ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Asias kjøp av russisk olje med rabatt veier opp for Europas reduserte kjøp slik at effekten av Vestens forsøk på å straffe Moskva tilknyttet Ukraina-invasjonen dempes. De russiske inntektene holdes derfor stabile.

 

Det vises til artikkelen i www.em24.uk – «Hvor skal Russland selge gass og olje?» – link: https://www.em24.uk/hvor-skal-russland-selge-gass-og-olje/.

 

Øker importen

Lederne Putin, Modi og Xi

Det er Kina og India som kjøper mesteparten av oljen fra russerne etter europeernes reduserte kjøp. Kinas import av russisk olje steg med 28 prosent fra mai til april. Russland leverer med dette mer olje til Kina enn Saudi-Arabia som tradisjonelt har vært Kinas største leverandør.

Mesteparten av økningen gikk imidlertid til India, som forut nesten ikke importerte russisk olje til nå å motta mer enn 841.000 fat per dag, hvilket er åtte ganger årsgjennomsnittet sammenlignet med fjoråret. Det vises til artiklene – «Kina ønsker ikke å skade forholdet til Russland» – link: https://www.em24.uk/kina-onsker-ikke-a-skade-forholdet-til-russland/  og «Putin besøker India» – link: https://www.em24.uk/putin-besoker-india/.

I tillegg kjøper fortsatt Sør-Korea og Japan russisk olje om ubetydelig i forhold til Kina og India. Begge disse landene har imidlertid redusert sine tidligere oppkjøp som Vesten for øvrig.

 

Olje-sanksjonene virker ikke

President Joe Biden

Samlet ligger russisk salg av olje på førkrigs-nivå. I mai måned økte russerne faktisk oljeinntektene med vel 1,7 milliarder dollar i forhold til inntektene i april.

Russerne må selge sin olje med høy rabatt ettersom kjøperne må ta hensyn til å kunne bli pålagt eventuelle straffe-sanksjoner relatert til russernes invasjon av Ukraina. Ustabiliteten i oljemarkedet dette har ført med seg har resultert i at oljeprisen har steget slik at Russland tjener mer på sin olje enn denne gjorde tidligere, til tross for de store rabattene som russerne gir.

Selv om Asias oljekjøp er framtidig usikkert og Europa totalt vil ha avviklet russisk energi i løpet av kort tid, opprettholder russerne sin produksjon. Dette også selv om det forventes at verdens behov er på retur tilknyttet kampen mot klimaendringer. Det legges til grunn president Xi Jinpings støtte til russerne, til tross for invasjonen av Ukraina, kan ha hatt betydning. Det vises som illustrasjon blant annet til artikkelen – «Serbia tiltrår ikke sanksjonene mot Russland» – link: https://www.em24.uk/serbia-tiltrar-ikke-sanksjonene-mot-russland/

 

Asia kjøper det Europa frafaller

Russiske oljetanker

Fra mars til mai falt salget av russisk råolje til Europa med 550.000 fat per dag, mens raffinerier i Asia økte forbruket med 500.000 fat per dag, hvilket indikerer nesten full utjevning. Vel 160.000 fat av kvantumet som ble levert til Kina ble levert fra asiatiske, østlige russiske havner. Leveransene til Europa har foregått fra havner i Østersjøen og Svartehavet.

Når Kina kommer seg etter Covid-nedskjæringen beregner analytikere at landet vil importere ytterligere en million fat russisk råolje om dagen. Det forstås som at kineserne øker sine strategiske råoljelagre mens dette kan skje med reduserte oljepriser. Prisen på russisk råolje fra Ural eksporteres til en pris $30 lavere pr. fat enn fra Brent.

 

Balansegang
Indiske raffinerier eksporterer oljeprodukter basert på russisk råolje, til både Frankrike, Italia, Storbritannia og USA, ifølge analytikere. Ingen vet hvorfra råoljen som er raffinert kommer. Dessuten oppnås for tiden også høyere priser ved indiske innenlandske pumper. Samlet gir dette rimeligvis raffineriene brukbare fortjenester, men uansett er det ingen uten de oljeproduserende land som ønsker at prisene på olje stiger ytterligere.

OPEC-landene har for øvrig også tidligere opp gjennom årene nektet innstramming av produksjonsmengden for å oppnå høyere priser idet dette kan resultere i reduksjon av framtidig forbruk. Det er en balansegang om hvilket OPEC kontinuerlig enes. Det vises blant annet til artiklene – «Saudi Arabian oil company – Saudi Aramcos fortjeneste ned 21 %» – link: https://www.em24.uk/saudi-arabian-oil-company-saudi-aramcos-fortjeneste-ned-21/ og «IEA-landenes påvirkningsforsøk på OPEC+ land» – link: https://www.em24.uk/iea-landenes-pavirkningsforsok-pa-opec-land/

 

Rubelen styrkes

Styrket rubel

Sanksjonene mot Russlands rubel har hittil ikke hatt effekt. Rubelen er i år den sterkeste valutaen i verden og denne fortsetter å stige mot dollaren. Dette har skjedd bare tre måneder etter at rubelens verdi falt til verdi mindre enn en amerikansk cent, da de hardeste økonomiske sanksjonene som er blitt pålagt noe land i moderne historie hadde skjedd. Russland iverksatte en snuoperasjon. Rubelen har deretter siden januar, styrket seg 40 % mot dollaren. Det vises til artiklene – «Putin krever betalt i rubler for russisk naturgass» – link: https://www.em24.uk/putin-krever-betalt-i-rubler-for-russisk-naturgass/ og «Russia introduces gold standard for rouble» – link: https://www.em24.uk/russia-introduces-gold-standard-for-rouble/

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

24/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!