ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Da den kinesiske ballongen som ble observert over Montana endelig hadde passert det amerikanske kontinentet og var på vei ut i Atlanteren lørdag, til et sted denne kunne skytes ned uten å påvirke omgivelsene der den landet, ble den skutt ned utenfor Syd Carolina-kysten, for å bli undersøkt. Så får vi vente å se hvilke informasjon amerikanerne er villige til å dele med publikum, om hva ballongen inneholdt av remedier. 

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Mysterious Chinese Balloon over USA» – link: https://www.em24.uk/mysterious-chinese-balloon-over-usa/

 

Ikke observert på radarskjermene

Ballongens plottede ferd fra Kina

På radarskjermene til Nato Integrated Air Defense System – NATINADS, ville en saktegående ballong av ikke radarreflekterende materiale, som også opptrådde over normal flyhøyde, eventuelt bli betraktet som clutter av radaroperatører. Altså, ikke som noe objekt, men interferens tilsvarende skyggen fra en tett sky.

 

 

 

«Kinaballongen»

Kina hevdet at dennes store stealth ballong, som både var usynlig for radarer og kunne være farlig for annen luftfart, var et ordinært meteorologisk forskningsfartøy som hadde drevet ut av kurs på grunn av vær og vind. Dette lød ikke helt sannferdig idet dette luftfartøyet var både styrbart, høydekontrollert og intensjonelt konstruert som stealth uten radarinterferens. Fartøyet beveget seg ellers systematisk styrt over fremmede nasjoners territorium og avdrift ble ikke meldt til noen lokal luftovervåkning.

 

Kan ubemerket frakte våpen

Pentagon

Dette fartøyet hadde altså uoppdaget, passert over hele det radarovervåkede Alaska, ned langs tilsvarende overvåket Canadas vestkyst, før det tidligere i forrige uke angivelig ble visuelt tilfeldig oppdaget av sivilperson/er over forsvarsmessig sensitive områder på USAs side av grensen i Montana, freidig på vei over nasjonens kontinent mot Syd Carolina-kysten ved Atlanterhavet.

En atomladning fordekt i en sådan farkost kan tilsynelatende også ta seg ubemerket gjennom NATINADS-systemet og beregnet å eksplodere eksempelvis over det amerikanske forsvarets hovedkontorer i Washington DC, Pentagon, eller over en annen stor by.

 

Fornøyd president

President Joe Biden

President Joe Biden kunne endelig triumfere med at «Vi har tatt den ned, og jeg vil komplimentere våre flygere som gjorde det», uttalte han samtidig som han stolt la til at han hadde autorisert nedskytingen av ballongen allerede onsdag. Biden tilføyde at «Vi skal ta vare på den». Kina ble formelt varslet om nedskytingen. Nedskytingen og den så langt tilsynelatende vellykkede operasjonen var for øvrig sikkert ikke negativt for kommende presidentvalg.

 

Nedskutt

Ballong på vei ned

Ballongen ble skutt ned over relativt grunt vann og noe kan muligens delvis ha landet på tørt land. Det ble uansett fortalt om en operasjon som nå er i gang for i løpet av de kommende dager å hente opp det ubemannede luftfartøyets nøkkelelementer, eksempelvis bestående av mulig kinesisk overvåkingsutstyr dersom det finnes noe, hvilket ikke er helt sikkert. Ballongen kan også ha vært benyttet bare som en ren bløff eller provokasjon fra kinesisk side, for blant annet å registrere reaksjonen, samt ellers bare for å fortelle at disse, det kinesiske folk, er til stede og må påregnes. Kina kan komme fram til dere i USA og på ulike måter, uten at dere registrerer noe før det kan være for sent.

 

Sterk front mot Kina en veloverveid beslutning

Amerikansk værsatellitt

Kineserne uttrykte sterk misnøye med USAs maktbruk ved å angripe disses «ubemannede sivile» luftskip. Det ble benevnt som et alvorlig brudd på internasjonal praksis og det ble truet med konsekvenser. Lavt gående US-satellitter kan derfor opplagt være i fare.

Amerikanerne fulgte imidlertid internasjonale luftromsbegrensninger i dennes operasjonen. Forsvarspiloter informerte på sine nett-sider om at forsvaret kan bruke dødelig makt hvis fly bryter restriksjoner og ikke etterkommer ordre om å forlate overtrådt område

Kinas talsmann sa imidlertid at kineserne handlet i samsvar med folkeretten og respekterte suvereniteten og den territorielle integriteten til alle land. Hva kineserne sier er nok ikke helt identisk med disses opptreden. Dette har Kinas naboer oppfattet i generasjoner. Det vises blant annet til tidligere artikler, «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/, «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/  og «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

 

«Verdenspoliti» med baser over alt

Noen av USAs baser omkring i verden

Situasjonen tilknyttet den av de fleste oppfattede ubetydelige kina-ballongen, indikerer en framtidig sterkere front mot disse tilsynelatende ny-imperialistiske verdensborgere i det Sørøst-Asia, som har dukket opp som dominerende i verdenspolitikken, fra kaotiske forhold for bare noen tiår tilbake.

USA har etter siste verdenskrig påtatt seg oppgaven å opptre som «verdenspoliti» og verne om demokratiene med sine 147 forsvarsbaser rundt om i hele verden, og må rimeligvis fokusere sin fulle aktsomhet mot Kina som har utkrystallisert seg som den i øyeblikket mest aggressive, destruerende atommakt i verden ved siden av Russland. I tillegg har Kina en befolkning som er egenmektig stor nok til virkelig å kunne påvirke verdens utvikling og dertil kontinuerlig utruste seg med forsvarskomponenter for å kunne gjøre dette. Begge disse atommaktene vil bare i løpet av øyeblikk kunne omdanne verden til, for det meste, å bli ubeboelig for århundrer framover.

 

Utenriksminister Antony Blinkens rolle

Presidentene Xi Jinping og Joe Biden på Bali

Ballonghendelsen betraktes av amerikanerne som Kinas forsettlige bidrag til ytterligere å skjerpe spenningen mellom de to supermaktene.

Ettersom den kinesiske presidenten Xi Jinping selv blander seg inn, vitner nok episoden om å være en nøye planlagt provokasjon. Utenriksminister Antony Blinken utsatte, etter å ha blitt oppmerksom på ballongen, sitt besøk til Beijing, som hadde som målsetning å lette den registrert økende spenningen mellom de to nasjonene.

Kineserne ønsket tydeligvis ikke utenriksminister Blinkens besøk.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet kommenterte straks etter at Blinken hadde annullert dennes reise, at dette besøket ikke var annonsert. Blinken uttalte imidlertid diplomatisk til tross for Kinas uhøflighet, at det likevel var viktig å opprettholde kontakt «på alle nivå» og tilføyde for ordens skyld, at den kinesiske og den amerikanske presidenten hadde blitt enige om besøket på Bali i november i fjor. Det vises til tidligere artikkel: «G20-summit in Indonesia overshadowed by the Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/g20-summit-in-indonesia-overshadowed-by-the-ukraine-war/

 

Featured image: Bildemontasje omfattet president Joe Biden og forsvarsminister Lloyd J. Austin tilknyttet nedskyting av den kinesiske ballongen ved Sunset Beach på Syd Carolina-kysten.

07/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!