ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tilknyttet valget av ny speaker i Representantenes hus til etterfølgelse av den demokratiske Speaker Nancy Pelosi, har det for republikanerne som etter det seneste valget besitter flertallet og med dette fått mandat til å velge speakeren fra egne rekker, oppstått et problem av tilsynelatende uløselige dimensjoner for første gang på 100 år. I 1923 ble det nødvendig med mer enn én avstemningsrunde.

 

Høyreorienterte republikanere blokkerte partifavoritten, den 57 år gamle californieren Kevin McCarthy fra å overta speakerrollen, som også inkluderer posisjon tre i rekken i tilfelle presidenten og visepresidenten skulle frafalle. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Will McCarthy replace Pelosi as Speaker» – link: https://www.em24.uk/will-mccarthy-replace-pelosi-as-speaker/

Man trenger kun et simpelt flertall for å bli valgt til speaker. Dette fungerte ikke i dagens tre valgforsøk. Republikanerne utsetter følgelig oppfølge av valget til onsdag ettermiddag, i håp om at rebellene skal tilpasse seg sine øvrige partikollegaers synspunkter.

 

Ingen enighet om ny speaker

Representant Kevin McCarthy

McCarthy trenger 218 stemmer for å bli valgt og har hittil greid å samle 212. Det er tilsynelatende den tidligere president Donald Trump som er stridens kjerne, hvilket setter McCarthys framtidige politiske karriere på spill. Høyresiden mener at McCarthy ikke er lojal mot Trump.

Det er imidlertid ikke tvil om at det vil bli en republikaner som vil svinge Pelosis klubbe i neste periode ettersom den demokratiske minoritetslederen Hakeem Jeffries tapte i alle avstemninger.

Kan ikke McCarthy velges må republikanerne komme til enighet om en annen kandidat. Det er andre villige. Huset kan nå gå videre til flere avstemninger inntil noen dukker opp med flertall, men det kan også utsettes, hvis et flertall av representantene er enige derom.

Det er også mulig å ende valget til å bli hemmelig slik at den med flest stemmer blir valgt. Risikoen er da at alle demokratene vil samles om sin minoritetsleder og dersom ikke republikanerne samles om én representert vil avstemningen kunne bli litt av en historisk begivenhet.

 

Amerikanske aviser fylles i alle fall med spekulasjoner tilknyttet denne unike situasjonen, tilsynelatende i den rebelske Donald Trumps fotspor.

 

Featured image: Kaos i Representantenes hus

03/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!