Hong Kongs regjering offentliggjorde i dag den nye loven om sikkerhet etter at denne hadde blitt rettskraftig. Loven som kan gi lovbrytere livsvarig fengselsstraff

 

Loven ble offisielt satt i kraft rett før Hong Kong i morgen kan markere sitt 23-årsjubileum for sin retur til kinesisk kontroll. Det henvises blant annet til artiklene i www.em24.uk «Kina innfører ny lov for sikkerhet i Hong Kong» – link: https://www.em24.uk/kina-innforer-ny-sikkerhetslov-for-hong-kong/ og forut «Heftige demonstrasjoner i Hong Kong» – link: https://www.em24.uk/heftige-demonstrasjoner-i-hong-kong/

 

National People’s Congress

The Great Hall of the People i Beijing

Det henvises dessuten til Storbritannias statsminister Boris Johnsons utrolige lovnad til Hong Kongs befolkning, presentert i en annen artikkel i www.em24.uk «3 millioner fra Hong Kong til Storbritannia!» – link https://www.em24.uk/3-millioner-fra-hong-kong-til-storbritannia/

 

Den omstridte loven ble godkjent av National People’s Congress i en uvanlig rask og hemmelighetsfull prosess og har vakt frykt blant prodemokratiske grupper, bedrifter, skoler og medier. At bedrifter er innbefattet vil i alle fall sette et endelig punktum for Hong Kong som finanssenter.

 

Ingen ny Singapore i Hong Kong

Singapore

Loven kriminaliserer og overstyrer enhver virksomhet som kan være relatert til såkalt utbrytervirksomhet for Hong Kong, samt samarbeide med utenlandske styrker, herunder er vel også inkludert media som angivelig setter «nasjonal sikkerhet» i fare. Personer som mistenkes for å ha brutt loven, kan bli tappet. Det må tilsynelatende kunne antas at psykisk tortur kan være ett av midlene benyttet av det angivelige selv-bedømte rettskafne Kina, som ønsker å handle med hele verden. Dessuten vil dissidenter ellers bli satt under overvåking, dette kan for øvrig gjelde over hele verden hvor den kinesiske teleleverandøren Huaweis 5G-nettverk har vært akseptert ettersom alle kinesiske firma gjennom lov er pliktig til å avgi etterretningsinformasjon. Det henvises blant annet til artiklene i www.em24.uk «Kina truer Huaweis kunder» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-huaweis-kunder/ og «Heksejakt mot Huawei» – link: https://www.em24.uk/heksejakt-mot-huawei/

 

Beijing bestemmer lovtolkningen

Rettssak i Bejing

Loven bemyndiger også sentralstyret til å føre tilsyn med politiet vedrørende alle undergravende aktiviteter slik myndighetene ser det og kan i tilfelle gripe direkte inn. Rettssaker vil bli ført bak lukkede dører. En komite opprettet av Congressen forbeholder seg retten til å tolke loven. Dette betyr at styresmaktene i Beijing har det endelige ordet for hvordan loven, som også gjelder for ikke-fastboende, blir etterfulgt av Hong Kongs ordinære domstoler. Siden Beijing først kunngjorde sine planer om å vedta nasjonal sikkerhetslovgivning for Hong Kong i slutten av mai, har kinesiske embetsmenn gjentatte ganger avvist kritikk fra opposisjonspolitikere og rettighetsaktivister i byen.


Storbritannia, EU og Natoland har protestert

EU-parlamentet

Både Storbritannia, som var Hong Kongs tidligere kolonieier, EU og Natoland har fremmet protest mot loven i den grad disse tror dette skulle ha noen virkning. Lokale prodemokratiske grupper har begynt å oppløses i frykt for represalier grunnet loven hvilken betegnes som et verktøy for å undertrykke sivile friheter og undergrave byens autonomi avtalt mellom Storbritannia og myndighetene i Beijing.

Kinesiske statsmedier, herunder Hong Kongs leder Carrie Lam, samt angivelige juridiske kinesiske eksperter, har gitt forsikringer om at loven bare vil påvirke et ubetydelig lite antall beboere i Hong Kong. Loven vil imidlertid bidra til å gjenopprette fred og velstand i byen som det siste året har vært rystet av protester mot regjeringen.

Utenlandsk presse kan bli arrestert
Slik loven forstås, står faktisk for tiden arbeidende utenlandsk presse i Hong Kong med risiko for å bli fengslet for brudd på den allerede rettskraftige sikkerhetsloven, ettersom denne også gjelder for lovbrytere som ikke er fastboende.

 

 

30/06/2020