ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Som det seneste meldte angrep på skipsfart i Adenbukta, ble et Antigua- og Barbuda-flagget lasteskip truffet av et missilangrep fra Jemens Houthi-opprørere på lørdag kveld.

 

Et missil traff skipets forpart lørdag kveld. Det antente, men ilden straks ble slukket. Et annet missil ble også avfyrt mot samme skip, men dette bommet. Det ble ellers i tillegg også åpnet ild fra omliggende små båter mot skipet, men ingen ombord ble imidlertid skadet.

 

Det britiske forsvaret Maritime Trade Operations Center rapporterte angrepet og brannen, samt at skadekontroll var i gang.

 

Overdriver sine angrep

Brigadier General Yahya Saree

 

Houthi-militærtalsmann, General Yahya Saree, hevdet ellers et angrep på et krigsskip og et annet fartøy i Arabiahavet, uten at det foreligger noe som kan støtte denne påstanden. Houthiene overdriver notorisk sine angrep siden de startet kampanjen i fjor høst.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Yemen’s Houthi rebels have hijacked cargo ship in the Red Sea» – link:  https://www.em24.uk/yemens-houthi-rebels-have-hijacked-cargo-ship-in-the-red-sea/, «Houthi attacks on several merchant vessels and US Navy ships in the Red Sea» – link: https://www.em24.uk/houthi-attacks-on-several-merchant-vessels-and-us-navy-ships-in-the-red-sea/, «The Houthis blocking the Red Sea and the Suez canal» – link: https://www.em24.uk/the-houthis-blocking-the-red-sea-and-the-suez-canal/ og «The Red Sea is attacked with Iranian technology» – link: https://www.em24.uk/the-red-sea-is-attacked-with-iranian-technology/

Houthiene som angrep Jemens hovedstad for omkring ett tiår siden, med etterfølgende kamp mot en saudi-ledet koalisjon, har konsentrert seg nå i forbindelse med Israel-Hamas-krigen på Gazastripen, ved angrip mot skipsfart gjennom Rødehavet med intensjon om å støtte palestinerne for å stoppe krigen, dog om angrepene ofte retter seg mot fartøyer som ikke har noe med konflikten å gjøre.

 

Proxy-krigen i Jemen

Houthi opprørere

 

Det vises til artiklene «Proxy-krigen i Jemen » – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/ og «Saudiarabisk hevn-angrep mot Houthiene i Jemen» – link: https://www.em24.uk/saudiarabisk-hevn-angrep-mot-houthiene-i-jemen/

Houthiene har satt i gang mer enn 50 angrep på skipsfart. Tre sjømenn har blitt drept, ett fartøy er kapret og ett et annet skal være senket, siden november, ifølge den amerikanske marinen som patruljerer i regionen. En amerikansk koalisjon har foretatt en rekke luftangrep mot houthiene siden januar, herav et angrep den 30. mai som ifølge houthiene, skal ha drept minst 16 mennesker og såret 42 andre.

 

USA og UK angriper Houthienes operasjonsevner

Houthiene bombes av US-amerikanere og UK

 

Det vises til artikkelen «USA and UK bombed Houthis in Yemen» – link: https://www.em24.uk/usa-and-uk-bombed-houthis-in-yemen/

Houthiene, som utsettes for økende økonomisk press i tillegg til luftangrepene, dømte også nylig 44 mennesker til døden. Ellers skal houthiene visstnok ha arrestert jemenittisk ansatte i FN-organisasjoner og andre hjelpegrupper.

 

Featured image: Houthi angrep på det Antigua- og Barbuda-flaggede lasteskipet lørdag

12/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!