ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Samtaler mellom Vesten og Russland om Ukraina-krisen begynte altså i dag i Genève. Da skal president Vladimir Putin kreve sikkerhetsgarantier fra NATO etter russernes mobilisering utenfor Ukrainas grenser.

 

Stillingen er at Ukraina ikke har noen bindende allierte. Dette selv om USAs president truer og Nato viser verbal ikke avtalefestet oppbrakthet. Natos ledelse arbeider imidlertid ikke uavhengig av Nato-landenes innbyggere. Europeiske land ønsker ikke og har ikke evne til å legge seg i åpen krig med russerne. Det vises til artiklene «Russerne krever Vestens umiddelbare sikkerhetsgaranti» – link: https://www.em24.uk/russerne-krever-vestens-umiddelbare-sikkerhetsgaranti/ og «Russlands krav til Nato i Ukrainakonflikten» – link: https://www.em24.uk/russlands-krav-til-nato-i-ukrainakonflikten/

 

Ukraina er ikke Nato-medlem

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

Direkte konflikt med forsvarsmessig sterke Russland for å forsvare den gamle sovjetrepublikken Ukrainas hvetemarker, som man for øvrig i framtiden likevel vil bli tilbudt avlingene fra, uansett situasjon i den for tiden  verserende konflikten, vil heller ikke gi tilsvarende avkastning uten at man her behøver å gå i detalj. Russlands enorme naturpotensiale hensyntatt Europas framtidig stadig økende behov for råvarer som russerne besitter, kan ikke erstattes av Ukraina.

Man kan ikke tenke at situasjonen er i dag som den var for nær 100 år siden. EU er i dag totalt avhengig av russisk gasstilførsel. Gasskranene kan benyttes som mottiltak dersom Russland ikke kan tolerere ytterligere sanksjoner. Amerikanerne har nok rett i at Russland kan styre EUs politikk dersom avhengigheten til dennes gassleveranser blir for stor. Allerede nå er denne imidlertid stor nok til å ha vesentlig avgjørende innflytelse.

 

Tettere bånd mellom Moskva og Beijing

Presidentene Putin og Xi

Med strategiske konflikter med Vesten, vil Russland selvfølgelig søke østover. Den tidligere Nobels fredsprisvinner i 1973, Henry Kissinger, som var USAs utenriksminister fra 1973 til 1977, mente under den kalde krigen at det måtte være et mål for amerikanerne å ha tettere bånd til Moskva enn denne og Beijing har til hverandre. Dette omfatter selvfølgelig også Europa. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Russland – USA, venner eller fiender», avsnittet – «USA bevirker allianse mellom Kina og Russland» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/

 

Hvete fra Ukraina

Hvetetresking i Ukraina

Prinsipielt er det intet som taler for amerikansk direkte involvering i en lokal europeisk krig mellom to tidligere allierte sovjetrepublikker. Et logisk Nato vil heller ikke komme til å involvere seg. USA og Europa kommer nok ikke til å fokusere noen stillingtagen til russernes krav om utplasseringen av strategiske våpen i Ukraina. Ukraina har forut ikke vært akseptert hverken som EU-medlem eller Nato-medlem, og blir vel heller ikke dette etter samtalene med russene denne gang. Dette like lite som lille Georgia bak Kaukasusfjellene innerst i Svartehavet skulle få bli medlem av Nato. Ukraina er ellers ikke aktuell som Nato-medlem før landet blir akseptert som EU-medlem, hvilket selvfølgelig kan være aktuelt i framtiden som gjelder EUs ønske om å sikre matforsyningen.

 

Borgerkrigen i Ukraina

Russisk soldat

Samtalene tilknyttet den nåværende Ukraina-krisen kan imidlertid være nyttige for russerne, selv om Putin sier at han foreløpig ikke planlegger å invadere Ukraina. Statlige russiske medier har da også dempet noe av denne fiendtlige retorikk. Vestens forhandlere er nok følgelig usikre på Putins intensjoner med disse samtalene. Men det kan være å få en avklaring som gjelder Krim-problematikken, samt å få overført regionen med vesentlig russisktalende befolkning øst i Ukraina som kjemper for nettopp denne overføring. Ut over det er det vel intet som russerne kan ha som logisk målsetning. Det er lenge siden Stalin regjerte. Det vises ellers til artikkelen «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/

 

 

Featured image: Kart over kritiske områder tilknyttet Russland og Ukraina-krisen

10/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!