ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Italia innehar i år presidentskapet i G7 og arrangerer fra den 13. til den 15. i inneværende måned, toppmøte i Borgo Egnazia i regionen Puglia, lengst sørøst i Italia. EU vil være representert med presidenten for Det europeiske råd Charles Michel og EU-kommisjonen med president Ursula von der Leyen.

 

Toppmøtet gir G7-ledere i Japan, Frankrike, Tyskland, Italia, Canada, Storbritannia, USA og EU mulighet til å samordne opprettholdelse av den internasjonale orden basert på rettsstaten. Dessuten ifølge statuttene, å styrke disses engasjement mot utviklingsland.


G7s møteprogram

From left, European Council President Charles Michel, German Chancellor Olaf Scholz, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, U.S. President Joe Biden, Japan's Prime Minister Fumio Kishida, Britain's Prime Minister Rishi Sunak and European Commission President Ursula von der Leyen participate in a working session at the G7, Thursday, June 13, 2024, in Borgo Egnazia, Italy.

Seks ulike seksjoner vil bli håndtert på G7 toppmøtet 2024 i Italia

 

Hovedspørsmålene skal behandles i seks sesjoner:

  • Afrika, klimaendringer og utvikling
  • Den pågående situasjonen i Midtøsten
  • Russlands angrepskrig mot Ukraina
  • Migrasjon
  • Indo-Stillehavet og økonomisk sikkerhet
  • Kunstig intelligens, energi, Afrika-Middelhavet

Det italienske presidentskapet har invitert ledere fra 12 land og 5 internasjonale organisasjoner til å delta i noen av møtets sesjoner.

Ved toppmøtets avslutning vil lederne som vanlig utforme et felles kommuniké.

 

Kina problematikken

Kina spiller ikke på lag

 

I dag fredag, på møtets andre dag, vil G7-lederne rette fokus på hvordan de kan beskytte sin industri mot verdens nest største økonomi uten handelskrig med Beijing.

Angivelig vil de diskutere rettferdig handel med kineserne, herunder spesielt subsidier fra Beijing på grønn teknologi, relatert til Kinas industrielle overkapasitet medfølgende at billige, kinesiske varer oversvømmer det globale markedet og fører til skadelige ringvirkninger. Gruppens finansministre vil vurdere tiltak for å «sikre like konkurransevilkår» for alle land.

Det vises herom til tidligere artikler i www.em24.uk – «Kinas 14. femårs-plan 2021 – 2025» – link: https://www.em24.uk/kinas-14-femars-plan-2021-2025/, «G20’s energy ministers did not agree» – link: https://www.em24.uk/g20s-energy-ministers-did-not-agree/, «Yellen attacks China for subsidizing production for export» – link: https://www.em24.uk/yellen-attacks-china-for-subsidizing-production-for-export/

 

Japan bedyrer felles interesse med Vesten mot Kina

Handelsavtale mellom Japan, Kina og Sør-Korea

 

Japan har presisert at denne deler G7-landenes interesser, dette tross landets nettopp opprettede handelsavtale med kineserne. Det vises til artikkelen «Japan, China and South Korea resume FTA negotiations» – link: https://www.em24.uk/japan-china-and-south-korea-resume-fta-negotiations/

For tiden er det et temmelig stressende handelsforhold mellom Kina og Vesten. Amerikanerne justerte i forrige måned eksempelvis sine tolltariffer mot kinesisk, grønn teknologiimport, dessuten med 100 prosent toll på elektriske kjøretøy. EU har i inneværende uke meddelt å gjøre det samme for å beskytte Europas bilindustri, med tollsatser fra neste måned på opptil 38 prosent på kinesiske elektriske kjøretøy. Beijing har svart med at Kina forbeholder seg retten til å reise søksmål for Verdens handelsorganisasjon – WTO, tilknyttet disse tollsatsene.

Tross for den stadig eskalerende politiske uenighet i de seneste årene, øker imidlertid likevel Kinas handel med Vesten. Det vises til artiklene «USA Kina-handel øker tross politisk kulde» – link: – https://www.em24.uk/usa-kina-handel-oker-tross-politisk-kulde/ og «Will USA China competition end in armed conflict? – link: https://www.em24.uk/will-usa-china-competition-end-in-armed-conflict/

 

Kina – Sjeldne jordarter

Sjeldne jordarter – produksjon 2019

 

Et annet viktig tema til behandling i dag er Kinas nylig innførte restriksjoner på eksport av sjeldne jordartselementer som trengs til elektronikk og er kritiske blant annet i bransjene telekommunikasjon og elektriske kjøretøy. Det advares om forsyningsmangel på kort sikt dersom kineserne skrur opp priser på disse jordartene og begrenser eksporten ytterligere. Vestlige land førsøker imidlertid å diversifisere forsyningene herom. USA og andre land vil ellers prøve å øke sin innenlandske produksjon.

Det vises dog til medias meldinger de seneste dagene, om optimistiske resultater etter geologiske prøveboringer på Fensfeltet i Telemark i Norge, som anses som verdens største ansamling av kritiske mineraler. Dette vil snart løse Vestens problemer herom. Hertil tilkommer dessuten store funn også gjort andre steder i den vestlige verden.

Det vises til artikkelen «Framtidig tilgang til kritiske råvarer for EU» – link: https://www.em24.uk/framtidig-tilgang-til-kritiske-ravarer-for-eu/, «Norsk alternativ til oljeeksporten» – link: https://www.em24.uk/norsk-alternativ-til-oljeeksporten/. Det vises også til avsnittene «Mineralet thorium» og «Norges thorium-ressurser» i artikkelen «Danskene skal eksportere mini-atomkraftverk» – link: https://www.em24.uk/danskene-skal-eksportere-mini-atomkraftverk/

 

Kina – Krigsrelevant materiell til Russland

Kina leverer våpenhjelp til Russlands krig

 

Kina påstås å understøtte til Russlands krig i Ukraina. Vestens sikkerhetspersonell mener Beijing bidrar til å utvide Russlands krigspotensiale. Temaet blir tatt opp på toppmøtet, om at Kina forsyner Russland med materiell de trenger for sin krig mot Ukraina. USA har allerede foreslått diverse tiltak mot det kinesisk-russiske samarbeidet for å stanse denne utilbørlige virksomheten.

Under en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelensky på torsdag, sa Biden at G7 hadde «godkjent å ta kollektive aksjoner mot Kinas rolle for felles produksjon av droner, samt eksport av utstyr for å produsere ballistiske missiler».

President Zelensky skal imidlertid ha uttalt at han snakket på telefon med Kinas president Xi Jinping, som hadde forsikret at det ikke ble levert våpen til Russland, dersom noen skulle tro på president Xis forsikringer. Det vises i den forbindelse til artikkelen «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/ og «Chinese contribution to Russia during the Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/chinese-contribution-to-russia-during-the-ukraine-war/

 

Kina – Sikkerheten i Asia-Stillehavet

Fra Salomonøyene

 

Kina bedriver en stadig eskalering av sine militære interesser relatert til truslene om erobring av Taiwan. Dessuten bedrives konstant aktiviteter vedrørende tilsnøring av Sør-kina-havet og strategisk tilnærming i Stillehavet, på hvilket den vestlige verden bør være særskilt oppmerksom. Det vises til artiklene «Military exercise “Talisman Sabre” in the South Pacific region» – link: https://www.em24.uk/military-exercise-talisman-sabre-in-the-south-pacific-region/, «Sharpened competition between US and China in the South Pacific» – link: https://www.em24.uk/sharpened-competition-between-us-and-china-in-the-south-pacific/ og «Solomon Islands’ secret security pact with China» – link: https://www.em24.uk/solomon-islands-secret-security-pact-with-china/

 

Featured image:  G7 summit 2024 i Italia

14/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!