ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den demokratiske senatoren Catherine Cortez Masto, som er USAs første kvinnelige latinske senator, ble gjenvalgt i Nevada etter å ha beseiret den republikanske utfordreren Adam Laxalt. Dette betyr at demokratene vil beholde flertallet i Senatet hvor 35 seter sto til nyvalg i mellomvalget. Det ble ellers klart på fredag at den demokratiske senatoren Mark Kelly vant gjenvalget i Arizona. Dette medfører at demo-kratene nå allerede har minst 50 av representantene i Senatet, til hvilket president Joe Biden selvfølgelig uttrykte stor glede.

 

Visepresident Kamala Harris sin dobbeltstemme medfører således at demokratene har full kontroll over Senatets 100 seter når dette tas i ed den 3. januar neste år.

 

Georgiavalget mistet betydning

Senatorkandidat Raphael Warnock

Republikanerne har hittil 49 representanter før det utsatte nyvalget i Georgia den 6. desember. Grunnet at ingen i denne staten fikk nødvendige stemmeandel over 50 prosent i den første omgangen ble det der nødvendig med nyvalg. Der kjemper den demokratiske senatoren Raphael Warnock mot den republikanske utfordreren Herschel Walker.

Demokratene vil i resten av president Bidens første termin kunne vedta et begrenset antall kontroversielle lovforslag som kun trenger et simpelt flertall av stemmene, dog ikke 60 som er nødvendig for de fleste. Fordelen ved å ha flertall i Senatet medfører imidlertid at lovforslag vedtatt i Representantenes hus av et eventuelt kommende republikansk flertall kan tilsidesettes.

 

Opposisjonelle demokrater

Senator Kyrsten Sinema

De demokratiske senatorene Joe Manchin i West Virginia og Kyrsten Sinema i Arizona har imidlertid blokkert eller forsinket noen av president Bidens utvidelser av diverse sosiale program.

Vinner derimot demokratene valget i Georgia i desember og får 51 representanter, vil imidlertid begge disse to opposisjonelle senatorene kunne bli tilsidesatt av visepresidentens dobbeltstemme. Det vises eksempelvis til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «US-demokratene vil skattlegge milliardærer for å betale partiets agenda» – link: https://www.em24.uk/us-demokratene-vil-skattlegge-milliardaerer-for-a-betale-partiets-agenda/

 

Kampen om Representantenes hus fortsatt uklar

Demokraten Marie Gluesenkamp Perez

For øyeblikket kan det sees ut som om at republikanerne vil vinne flertall for de neste to årene, ut av hittil opptelte stemmesedler i tirsdagens mellomvalg ettersom opptellingen i skrivende stund fortsatt pågår.

Republikanerne har hittil 211 seter mens demokratene har 197. Et parti trenger 218 seter for å kontrollere huset. Demokratene hanker imidlertid fortsatt også her innpå tilknyttet de 27 gjenværende ufordelte seter av de totalt 435 setene.

Demokratene har hatt framgang så langt med å slå prognosene og trosse historisk motvind for mellomvalget med den sittende presidenten. Partiet oppnådde en mektig seier i Washingtons tredje kongressdistrikt, der demokraten Marie Gluesenkamp Perez beseiret den tidligere Donald Trump-støttede Joe Kent.

 

Stiller Donald Trump til valg i 2024?

Tidligere president Donald Trump

Gjenstående seter i huset skal imidlertid besettes med ikke opptalte stemmer fra vel ett tyvetalls valgdistrikt i California og andre områder i den vestlige halvdelen av landet. Her er republikanerne gjerne de sterkeste, men Donald Trumps opptreden kan generelt ha virket negativt på hele det republikanske partiet. Dette selv om denne karakteren fortsatte er populær blant ekstreme konservative og herunder spesielt disse som ikke har akademisk bakgrunn.

Trump har imidlertid meddelt at han kommer med en viktig melding den 15. november. Det synes ikke å være urimelig å anta at denne meldingen vedrører om denne skal stille til valg om presidentskapet i 2024.

 

Demokratenes kronprinsesse

Visepresident Kamala Harris

President Biden har på sin side meddelt at han, til tross for sin høye alder og muligens usikre helse, vil stille til gjenvalg for sin andre periode. Presidenten hadde imidlertid ikke annet valg ettersom det foreløpig ikke finnes noen spesifikk lansert kronprins eller kronprinsesse hos demokratene ut over visepresident Kamala Harris. Denne har imidlertid hittil ikke gjort seg særlig bemerket, men vil likevel tiltre i presidentens sted i dennes periode dersom denne skulle falle fra. Det bør dog bemerkes at heller ikke Biden i sin tid som visepresident tok glorien fra den gang president Barack Obama, men spilte likevel ut Trump.

 

Politiske prioriteringer for de neste to år

USAs høyesterett

For demokratene vil nok USAs høyesteretts republikanske 6-3 flertall være en målsetting å få endret i president Bidens siste to år. Demokratene ønsker bekreftet utvidelse med to føderale dommere mens disse besitter presidentskapet.

Om republikanerne haler i land seier i Representantenes hus, vil disse prøve å ramme Biden-administrasjonens arbeid blant annet i kampen mot klimaendringer, dessuten å vedlikeholde utløpende skattekutt. Det vises til artiklene «Amy Coney Barrett beskikket som høyesterettsdommer i USA» – link: https://www.em24.uk/amy-coney-barrett-beskikket-som-hoyesterettsdommer-i-usa/ og «President Joe Biden ønsker endring i høyesterett» – link: https://www.em24.uk/president-joe-biden-onsker-endring-i-hoyesterett/

 

Featured image: President Joe Biden

14/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!