ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En av de mest fundamentale tema innen sionismen er å gjøre aliyah – «å reise opp», hvilket indikerer å immigrere til Israel, som i dag altså består av den geografiske staten Israel.

 

Det er beregnet å bero 200.000 jøder i Ukraina som er kvalifisert for immigrasjon til Israel, altså har rett til å gjøre aliyah. Denne rettigheten tillates alle som er født jødiske, sammen med disses ektefeller og barn. Dessuten alle hvor minst én av besteforeldrene er jøde. En bølge av flyktninger fra de jødiske samfunn i Ukraina har allerede begynt å strømme til Israel.

 

«Aliyah Express-programmet»

Israelsk Aliyah-senter

Det israelsk opprettede «Aliyah Express-programmet» tillater flyktninger å gå ombord på fly før de har endelig sertifisering om at de er kvalifisert i henhold til aliyah-loven. Flyktninger som det skulle vise seg ikke er kvalifiserte vil også bli mottatt i et antall foreløpig begrenset til 5.000.

Mandag i denne uken ble det kunngjort at det jødiske byrået som bistår med aliyah, vil lette byråkratiet i denne langvarige prosessen for å oppnå sertifisering for immigrasjon. Kontorer er allerede opprettet i Polen, Romania, Moldova og Ungarn, for å bistå aktuelle flyktninger. Ifølge kontorene er hittil 4.500 flyktninger blitt innlosjert på hotell i disse nabolandene, mens de venter på fly til Israel. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – Israels statsminister Bennett mulig megler» – link: https://www.em24.uk/israels-statsminister-bennett-mulig-megler/

 

«Operasjon Israel-garantier»

Ukrainske flyktninger ønskes velkommen

Den israelske regjeringen forbereder seg på stadig nye bølger av innvandrere som vil velte inn over landet og har igangsatt noe de kaller «Operasjon Israel-garantier». Israel har opprettet spesielle evakuerings-fly fra Warszawa som flyktningene med destinasjon Israel kan benytte, mange etter en innledende lang og farlig reise fra Ukraina med tog.

Alle menn i Ukraina mellom 18 og 60 år, også disse som måtte kvalifisere til aliyah-immigrasjon til Israel, får imidlertid ikke reise fra Ukraina grunnet et besluttet militærreglement som bestemmer at alle menn i denne aldersgruppe omfattes av de som er mobilisert til forsvaret mot de russiske angriperne.

 

Utvidet kvote for ikke «aliyah-berettigede»

Velkomst til flere

Israels regjering har imidlertid blitt utsatt for kraftig kritikk tilknyttet de innledende, strenge reglene omfattet den begrensede, kontroversielle kvoten satt til 5.000, fastsatt av Israels innenriksminister Ayelet Shaked, for ikke-jødiske flyktninger fra Ukraina. Denne begrensede kvoten ville kunne innebære hyppig returnering av flyktninger som ikke er kvalifisert i henhold til aliyah-regelverket.

Etter offentlig protest kunngjorde imidlertid Israels regjering at alle slektninger til israelere kunne komme inn i landet utover den begrensede kvantums-kvoten. Videre vil ytterligere 20.000 ukrainere som bodde i Israel før krigen, innbefattet også noen ulovlig, få midlertidig opphold inntil man har fått nærmere avklaring over Ukrainas framtidige skjebne.

 

Ukraina henstiller til lemping på kvoten

President Volodymyr Zelenskyy

Den ukrainske ambassaden i Israel har bedt israelske politikere om å vise mer medfølelse ved å lempe på adgangskravene for de som har slektninger eller venner som er villige til å huse flyktninger fra Ukraina, utover den fastsatte kvantums-kvoten for ikke-jøder.

Dessuten anmodet den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyy, som selv er jøde, i sin i tale til parlamentet Knesset på søndag at «Selv om det trengs ordinært visum, bes det om parlamentets hjelp». Det vises til tidligere artikkel, «Framskritt i megling mellom Moskva og Kiev» – link: https://www.em24.uk/framskritt-i-megling-mellom-moskva-og-kiev/

 

Russisk immigrasjonsbølge til Israel

Russiske Israel-immigranter

Israel har forut erfart tilsvarende masseimmigrasjon i henhold til aliyah-loven, omfattet mer enn én million mennesker i tiden etter Sovjetunionens opphør i 1991.

På 1990-tallet utgjorde tilstrømmingen av russiske jøder til Israel mer enn én million mennesker. Talsmenn for den israelske regjeringen har antydet at denne nå forventer at enda flere immigranter vil ankomme fra Russland i henhold til denne aliyah-loven. Dette ettersom levekårene i Russland som følge av Vestens sanksjoner, forventes å bli betydelig dårligere. Jødene er ofte velutdannede slik at for Russland vil emigrasjonen fortone seg som «hjerneflukt».

 

Ivaretagelse av hjerneeliten

Akademisk elite ivaretas

I Israel vil en del universitet og høyskoler opprette spesielle stipend for ukrainske forskere. Det må derfor etter hvert påregnes at dette også vil gjelde for den langt større tilstrømmingen av flyktninger fra Russland som kommer til å søke tilflukt i Israel undergitt Israels lov som altså gir innreise på grunn av jødisk opphav.

 

 

Styrking av Israel

Israelsk forsvar

Israel vil ikke bare styrke sin akademiske elite, men også sin militære styrke. Tilstrømming av nye folkemengder til Israel vil komme til å skjerpe landets forsvarsevne. Omfattet både ukrainere og russere kan det til sammen være snakk om hundretusener av framtidige vernepliktige. Blant disse vil det innledningsvis kunne være temmelig mange erfarne individer når Ukraina lemper på sine utreisevedtekter. Dessuten må det påregnes at russiske desertører med jødisk opprinnelse etter hvert vil dukke opp i Israel.

 

 

Featured image: Aliyah-immigranter ankommet på Ben Gurion-flyplassen

23/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!