ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Med forsvarsøvelser omfattet luft og sjø, har kinesiske styrker blokkert Taiwan i flere dager på rad fram til mandag, for å demonstrere mot møtet mellom den taiwanske presidenten Tsai Ing-wen og USAs nye speaker Kevin McCarthy, i Ronald Reagan Presidential Library utenfor Los Angeles, California. Den republikanske McCarthy ble valgt til embetet som speaker etter at demokratene tapte flertallet i House of Representatives i mellomvalget i fjor.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Will Mccarthy replace Pelosi as speaker?» – link: https://www.em24.uk/will-mccarthy-replace-pelosi-as-speaker/ og
«Kevin Mccarthy next speaker of the House of Representatives» – link: https://www.em24.uk/kevin-mccarthy-next-speaker-of-the-house-of-representatives/

 

Mer intensiv blokade enn etter Pelosis besøk

Speaker Kevin McCarthy

Den kinesiske aksjonen er denne gang i samsvar med den som fulgte ved den taiwanske presidentens møte i august fjor på Taiwan, med den USAs daværende speaker, den demokratiske Nancy Pelosi.

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Speaker Nancy Pelosi has arrived in Taiwan» – link: https://www.em24.uk/speaker-nancy-pelosi-has-arrived-in-taiwan/, «Pelosi’s visit to Taiwan sharpens the controversy to China» – link: https://www.em24.uk/pelosis-visit-to-taiwan-sharpens-the-controversy-to-china/, «Increased tensions between China and the US associated with Taiwan» – link: https://www.em24.uk/increased-tensions-between-china-and-the-us-associated-with-taiwan/, «President Biden konfirmerer forpliktelsen til Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-konfirmerer-forpliktelsen-til-taiwan/, «Full diplomatisk forbindelse mellom USA og Taiwan» – link: https://www.em24.uk/full-diplomatisk-forbindelse-mellom-usa-og-taiwan/, «Kina truer Taiwan med militærøvelse» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-taiwan-med-militaerovelse/ og «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/

 

Kina utfordret rådende status quo situasjon

Kinesisk luftforsvar

Kinas forsvar gjennomførte denne gang en forhåndsanmeldt , enda mer intensiv blokade rundt Taiwan enn i fjor.

Den amerikanske marinen holdt seg i ro utover at den i provokasjon for å vise at disse forholdt seg til den rådende status quo situasjon, seilte den forsvarskapable missil-destroyeren USS Milius fra den amerikanske 7. flåten, provokativt gjennom farvannet ved Spratly-øyene, som i henhold til internasjonal sjørett er definert som territorialfarvann kun 12 nautiske mil fra et lands kystlinje, for å demonstrere fri navigasjon. Dette selv om Kina har bygget en rekke militære installasjoner i nærområdet.

Den amerikanske marinen sa at denne med «frihet til navigering», styrte USS Milius gjennom farvann som Beijing hevder er dennes domene i Sør-Kinahavet. Kina uttalte at det amerikanske fartøyet hadde ulovlig trengt seg inn i kinesisk territorialfarvann. Det vises imidlertid til tidligere artikkel, «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

Taiwans regjering bestred sterkt, men rolig, Kinas øvelser for ikke å provosere fram noen utvidet konflikt. Kina betrakter den demokratisk styrte Taiwan som sitt eget territorium. Beijing har imidlertid aldri gitt avkall på bruk av makt for å bringe Taiwan-øya under sin fulle kontroll.

Taiwans forsvarsdepartement har uttalt at de hadde registrert at nær 60 militærfly og vel 10 marinefartøy hadde kretset om øya, hvorav omkring 40 av flyene hadde passert Taiwanstredets medianlinje og følgelig hadde vært i Taiwans luftforsvarssone.

The Eastern Theatre Command of People’s Liberation Army deltok også med hangarskipet Shandong og viste på kinesisk fjernsyn, jagerfly som tok av fra dekkets rullebane. Det vises til artikkelen «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/

 

Japan irritert på Kinas «Taiwan-øvelser»

Japansk marine

Japan, som er påtagelig irritert og bekymrer seg for Kinas militære aktiviteter i området nær sitt lands sørlige Okinawan-øyer, fulgte militærøvelsene rundt Taiwan med stor interesse. På Okinawa beror for øvrig en stor amerikansk luftvåpenbase.

I august i fjor, da Kina arrangerte en nær tilsvarende forsvarsøvelse for å protestere mot besøket av ovennevnte Pelosi i Taipei, landet kinesiske missiler innenfor Japans eksklusive økonomiske sone. Det vises til artiklene «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/ og «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/

 

Featured image: Jagerfly tar av fra det kinesiske hangarskipet Shandong

12/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!