ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes president Emmanuel Macron har etter at denne umiddelbart hadde oppløst det franske parlamentet og kalt inn til nyvalg, på det sterkeste oppfordret franske velgere til å avvise ekstremisme under det kommende nyvalget. Presidenten har innstendig oppfordret landet til nasjonal stabilitet og enhet både mot ytre høyre og ytre venstre.

 

Det vises til avsnittene «Valgets storvinner» og «Pokerspill med Frankrikes framtid» i EM24 EuropMedia www.em24.uk, sin artikkel «The EU elections changed French and German political positions» – link: https://www.em24.uk/the-eu-elections-changed-french-and-german-political-positions/

 

Fordeling av de franske EU-setene

La France revient – Marine Le Pen og Jordan Bardella

 

Frankrike har 81 representanter ut av Europaparlamentets 720 seter.

Partiet National Rally ledet av Jordan Bardella og Marine Le Pen vant med 31,37 % av de franske stemmene, med hvilket det fulgte 30 seter ut av de altså 81 franske disponible setene i Europaparlamentet.

De franske setene ble ellers fordelt med 13 til Besoin d’Europe som fikk 14,60 % av stemmene, samt tilsvarende 13 seter til Réveiller l’Europe som fikk 13,83 % av stemmene og 9 seter til La France insoumise – Union populaire som fikk 9,89 % av stemmene. Resten av de franske stemmene, 30,31 % omfattet 16 seter, ble fordelt på andre partier, herunder partiet Renaissance (RE) som president Macron støtter.

Det vises til artiklene «Frankrikes 12 offisielle presidentkandidater» – link: https://www.em24.uk/frankrikes-12-offisielle-presidentkandidater/, «Kandidater rangerer seg for det franske presidentvalget» – link: https://www.em24.uk/kandidater-rangerer-seg-for-det-franske-presidentvalget/, «Fransk valg som forventet – Macron møter le Pen i 2. omgang» – https://www.em24.uk/fransk-valg-som-forventet-macron-moter-le-pen-i-2-omgang/ og «Europe won as expected with Macron» – https://www.em24.uk/europa-vant-som-forventet-med-macron/

 

Nasjonalforsamlingen oppløst

– President Emmanuel Macron

 

Ettersom det franske høyreekstreme National Rally, som tilknyttet resultatet i EU-valget altså vant 31,37% av de franske stemmene, kunne få en betydelig påvirkningskraft på president Macrons nasjonale politikk, anså følgelig presidenten det mest hensiktsmessig å oppløse Nasjonalforsamlingen og utlyste til nyvalg, med avholdelse innen tre uker. Uansett resultatet av dette valget kan presidenten imidlertid sitte ut sin valgte periode.

Ved oppløsning av Nasjonalforsamlingen og nyvalg, vil presidenten få klarlagt landets reelle nasjonale politiske situasjon. Oppløsningen overrasket både presidentens tilhengere og motparter. Dette medfører en viss risiko for at landet vil bli uten strukturell ledelse dersom valget i stedet for president Macron, skulle styrke partiet National Rallys stilling.

President Macron oppfordret alle «ikke-ekstremister» blant franske velgere til å støtte presidentens nasjonale ledelse, som han tilsynelatende mener er «den gylne middelvei». Dette selv om mange av de franske velgerne i EU-valget hadde vist seg å kunne være tilhengere av de høyreekstreme innen EUs overnasjonale styring.

På en pressekonferanse i Paris onsdag oppfordret følgelig president Macron franske kvinner og menn til i fellesskap å avvise ekstremisme, både til høyre og venstre, hvilket han definerte som «antisemittisme» og «anti-parlamentarisme». Presidenten fortsatte med å si at han ikke ønsket makten gitt til ytre høyre ved Frankrikes neste presidentvalg i 2027. Derfor hadde Macron tatt sjansen på dette i prinsippet for han, risikofylte nyvalget.

 

Forrige utlyste nyvalg

Tidligere president Jacques Chirac

 

Forrige gang en fransk president oppløste parlamentet og utlyste til nyvalg var i 1997. President Jacques Chirac mistet majoriteten og venstre kom til makten.

I et intervju mandag morgen sa den franske utenriksministeren Stephane Séjourné, at Macrons Renaissance – RE, var åpent for å holde kandidater tilbake fra å bestride setene til potensielle allierte i andre partier.

I sin siste presidentkampanje kjempet Macron mot ytre høyres Marine Le Pen. Deretter de påfølgende parlamentariske meningsmålingene mot en samlet venstreside. Bare to år senere må presidentens svekkede koalisjon nå ta opp kampen mot begge motstanderne samtidig. Kommende nyvalg vil bli et oppgjør mellom Macrons moderate politikk opp mot både høyre og venstre ekstremister.

 

Macron upopulær?

Demonstrasjoner mot president Macron

 

Ved endring av pensjonsordningen i fjor hadde president Macron møtt sterk motbør og gjort han upopulær. Macron påpekte derfor at tilbakeføring av den gjennomførte ordningen vil kunne slå pensjonssystemet konkurs.

Det vises til artiklene «Derfor er franske arbeidere i streik» – link: https://www.em24.uk/derfor-er-franske-arbeidere-i-streik/, «France on strike against changes to the pension scheme» – link: https://www.em24.uk/france-on-strike-against-changes-to-the-pension-scheme/, «New action against France’s pension reform» – link: https://www.em24.uk/new-action-against-frances-pension-reform/ og «Necessary changes in the French pension systems?» – link: https://www.em24.uk/necessary-changes-in-the-french-pension-systems/

 

Frankrike ut av Nato?

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

 

President Macron bemerket for øvrig at ytre høyre under Marine Le Pen og Jordan Bardella i frieri og tvetydighet til russerne, kunne risikere å ta Frankrike ut av Nato og med dette kunne øke den russiske aggresjonen mot Øst-Europa.

Presidenten snakket også om sine framtidsoppgaver omfattet blant annet reduksjon av ulovlig innvandring, sterkere respons på ungdomsvold og presisering av republikkens autoritet. Videre la han ut om sine planer om å bygge ut landets atomkraftverk for produksjon av mer energi. Dessuten erkjente han at mange hadde det vanskelig med å greie seg finansielt selv om disse var i jobb.

Det vises til artikkelen «President Macron’s main challenge next term»- link: https://www.em24.uk/president-macrons-main-challenge-next-term/

 

Featured image: President Emmanuel Macron

13/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!