ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

De tre landene Sør-Korea, USA og Japan ble enige om et felles engasjement for å møte Nord-Koreas atom- og missiltrusler. Amerikanerne møtte sørkoreanske og japanske kolleger på nytt i Jakarta tirsdag i forrige uke, etter å ha diskutert problemet i et møte i Tokyo for noen måneder siden.

 

Representantene diskuterte Nord-Korea, som også benevnes DPRK, hvilket er forkortelsen for Nord-Koreas offisielle navn – Den demokratiske folkerepublikken Korea. Dennes militære aksjoner ble diskutert, herunder de senest foretatte missiloppskytinger. De tre lands representanter bekreftet under møtet felles forpliktelser tilknyttet forholdene og den eskalerende fiendtlige utviklingen.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «North Korea fired ballistic missile over Japan» – link: https://www.em24.uk/north-korea-fired-ballistic-missile-over-japan/, «Nord-Korea med vellykket test av hypersonisk missil» – link: https://www.em24.uk/nord-korea-med-vellykket-test-av-hypersonisk-missil/, «Nord-Korea ignorerer Biden-administrasjonen», https://www.em24.uk/nord-korea-ignorerer-biden-administrasjonen/ og «Japan turns to its own armed forces» – link: https://www.em24.uk/japan-turns-to-its-own-armed-forces/

 

Internasjonalt vedtak om atom-utrustning

Ambassadør Sung Yong Kim

USAs representant med DPRKs atomutrustning som spesialitet, ambassadør Sung Yong Kim, som har koreansk opphav, sa standhaftig at «Det internasjonale samfunnet har de siste 30 årene hatt som et felles siktemål, fjerning av DPRKs atom-utrustning. «Dette siktemålet vil aldri bli revurdert på en million år», tilla Kim som også sa at «det internasjonale samfunnet vil aldri anerkjenne DPRK som en «atomstat». Pyongyangs regime må akseptere dette faktum, dersom dette skulle ha mening om noe annet.

Det kan diskuteres reelle forutsetninger tilknyttet verdenssamfunnets ønskelige endring av DPRKs atomstrategi, som ikke allerede har vært tema eller i tankene blant verdens militære og politiske strateger. Det kan imidlertid oppfattes som om ingen rimeligvis vil kunne diktere DPRKs beroende regime tilknyttet besittelsen av dennes atompotensiale, unntatt at muligens kineserne kan påvirke. Tilsynelatende finner imidlertid det nåværende ærgjerrige kinesiske regimet, tilsynelatende i desperat kamp mot Vesten og vestlig orienterte regionale naboer, det ikke tjenlig å involvere seg i stripping av DPRK for dennes atomvåpen og missil-utvikling. Det kan derimot oppfattes som at kineserne er vel fornøyde med DPRKs brutale terror-stress mot sine naboer, samt USA, som alle er konkurrenter mot Kinas herredømme i verdens handel.

 

Intet plausibelt kan gjøres

Nord-Koreas leder Kim Jong Un

Intet kan tilsynelatende gjøres av utenforstående såframt ikke DPRK skulle rammes av en destruktiv naturkatastrofe, hvoretter landets befolkning vil være desperat avhengig av bistand fra utlandet, for hvilket ikke kineserne av en eller annen grunn kan eller ønsker å være behjelpelig, samtidig som landets autoritære regime har forsvunnet eller på ett eller annet vis har blitt presset til være føyelig.

Nord-Korea har vært i en konstant matkrise i flere decennium. Regimets regjering har eksempelvis erkjent at mellom 225.000 til 235.000 av landets 22 millioner innbyggerne har sultet i hjel eller møtt sitt endelikt av sult-relaterte årsaker. Dette etter uår i landbruket og uvær i løpet av 1990-tallet, med det høyeste antallet av døde i 1997. Estimat foretatt av antatt utenforstående kompetente, hevder imidlertid at det korrekte antallet døde var mellom 2,5 og 3,5 millioner.

The Earth Institute at Columbia University and Massachusetts Institute of Technology relaterte på begynnelsen av dette århundret, sammenheng mellom DPRKs kostnader tilknyttet utvikling av våpen med landets hungersnød, herunder rimeligvis også hensyntatt internasjonale sanksjoner.

DPRK ser fortsatt ut til å stå overfor en betydelig matmangel i øyeblikket. Landets leder Kim Jong Un beskrev nylig matsituasjonen som «spent» og skylder på store naturkatastrofer i fjor sommer og nødvendige koronatiltak. Nordkoreanske statlige media har dessuten beskrevet den nåværende situasjonen som en matkrise, selv om denne har lettet noe de siste årene. Pyongyang har imidlertid forbrukt sine begrensede ressurser som kunne ha vært nyttig for innbyggernes levebrød.

Seoul har gjennom sin president Yoon Suk-yeol vist sann vilje til å forhandle med Pyongyang og har latt døren stå på gløtt for fortsatt dialog etter at Kim Yo Jong, Kim Jong Uns mektige søster, avviste Seouls plan rett etter at denne ble framsatt i august.

Det er tvilsomt om Seoul kunne få Pyongyang til å forhandle, mens spenningen på den koreanske halvøya stadig eskalerer. Siden president Yoon tiltrådte har imidlertid Seoul ikke ellers aktivt engasjert seg i dialog med Pyongyang, på grunn av sin holdning om heller å styrke militæralliansen med USA. Det vises til tidligere artikkel «Sør-Koreas nyvalgte president i telefon med Xi» – link: https://www.em24.uk/sor-koreas-nyvalgte-president-i-telefon-med-xi/

 

Kina og Russland motarbeider USA i «Nord-Korea-saken»

Presidentene Xi og Putin

Kina og Russland, begge permanente medlemmer av FNs sikkerhetsråd, har ikke støttet det USA-ledede forsøket på å straffe DPRK for årets mengde rakettoppskytinger, inkludert interkontinentale ballistiske missiler.

Den amerikanske spesialrepresentanten Kim sa ellers også at truslene fra Pyongyang ikke bare er en bekymring for USA og Øst-Asia-regionen. Han oppfordret det internasjonale samfunnet til å heve en samlet stemme for endelig å takle problemet.

Under samtalene gjennomgikk også representantene fra Sør-Korea, USA og Japan den synkroniserte trilaterale utgivelsen av sanksjoner rettet mot Nord-Korea i begynnelsen av desember og understreket behovet for å bruke alle tilgjengelige verktøy for ytterligere å begrense veksten av DPRKs destabiliserende ballistiske missil og atomvåpenprogram», sa Ned Price, talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet, i sin pressebriefing tirsdag.

Etter det mislykkede Hanoi-toppmøtet mellom daværende President Donald Trump og Kim Jong Un i 2019, har Pyongyang gjort det klart at de kun vil vurdere å fornye dialogen med Washington dersom amerikanerne først gir innrømmelser. Innrømmelsene må inneholde opphevelse av alle ødeleggende økonomiske sanksjoner, dessuten å stanse Sør-Koreas og USAs felles militærøvelser. Det vises til artikkelen «Forbindelse mellom Nord- og Sør-Korea gjenopptas» – link: https://www.em24.uk/forbindelse-mellom-nord-og-sor-korea-gjenopptas/

Selv om Seoul og Washington gjentatte ganger har framhevet at døren for dialog alltid er åpen, har de samtidig økt felles militærøvelser som involverer USAs mektige strategiske materiell og lovet å bruke alle mulige alternativ for å avskrekke DPRKs missil-trusler. DPRK kan ikke tolerere en slik todelt tilnærming og har svart med eskalering av både rakettoppskytinger og artilleriild.

 

Featured image: Nord-Korea tester hypersonisk Hwasong-8 missile

20/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!