ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 55 år gamle Halla Tómasdóttir ble lørdag den 1. juni vinner av presidentvalget og derved Islands andre kvinnelige president. Hun overtar embetet etter sittende president Gudny Th. Jóhannesson som ikke ønsket gjenvalg for en tredje periode.

 

Island er en øyrepublikk som ligger i Nord-Atlanteren med omkring 384.000 innbyggere. Enhver innbygger kan stille i presidentvalget dersom denne har samlet 1.500 underskrifter. Det er således mulighet for enhver på denne naturperlen i ishavet, som i pressen er preget av gjentagende, store vulkanutbrudd, til å bli landets president.

 

Vulkanøya

Fagradalsfjall vulkanen på Island

 

Vulkanøya Island ble befolket i vikingtiden for mer enn tusen år siden av norske vikinger og snakker i dag et språk som er en utvikling av gammel-norsk. (Moderne norsk har dansk opphav.)

Island tilhørte Norgesveldet (872-1397), som inkluderte blant annet Grønland, Færøyene og Island, men disse territoriene ble uteglemt ved Sveriges overtagelse av territoriet Norge fra tvillingriket Danmark-Norge, inntil dettes selvstendighet i 1905. Dette som belønning for sin deltagelse i slaget ved Waterloo i 1814, hvor tvillingriket hadde støttet slagets taper, keiser Napoleon. Island forble derfor fram til sin selvstendighet i 1944, på danske hender.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk«Kampen om Grønland» – link: https://www.em24.uk/kampen-om-gronland/

 

En nasjon styrt av kvinner

Tidligere president Vigdís Finbogadótti

 

Av de 12 kandidatene som deltok i årets presidentvalg vant Halla Tómasdóttir med 34 prosent foran Katrin Jakobsdóttir med 25 prosent. Jakobsdóttir hadde fratrådt som landets statsminister for å delta i presidentvalget.  Den tredje beste, enda en kvinne, ble Halla Hrund Logadóttir som fikk 15 prosent. På Island anses dette imidlertid ikke som uvanlig.

Landet har en lang tradisjon for å velge kvinner til høyere embeter. Vigdís Finbogadóttir var eksempelvis den første demokratisk valgte kvinnelige presidenten i noen nasjon da hun ble Islands statsoverhode i 1980.

Det vises til artikkelen «Kvinnene forsterket sin stilling i Alltinget på Island» – link: https://www.em24.uk/kvinnene-forsterket-sin-stilling-i-alltinget-pa-island/

De to siste årene har Island hatt to kvinnelige statsministre som har gitt landet politisk ro. Dette har vært Johanna Sigurdarsdóttir som ledet regjeringen fra 2009 til 2013 etter at den globale finanskrisen hadde herjet Islands økonomi. I 2017 tiltrådte Katrin Jakobsdóttir, som hadde vært partileder for Venstrebevegelsen de grønne fra 2013, statsministerembetet og har ledet en bred koalisjon som avsluttet syklusen av kriser som hadde utløst hele tre valg på fire år. Jakobsdóttir trakk seg imidlertid i april for altså å stille som presidentkandidat. Hun ble forut for valget betraktet som favoritt. Politiske observatører hadde imidlertid antydet at hennes bakgrunnen som statsminister like godt kunne veie mot henne som for henne. Observatører fikk således rett.

 

Frasa seg gjenvalg

President Guðni Th. Jóhannesson

 

Presidentembetet på Island har kun én seremoniell funksjon i den parlamentariske republikken og fungerer som en garantist for grunnloven og nasjonal enhet. Presidenten har imidlertid rett til å nedlegge veto mot lovgivning eller beordre lovforslag til folkeavstemminger.

Den svært populære sittende presidenten Guðni Th. Jóhannesson hadde kunngjort at han ikke ville stille for valg for en tredje periode etter å ha besittet embetet siden 2016. Ved gjenvalget i 2020 fikk han hele 92 prosent av stemmene.

 

Forretningskvinne

Valgt president Halla Tómasdóttir

 

Halla Tómasdóttir, som den andre kvinnen hvilken altså vil besitte Islands presidentembete, vil tiltre den 1. august.

Tómasdóttir var i 2007 grunnlegger av det islandske finansselskapet Auður Capital. Dette selskapet var opprettet for å fremme kvinners situasjon i finanssektoren. Det i sin tid nyetablerte selskapet var ett av få islandske investeringsselskap som overlevde finanskrisen for hvilket Tómasdóttir høstet stor hyllest og ble en kjent kvinne på Island.

For tiden har Tómasdóttir permisjon som administrerende direktør for en ideell global organisasjon The B Team, som ble grunnlagt av den britiske forretnings-personligheten Richard Branson, for å gagne forretningspraksis fokusert på menneskeheten og klimaet. Den non-profitable organisasjonen har kontorer både i New York og i London.

Tómasdóttir, som i 2016 ble nummer to i et tidligere valg om presidentskapet, drev en kampanje hvor hun tilsidesatte all partipolitikk, hvilket stor sett er tradisjon for presidentkandidater. I stedet åpnet hun diskusjon om grunnleggende samfunnsspørsmål. Herunder eksempelvis den påvirkning sosiale media har på den mentale helsen til unge mennesker, Islands utvikling som turistdestinasjon og rollen til kunstig intelligens.

 

Featured image: Islands nyvalgte president Halla Tómasdóttir

04/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!