ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I sin kamp for å reformere landet tilsatte president Javier Milei onsdag i forrige uke, den 74 år gamle Guillermo Francos som den argentinske regjeringens nye kabinettsjef, hvilken er regjeringens absolutt mest dominerende stilling.

 

Guillermo Francos med decennium lang forhandlerfaring, skal med sin politiske ekspertise ha en mer moderat eller diplomatisk forsonende tone som står i sterk kontrast til president Mileis. Francos vil fremme en mer spiselig dialog for å få gjennomført presidentens målsetting om nødvendige økonomiske reformer.

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Is Argentina’s president Javier Milei’s reform program totally paralyzed? » – link: https://www.em24.uk/is-argentinas-president-javier-mileis-reform-program-totally-paralyzed/ og «Argentina’s Senate rejects president Milei’s reforms» – link: https://www.em24.uk/argentinas-senate-rejects-president-mileis-reforms/

 

Leder av landets økonomireform

Kabinettnettsjef Guillermo Francos

 

Ettersom det synes å kunne være mistanke om hvem som for tiden reelt styrer Argentina, vil benyttes litt tid på utfyllende informasjon om Francos’ tidligere meritter.

Kabinettnettsjef Francos er sønn av en admiral som var en av lederne av landets ubetydelige flåte som Storbritannia enkelt eliminerte under Falklandskrigen våren 1982. Kabinettnettsjefen er utdannet advokat og har en omfattende yrkeserfaring. Denne startet sin offentlige karriere som rådmann for hovedstaden Buenos Aires.

I 1997 var Francos en av grunnleggerne av partiet Action for the Republic sammen med Domingo Cavallo, som var en av presidentkandidatene i 1999, men tapte for Fernando de la Rúa som ble president i tidsrommet fra 1999 til 2001. Påvirket av en bestikkelsesskandale i Senatet som fant sted i 2000, trakk Francos seg fra sitt sete hans parti hadde vunnet i Kongressen. Her hadde han hatt ansvaret for en blokk med 13 representanter.

Deretter ble Francos tilsatt som direktør for det argentinske, multinasjonale holdingselskapet Corporación América, som opererer både i latinamerikanske og europeiske land og nærmest innen de fleste bransjer.

Fra 2007 ledet Francos banken Banco Provincia de Buenos Aires i ett år. Året etter ble han direktør av Visa Argentina, men i 2012 var han imidlertid igjen tilbake i Corporación América, hvor han først møtte Javier Milei. Fra tidlig høst 2023 deltok Francos aktivt på full tid i kampanjen for å få Milei valgt til landets president, hvor det etter hvert altså synes som om det er Francos som bestemmer, eller kanskje mer diplomatisk uttalt, selv rettleder presidenten.

I 2014 arbeidet Francos og Milei begge i tenketanken Acordar Foundation. Deretter deltok Francos for regjeringen til Alberto Fernández fra 2019 til 2023, som argentinsk representant for Inter-American Development Bank i Washington D.C., inntil han trakk seg derfra i august 2023 for å delta i den valgte presidenten Mileis kampanje.

Etter Mileis valgseier ble Francos i desember 2023 utnevnt til Argentinas innenriksminister. På onsdag i forrige uke, ble Francos altså forfremmet til kabinettsjef som er regjeringens dominerende leder. Ikke urimelig at dette på forhånd var avtalt spill mellom kameratene hensyntatt at Francos forut i sin tid hadde blitt tvunget til å trekke seg fra Kongressen, hvilket kunne ha påvirket negativt hans eget alternative valg om han selv hadde stilt. Det vises til artiklene «Javier Milei sworn in as Argentina’s president» – link:  https://www.em24.uk/javier-milei-sworn-in-as-argentinas-president/ og «Argentine upheaval after presidential election» – link: https://www.em24.uk/argentine-upheaval-after-presidential-election/

 

Presidenten er ingen diplomat

President Javier Milei

 

Argentinas president Javier Milei har ingen styrke innen diplomati har Francos innrømmet. Det var vel på grunn av presidentens tilsynelatende manglende elementære, diplomatiske manerer at han ved et besøk i Spania nylig tilknyttet en internasjonal politisk samling for høyreradikale ledere, fornærmet vertslandets statsminister Pedro Sánchez og dennes ektefelle i den grad at Spania kalte sin ambassadør permanent tilbake fra Argentina, hvilket er å anse som et særs alvorlig politisk trekk som ikke nettopp tegner lyse framtidsutsikter for Argentinas relativt nytilsatte president.

 

Nøkkelstilling

Argentinas regjering

 

Kabinettsjefen er altså regjeringens høyest rangerte ministerpost. Milei har hevdet at Francos ble valgt til denne viktige nøkkelstillingen i regjeringen ettersom denne ønsker å gjøre nye forsøk på å få aksept i Kongressen for mer av sin «pakke» tross enorm motstand fra landets demonstrerende befolkning etter oppfordringer fra fagforeningene grunnet presidentens sterke budsjettkutt i forsøk på økonomisk liberalisering. Det må hensyntas at hele 40 prosent av Argentinas befolkning betraktes å leve under fattigdomsgrensen.

Det største problemet er at det regjerende partiet er i mindretall i Kongressens begge kamre. Den nye kabinettsjefen innledet allerede tirsdag med at han kom til å påstarte en dialog med de politiske lederne, i stedet for å tre de nye nødvendige ordningene ned over hodet på Kongressens politikere, slik det må betraktes at Milei innledningsvis mislykket hadde forsøkt. «Presidenten har valgt meg fordi han har oppdaget at argentinsk politikk er altfor komplisert for han», skal Francos ha uttalt i en pressekonferanse i forbindelse med sin tiltredelse i stillingen.

 

 Stakk av fra kaoset til USA

Økonomiminister Luis Caputo

 

President Milei dro på torsdag, etter utnevnelsen av Francos til å ta seg av de hjemmelige problemene, selv på tur til USA sammen med sin økonomiminister Luis Caputo, for å møte stedlige industrielle ledere og gründere.

Endringen i kabinettet kommer på et svært avgjørende tidspunkt for regjeringen som avventer behandling i Senatet omfattende det reviderte «omnibus-forslaget», som også sarkastisk kalles «Ley de Bases» eller grunnloven, hvilket til slutt hadde blitt godkjent i en sterkt avmagret form i Kongressens underhus. Fra utgangspunktet i januar omfattet hundrevis av reguleringer, gjenstår det bare omtrent en tredjedel av det opprinnelige, inkludert endringer i arbeidslovgivning, pensjonslovgivning, privatisering av offentlige selskap, dessuten kontroversielle insentiver for utenlandske investorer som prøves lokket til landet.

 

Nytt departement

Federico Sturzenegger

 

President Milei er selv utdannet økonom og er den første presidenten med slik bakgrunn, hvilket åpenbart synes i landets økonomi. Allerede i løpet av de seks første månedene i embetet har denne greid å bremse inflasjonen. Dette har dog skjedd på bekostning av tusentalls arbeidsplasser som har gått tapt, her for det meste administrative ikke produktive, som derfor selvfølgelig krymper landets økonomi. Økonomien har således i denne perioden krympet fem prosent. Også statlige arbeidsplasser som ikke har hatt noen annen rolle enn oppfylling og kan være nepotistiske, korrupte ansettelser. Disse teller også i et lands BNP.

Presidenten ønsker opprettet et nytt departement for overvåkning og deregulering av statens innblanding i landets økonomi, sikkert også nepotistiske unødvendige ansettelser, og rette opp landets feilslåtte, makroøkonomiske kurs, eller kanskje heller mer korrekt, ikke tilstedeværende sådannet. Som leder av dette for så vidt også administrative tilskuddet i oppretting av landets kaotiske ikke-styrte økonomiske tilstander, har presidenten angivelig sett seg ut og oppnevnt en tidligere sjef for sentralbanken, fra 2015 til 2018, den med Francos jevngamle økonom og nettopp pensjonerte Federico Sturzenegger, som sikkert er en gammel kjenning av Francos.

 

Featured image: President Javier Milei og Guillermo Francos

03/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!