ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Generaldirektør Rafael Grossi i Det internasjonale atomenergibyrået – IAEA har i flere måneder søkt tilgang til Zaporizhzhia atomanlegget i Ukraina, hvilket russerne benytter som et beskyttende skjold mens disse derfra bedriver missile- og kanonade-terror mot ukrainske visstnok sivile mål. Dette tilsynelatende ettersom de tror ukrainerne ikke våger å skyte tilbake i frykt for å kunne treffe anlegget og utløse en atomkatastrofe.

 

Et team fra FNs internasjonale atomenergibyrå skal nå være på vei for å inspisere Zaporizhzhia atomanlegget, som ligger nær byen Enerhodar i provinsen Zaporizhzhia, spesielt anleggets viktige sikkerhetssystemer, for om mulig å unngå en atomkatastrofe som kan sette Tsjernobyl-ulykken i 1986 i skyggen.

 

Russland anklager Ukraina for kontinuerlig å beskyte et begrenset område rundt anlegget, som det er oppnådd enighet om skal være kortvarig i ro mens inspeksjonen pågår. Zaporizhzhia-anlegget, som har seks reaktorer, er Europas største atomkraftverk og har vært okkupert av russiske styrker siden krigens innledende fase, men er fortsatt drevet av ukrainske arbeidere.

 

Endelig på vei

IAEAs generaldirektør Rafael Grossi

Direktør Grossi i IAEA tvitret fra dennes kontor i Wien, «Dagen er kommet … vi er nå på vei». Det er planlagt ankomst ved anlegget senere i inneværende uke.

Denne meldingen fra direktøren ble mottatt på et tidspunkt Ukraina anklaget russerne for nye rakett- og artilleriangrep fra atomlegget, som skal ha vært off-line under skyting i forrige uke, i den grad dette på noen måte kan hindre strålingslekkasjen i tilfelle ukrainernes utilsiktede treff.

 

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa fra Stockholm hvor denne befant seg, at «dette oppdraget vil uten en overdrivelse være det vanskeligste i IAEAs historie.

Vi forventer at oppdraget vil gi en klar erklæring om fakta, om brudd på alle atomkraft- og atomsikkerhets-protokoller. Vi vet at Russland setter ikke bare Ukraina, men også hele verden i fare for en atomulykke».

 

Kremls talsmann Dmitrij Peskov

Kremls talsmann Dmitrij Peskov, beskyldte som vanlig Ukraina for intensjonelt å ha beskutt anlegget og oppfordret at «alle land må øke press på ukrainsk side for å tvinge denne til å slutte å true det europeiske kontinentet ved å beskyte territoriet til atomkraftverket Zaporizhzhia og områdene rundt».

Ellers anførte talsmann Peskov at, «Russland vil sørge for sikkerheten til IAEA-oppdraget».

 

 

Featured image: Zaporizhzhia atomanlegget

30/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!