ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Hittil utviklede vaksiner beskytter ikke, eller ikke like godt, mot alle koronavirus-varianter. Forskere hevder nå imidlertid å ha identifisert et antistoff som kan bekjempe alle muterte varianter av viruset. Koronaviruset infiserer mennesker og sprer seg fortsatt også i befolkning som er vaksinert og har mottatt etterfølgende booster-injeksjoner.

 

Det vises til en rekke tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – blant annet, «Koronavarianten Omicron» – link: https://www.em24.uk/koronavarianten-omicron/, «Ny variant av koronaviruset» – link: https://www.em24.uk/ny-variant-av-koronaviruset/, «Ny koronavirusvariant «Mu» – link: https://www.em24.uk/ny-koronavirusvariant-mu/, «Trenger koronavaksinerte tilleggsvaksine?» – link: https://www.em24.uk/trenger-koronavaksinerte-tilleggsvaksine/ og «EU-enighet om korona-budsjettet» – link: https://www.em24.uk/eu-enighet-om-koronabudsjettet/

 

Mutasjon av nye sub-varianter

Subvariant Ómicron BA.2

De første vaksinene som ble injisert i store deler av befolkningen bevirket at kroppens immunforsvar produserte antistoffer som motvirket infeksjon, eller reduserte infeksjonens alvorlighetsgrad. Antallet sykdomstilfeller og dødsfall ble redusert. Korona-situasjonen kom på dette vis delvis under kontroll. Store deler av verdens befolkning, spesielt i fattigere områder og land, fikk imidlertid ingen antistoff-produserende-injeksjon hvilket blant annet har medført mutasjon av nye sub-varianter.

 

Fortsatt karantene-nedstegninger

Shanghai i karantene

Det kan derfor i verste tilfelle utvikle seg ny koronaepidemi. Kineserne forutsetter dette og har satt nulltoleranse for nye sykdomstilfeller. I den senere tid har hele byer med over 20 millioner innbyggere blitt karantenenedstengt med de økonomiske og menneskelige belastninger og tragedier dette har medført.

Nå beskyldes kineserne for å ha hatt ansvaret både for opprinnelsen til viruset og utviklingen av dets verdensomspennende grep. Om kineserne ikke har produsert viruset, hvilket påstås av enkelte, synes det imidlertid bevist at disse tilbakeholdt opplysninger om virusets eksistens mer enn ett år før det ble bekjentgjort for omverden, hvilket medførte at verdensomfattende mottiltak ble sterkt forsinket.

Dette kan ha bevirket mer omfattende utbredelse og dyptgripende konsekvenser, som verden ennå ikke er blitt kjent med. Dette ettersom det blant annet er påvist at de som har vært friskmeldt fra smitten i lang tid, likevel som etterslep kan få sykdomsarter for hvilke man ikke kjenner konsekvensen.

 

Boston Children’s Hospital

Forskere ved Boston Children’s Hospital i Massachusetts hevder i tidsskriftet Science Immunology at de har funnet et antistoff som benevnes SP1-77. Dette skal kunne bekjempe alle korona-varianter, alfa, beta, gamma, delta og disses subvarianter av omicron, inkludert BA.5. Monoklonale terapier har vært prøvd ineffektive mot de nyere omicron subvariantene. Et europeisk medisinselskap har imidlertid fått godkjent to vaksiner mot omicron, men disse har ikke vært effektive mot subvariantene BA.4 og BA.5.

 

Illustrasjon; Covid-viruset som binder seg til ACE2-reseptoren

Første trinnet i koronainfeksjonen er at viruset kommer inn i kroppen vår og binder seg til cellenes ACE2-reseptor. Antistoffer kan blokkere dette fra å skje. Antistoffet SP1-77, er ulikt fra andre antistoffer. Dette stopper infeksjonen på et senere stadium, når viruset smelter sammen med cellemembraner.

 

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

03/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!