Presidenten Emmanuel Macron har uttalt at det var nødvendig å skifte regjeringen for å etablere fratredelse for en “ny vei” framover for hans presidentskap.

 

President Macron uttalte i Élyséepalasset at han håper å gjenfinne seg selv etter å ha møtt flere tilbakeslag i sin politikk. Statsminister Edouard Philippe vil håndtere regjeringssaker inntil et nytt komplett kabinett blir utnevnt. Det henvises til artikkel i www.em24.uk «De Grønne slo Macron i franske kommunevalg» – link: https://www.em24.uk/de-gronne-slo-macron-i-franske-kommunevalg/

 

Ny fransk regjering om en uke

Edouard Philippe og Emmanuel Macron

Statsminister Philippe, som har ledet den franske regjeringen i tre år siden Macrons tiltredelse som president, leverte i dag presidenten regjeringens offisielle fratredelseserklæring. Philippe hadde personlig gjort et godt mellomvalg og vant valget om å bli ordfører i havnebyen Le Havre. Han kunne imidlertid beholdt jobben som ordfører og fortsatt som statsminister i henhold til grunnloven, ved å innsette av en av han oppnevnt stedfortreder mens ha selv kunne ha fortsatt i regjeringen. Philippe, som faktisk regnes for å være mer populær enn presidenten, har imidlertid likevel bestemt seg i møte med denne for straks å fratre som statsminister for i stedet å tiltre som nyvalgt ordfører. Det franske presidentskapet har følgelig uttalt at det innen kort tid vil bli kunngjort hvem som vil bli den nye statsministeren. Deretter vil den nye regjeringen bli presentert forventelig innen en knapp uke.

 

Forventet kamp om Elyséepalasset

Elyséepalasset

Det har allerede i noe tid vært forventet en omstokking av regjeringen grunnet eskalerte innenriksproblemer. Dessuten er det vanlig praksis for franske presidenter å erstatte en statsminister i løpet av den femårige presidentperioden som for øvrig lokalt benevnes “quinquennat”. President Macron prøver selvfølgelig å øke sin rettmessighet overfor tilsynelatende desillusjonerte velgere. Macron har øyensynlig som målsetning å reorientere sine to siste år i vervet for å kunne oppnå mer vind i seilene forutfor gjennomføring av kommende presidentvalg, for fortsatt å kunne bero i Elyséepalasset, enn de tilbakemeldingene han fikk gjennom de nettopp avholdte mellomvalg.

 

President Macron kom til makten for tre år siden, men står nå overfor en økonomisk krise etter koronavirus-pandemien. I intervjuer med regionaviser snakket han om en tøff gjenoppreisning av Frankrike etter koronapandemien for å redde jobber, gjenopprette økonomi, samt sosiale og miljømessige forhold. Videre er det forhold som Macron rimeligvis ikke snakker så høyt om. Søndag kollapset Macrons sentrumspolitiske parti. Han er faktisk i ferd med å miste flertall i sitt eget parti grunnet avhoppere, hvilke danner nytt parti. Selv om Macron nyter popularitet på europeisk nivå, har hans innenlands popularitet blitt svekket av en rekke tilbakeslag, inkludert protester fra de gule vester og arbeidsreformer.

 

Populær europeisk politiker

Emmanuel Macron og  Angela Merkel

Allerede i april sa Macron at han ønsket å gjenfinne seg selv for å møte de seneste utfordringene den franske republikken vil står overfor ved å takle virkningene av koronaviruspandemien. Sannsynligvis vil dette stå i sentrum for resten av inneværende presidentperiode.

President Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel har stått i spissen for planer om å etablere et europeisk program for EUs hardest virusrammede land. Dette har imidlertid møtt motstand blant en rekke av EUs medlemsland, som frykter at enkelte lands ikke pandemirelatert gjeld vil bli en del av et fond for hvilke alle EU-land vil bli ansvarlige i fellesskap.

 

 

Featured image: Frankrikes i dag utgående regjering

03/07/2020