Indisk høyteknologisk industri kan bli den store vinneren når koronaviruspandemien ebber ut og rike land over hele verden vil vurdere globaliseringen på nytt og diversifisere fra total avhengighet av Kina hvilket har vist seg å medføre problemer.

 

Året 2020 har vært et dårlig år for kinesiske virksomheter over hele verden. Toll og ren handelskrig mellom Kina og USA tvang imidlertid en rekke selskap til å revurdere sine forsyningskjeder, dessuten hvor de produserer og selger sine varer. Mange selskap har sett etter alternativer, ikke bare vedrørende den arrogante utnyttelse av den ledende stilling Kina har opparbeidet seg ved å bli verdens ledende fabrikk, men også på grunn av økte arbeidskostnader og strengere miljølover i andre land.

Virksomheter som har kommet i gang med produksjonen igjen etter helt eller delvis å ha vært rammet av korona-nedstenging, vil komme til å måtte kjempe. Det vil derfor forventet bli lavkonjunktur overalt. Land ønsker dog å støtte sin egen produksjon. Bedrifter vil lete etter alternativer med minst motstand. For India kan nettopp dette bli en stor mulighet for å kapre nye marked til tross for også sine egne nedstenginger og økonomiske problemer tilknyttet den verdensomspennende koronapandemien, hvilket har medført at India topper de land som har hatt størst skade av epidemien.

 

Oversikt over nedgang i lands GDP pga koronapandemien

Medio mai bekjentgjorde den indiske statsministeren Narendra Modi at hans regjering ville gi 20 billioner rupier eller 266 milliarder dollar, for å  hjelpe med å stabilisere bedrifters økonomi. En del av planen er at rundt 60 milliarder dollar vil være i lånegarantier for små bedrifter og kraftselskap.

Totalt sett vil planen fokusere mot arbeidskraft og likviditet, foruten generelt å stabilisere økonomien. Modi håper dette vil gjøre India til en mer attraktiv partner. «Disse reformene vil ytterligere fremme næringslivet, tiltrekke investeringer og styrke Make in India», sa Modi.

 

En løft for teknologisk industri

The Gazette of India

Gazette of India er et offentlig autorisert tidsskrift hvilket ukentlig publiserer offisielle kunngjøringer fra Indias regjering. Tidsskriftets innhold er strengt i samsvar med myndighetens politikk og beslutninger. Dette har berettet at inderne ønsker å innhente noe av naboenes markedsposisjoner, hvilket selvfølgelig omfatter kineserne, med et nytt insentivprogram som ble satt i verk i april i år. Programmet er benevnt Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing og retter seg mot produsenter av mobiltelefoner og visse elektroniske komponenter. Produsentene tilbys økonomiske insentiver til å starte eller bygge opp sin eksisterende innenlandske produksjonskapasitet.

Indias andel av global elektronikkproduksjon har for øvrig steget fra 1,3 % i 2012 til 3 % i 2018. Denne andelen ønskes økt. Insentivprogrammet skal stimulere til ytterligere økning ved å kompensere virksomheter for landets mangel på tilfredsstillende infrastruktur, innenlandske forsyningskjeder og logistikk. Videre å kompensere for høye finansieringskostnader og utilstrekkelig tilgjengelighet av kvalitetskraft. Indiske teknologiske produsenter vil således få subsidiert statlig belønning på 4 – 6 %, omfattet salg av varer produsert i landet i fem år framover, fra og med august i år. Målsettingen med programmet er at produsenter samlet skal tjene minst 10 milliarder dollar fram til år 2025. Selv om ordningen er begrenset til en liten sektor av den samlede økonomien, kan den allerede ha innvirkning. I forrige uke ble det rapportert at Apple kan flytte noe av sin produksjon ut av Kina til India. Det ville være det første store teknologiselskapet som utnyttet den nye regjeringsordningen.

 

Divergering av amerikansk industri fra Kina

Apple mobil foran Taj Mahal

Det amerikanske selskapet Apple vil kunne nyte godt av dette initiativet. Selv om selskapet har vært stille om saken, har Indias The Economic Times tatt opp historien og rapportert at selskapet er i samtaler med indiske myndigheter om å tjene opp til 40 milliarder dollar omfattet produksjon av iPhone-utstyr i løpet av de neste fem årene, ved å øke produksjonen i Apples nåværende indiske entreprenører Wistron og Foxconn.

India er ennå ikke et stort marked for Apple, ettersom selskapet kun selger en brøkdel av den totale produksjonen i India. India er derimot en base for å produsere for eksport og et viktig ledd for Apple med hensyn til å diversifisere produksjon på bekostning av den produksjonen som hittil har foregått i Kina. Dersom disse forventninger innfris vil det kunne gjøre Apple til Indias største eksportør. Dette vil også medføre at selskapet forflytter omkring 20 % av sin nåværende kinesiske produksjon til India. I Kina produserte Apple produkter til en verdi av 220 milliarder dollar i perioden 2018-2019, hvorav det meste ble eksportert. Alle solide selskap slik som Apple, ivaretar selvfølgelig først og fremst sine egne interesser. Selvfølgelig på grunn av handelskonflikter og den pågående pandemien, vil det være fornuftig å spre risikoen. Spørsmålet er om den planlagte flyttingen til India bare er en test eller en virkelig start på noe større for det indiske næringslivet.

Selv om Indias insentivprogram lanseres på et tidspunkt med økonomisk nedgang ble idéen grunnlagt før koronapandemiens forstyrrende innpass. Allerede i desember i fjor hadde statsminister Modi møter med ledere fra bransjens giganter Apple og Samsung. For India er det om å gjøre å tiltrekke seg de store aktørene med omfattende kontrakter for maksimalt å kunne utnytte omveltningen av globaliseringen til Indias egen fordel. Den omveltning som spesielt ble igangsatt av amerikanerne gjennom Trump-administrasjonens steile holdning overfor Kina som USA så på som nærmest kyniske utnyttere av Vestens progresjon.

 

QIMA – global revisjon av forsyningsnettverk

QIMA-inspeksjon på fabrikk

QIMA, som ble grunnlagt i Hong Kong under navnet AsiaInspection, er en ledende leverandør av kontroller av forsyningskjeder, som samarbeider med merkevarer, forhandlere og importører for å sikre, administrere og optimalisere sitt globale forsyningsnettverk. QIMA har i dag 30 kontorer med samlet over 3.000 ansatte fra 60 nasjonaliteter og tilstedeværelse i over 85 land. Virksomheten kombinerer bransjeledende eksperter for inspeksjoner på stedet, leverandørrevisjoner og laboratorietesting med en digital plattform som intensjonelt skal gi nøyaktig transparent kvalitets- og samsvarsdata.

Så langt har tallene ut av Kina vært påstått nøkterne, men nå er Hong Kong undergitt total kustus av Kina og det vil selvfølgelig generere spørsmål om framtidige data vedrørende Kina lenger er pålitelige. I alle fall meddeler QIMA nå at Kinas data og peker oppover for økonomien. Men påpekte at årets første kvartal var det klart mest turbulente siden QIMA begynte å vurdere trender i 2012. Revisoren, som altså arbeider i 85 land, påpekte at innkjøp fra Kina var 19 % lavere i mars sammenlignet med fjoråret.

En undersøkelse som ble utført i slutten av februar i 200 internasjonale virksomheter med internasjonale forsyningskjeder, svarte 87 % at den nåværende situasjonen vil tvinge de til å gjøre endringer i disses forsyningskjeder fremover. Utsiktene for andre kvartal 2020 var ikke lysere. Kina estimerer en nedgang i etterspørselen, akkurat som landets produksjonsevner er stillestående. Vedrørende global handel er det for leverandørkjeder risikabelt å være avhengige av enkeltkilder. Det konkluderes med at geografisk diversifisering av sourcing vil komme til å bli mer viktig når global handel forventelig gjenopprettes etter pandemien.

 

India er avhengig av Kina

Indisk import fra Kina

India arrangerer en mini handelskrig mot Kina etter den brutale grensefeiden som kostet 20 indiske soldater livet. Onsdag forbød eksempelvis Modi-regjeringen 118 kinesiske mobilapplikasjoner på grunnlag av at disse var skadelig for Indias suverenitet og integritet. Noen eksperter mener at disse tiltakene ikke er noe annet enn en påminnelse om at kinesere for tiden er lite velkomne i India. Det er imidlertid stor bekymring for at den politiske negative holdningen overfor kineserne kan skade næringer som er avhengige av disse.

 

Statsminister Narendra Modi og president Xi Jinping

I 2018-19 importerte India kvantum- medisiner og dertil relevante forsyninger fra Kina til en verdi av 2,4 milliarder dollar, eller rundt 70 % av totalimporten av medisiner.

De siste månedene har Indias avhengighet av Kina økt ytterligere. I juli var Indias samlede import fra Kina 5,6 milliarder dollar, opp fra 4,8 milliarder dollar i juni. Tatt hensyn til den faktiske utvikling synes Indias ambisjoner overfor Kina foreløpig som illusorisk. Når den globale verdenshandelen tar seg opp igjen vil man imidlertid se om statsminister Modis intensjoner om å gjøre Make in India til et globalt betryggende varemerke.

 

 

Featured image: Employees working on an assambly line in the mobile phone plant of Rising Star Mobile, India, producing Apple products.

 

04/09/2020