Tyske media støtter opp om den kjente klimaaktivisten Greta Thunbergs aktivitet og kan fortelle at denne har sendt formell søknad til FN om støtte til å finansiere søksmål mot Tyskland, samt Argentina, Brasil, Frankrike og Tyrkia.

 

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og 15 andre mindreårige aktivister mellom 8 og 17 år fra henholdsvis Argentina, Brasil, Frankrike, India, Marshalløyene, Nigeria, Palau, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland, Tunisia og USA, oppfordret tirsdag FN til å akseptere bistand for å anlegge søksmål vedrørende deres stående krav mot de fem nevnte land.

 

 

Frivillig protokoll
Aktivistene sier at landene er plukket ut blant de verste klimaforurenserne av de 45 nasjonene som har vedtatt en frivillig protokoll til barnekonvensjonen med hensyn til klimaendringer. Landene har brutt sine forpliktelser i henhold til protokollen og likevel, til tross for å være vel vitende om at risikoen for klimaendringer er nært forestående, unnlatt å beskytte barna i flere decennium mot fossilt brensel. Den manglende demping av klimagassutslipp er en fare for barna, medførende forutsigbar risiko for disses helse og velvære og kan bety økt død og sykdom.

 

Fortsettelse av sak reist i fjor

Med innleveringen av sin søknad eskalerer Thunberg og hennes medaktivister en konfrontasjon med de fem landene som stammet fra en klage disse formelt anla for FN-konvensjonen i september 2019. Allerede i den klagen hevdes det at landene visste om den negative innvirkningen på miljøet av deres karbonutslipp og ikke foretok seg noe for å forhindre det.

 

Miljøverstinger tar til motmæle
Tre av landene, Brasil, Frankrike og Tyskland, har tatt til motmæle med å poengtere at klimakrisen er så global at ingen stat selvstendig bærer ansvar. Det henvises til artikkel i www.em24.uk «Message from The Elders – angrep på det bilaterale systemet truer global fred og sikkerhet» – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-angrep-pa-det-bilaterale-systemet-truer-global-fred-og-sikkerhet/

 

Følger ikke opp Parisavtalen
Thunberg og gruppen svarte med at ingen stat som handler i barnets beste vil pålegge unge og framtidige generasjoner den ødeleggende belastningen av svak klimapolitikk slik de fem landene har gjort og påpekte i tillegg at de land som hittil har tatt til motmæle ikke engang klarer å gjøre sin del for å oppfylle Parisavtalen av 2015 om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader innen 2030, til tross for at det er et ubestridt vitenskapelig faktum at denne avtalen er det minste som er nødvendig for å forhindre irreversible trusler mot menneskerettighetene. Dessuten hevdet aksjonistene også at i stedet for å begrense klimaendringene motarbeider landene denne ved å subsidiere benyttelse av fossilt brensel. Det henvises artikkel i www.em24.uk «Skuffende klima-konferanse i Madrid» – link:  https://www.em24.uk/skuffende-klima-konferanse-i-madrid/

 

06/05/2020