Den brutale påstanden om at 400 000 mennesker i Europa dør årlig, eller én av åtte, grunnet forurensning er framsatt i en rapport fra det europeiske miljøbyrået EEA.

 

The European Environment Agency eller Det europeiske miljøbyrået – EEA, ble forordnet av EU i 1990 og kom så smått i drift på slutten av 1993 og var fullt operativt i 1994, med hovedkontor i København. Mandatet omfatter å bidra til at EU og dets medlemsland kan treffe informerte avgjørelser med sikte på å forbedre miljøet ved å integrere miljøhensyn i den økonomiske politikken, slik at utviklingen blir bærekraftig, samt å samordne dennes forskning med European Environment Information and Observation Network, som det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon – Eionet.  Det er totalt 38 medlemsland i Eionet. Herunder EUs 27 medlemsstater, sammen med EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge, dessuten samarbeidslandene Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Sveits og Tyrkia.

EUs miljøkommissær Virginijus Sinkevičius sa at det er en klar sammenheng mellom miljøtilstanden og helsen til befolkningen. Rapporten beskriver at det er de fattige og marginaliserte i samfunnet som lider mest og blir uforholdsmessig utsatt for luftforurensning og ekstremt vær, inkludert hetebølger og ekstrem kulde. Dette er knyttet til der de bor, jobber og går på skole, ofte i sosialt dårlige urbane strøk nær tungtrafikk.

 

90 % av menneskeheten utsettes for luftforurensning

 

Forurensning er ikke bare et europeisk problem. Spesielt er luftforurensning vurdert til å være en risiko for hele menneskehetens helse. WHO har beregnet at på verdensbasis utsettes 90 % av befolkningen for usikre nivåer av luftforurensning. Effekten av luftforurensning på en persons helse kan variere fra milde pustevansker til alvorlige kardiovaskulære problemer, inkludert hjertesykdom og hjerneslag. Skadelige gasser og partikler i luften kommer fra en rekke kilder, inkludert avgasser fra kjøretøy, røyk fra brennende kull eller gass og tobakksrøyk.

 

 

 

 

08/09/2020