ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter opptelling av minst 99 prosent av de avgitte stemmene i India av en samlet velgermasse på 968 millioner, ble det fastslått at valgdeltakelsen var 66,3 prosent, hvilket indikerer en nedgang på vel én prosent fra 67,4 prosent ved det forrige valget i 2019. Resultatene ble at Indias statsminister Narendra Modi riktig nok vant for tredje gang på rad, men med dårligste resultat på 10 år og er avhengig av en samarbeidsvillig koalisjon for dannelse av en ny fungerende regjering.

 

Modis parti Bharatiya Janata Party – BJP fikk et mindre antall omfattet 63 seter sammenlignet med 2019, kun 240 i år ut av de nødvendige 272 setene, hvilket altså tvinger Modi til koalisjon for å oppnå flertall for fortsatt å besitte statsministerstillingen.

 

Det indiske parlamentets sammensetning

Iindiasparlamentsbygning

 

Bharatiya Janata Party – BJP fikk 240 seter, langt færre enn rekorden i valget i 2019 da partiet vant 303. Denne gang var således stemmeandelen 36,7 prosent lavere.

Indian National Congress – INC, som ledes av kongressens nåværende leder Rahul Gandhi, vant imidlertid 47 nye seter og fikk til sammen med de tidligere, 99. Samajwadi Party vant hele 32 nye og fikk ett sluttresultat omfattet 37 seter. Det siste partiet av noen større betydning er All India Trinamool Congress, som også vant seter med 7 nye og ett sluttresultat denne gang på 29.

Parlamentet i India – Bhāratīya Sansad, er det øverste lovgivende organet i republikken India. Det har to kamre bestående av overhuset Rajya Sabha eller Council of States, med 245 seter, samt underhuset Lok Sabha eller House of the People med 543 seter. For å få flertall må statsministeren ha støtte fra minst 272 av underhusets seter. 138 av setene ble fordelt på mindre partier.

Modi eget parti trenger understøttelse av minimum 32 seter fra ett eller flere partier. Modi og dennes BJP-parti deltar imidlertid i National Democratic Alliance – NDA, en høyrekonservativ politisk allianse. Alliansen vant til sammen 294 seter, altså mer enn de 272 setene som trengs for å sikre flertall, men dog langt færre enn forventet. Det vil nå bli dannet en ny regjering på grunnlag av dette valgresultatet.

 

Delstaten Uttar Pradesh

 

Shri Kashi Vishwanath tempelet Varanasi

 

Narendra Modi er født og oppvokst i Vadnagar i det nordøstlige Gujarat, hvor han fullførte sin utdannelse.

Modis valgkrets er imidlertid Varanasi, hvor han for øvrig er gjenvalgt med en positiv margin på vel 152.000 stemmer, sammenlignet med nær 480.000 stemmer for fem år siden. For 10 år siden var den positive marginen 370.000 stemmer. Totalt vant BJP 33 seter i Uttar Pradesh, sammenlignet med 62 i 2019 og 71 i 2014.

Uttar Pradesh er den mest befolkede indiske delstaten med over 241 millioner innbyggere. Denne ligger nord i India og grenser mot Nepal. Staten sender samlet 80 representanter til Lok Sabha.

 

Krasse bemerkninger

Jama Masjid-moskeen i Agra

 

Det bør vel kanskje bemerkes at Modi i valgkampen visstnok framsatte relativt krasse utfall vedrørende muslimer som han skal ha benevnt «infiltratorer». Det bør imidlertid hensyntas at det opprinnelig langt større India, som en periode var britisk koloni nettopp grunnet religionen, ble delt i statene India, Pakistan og senere Bangladesh, hvorav de to sistnevnte statene er muslimske. Det skal dog fortsatt befinne seg 200 millioner muslimer i India, men Bangladesh har fått bistand fra India. Dette slik at noe av splittelsen har vel vært overeksponert av media i forbindelse med valget.

 

Aksjefall tilknyttet valgresultatet

NSE (National Stock Exchange) – Børsen i Mumbai

 

Statsminister Modis styring har skapt tillitt for næringslivet. Aksjene-kursene falt med omkring 6 prosent på grunn av spekulasjoner om valgresultatet vil komme til å hemme Modis og BJP-partiets evne til å presse gjennom næringsvennlige reformer og andre beslutninger.

 

Gratulasjoner fra president Biden

President Joe Biden

 

De forente staters president Joe Biden gratulerte Modi oppriktig med seieren. Biden skrev på nett-stedet X, «Congratulations to Prime Minister Narendra Modi and the National Democratic Alliance on their victory, and the nearly 650 million voters in this historic election. The friendship between our nations is only growing as we unlock a shared future of unlimited potential». Modi vil imidlertid i kommende periode ikke fritt kunne styre India i henhold til sine egne og sitt partis beslutninger. Demokratiet har således fått en noe romsligere rolle i verdens største demokrati.

 

Featured image: Statsminister Narendra Modi feirer valget

06/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!