ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

USA anket i dag til britisk Høyesterett dommen som blokkerte Wikileaks-grunnleggeren Julian Assanges utlevering til USA, med påstand om at retten ble villedet av Assanges psykiatere. Assange er etterlyst i USA for publisering av tusenvis av US-graderte dokumenter i 2010 og 2011 og i tilfelle utlevering skjer vil han kunne bli dømt til fengselsstraff på livstid, eksempelvis 175 år. Det er avsatt tid til saksbehandling i dag og i morgen.

 

US-amerikanerne hevder at Assange hadde ansvar for lekkasjer som brøt US-lov og satte mennesker i fare. Assange på sin side hevder derimot at saken kun er politisk motivert. Demonstranter hevder at saken mot Assange i prinsippet kan sidestilles med russeres behandling av sine ekstremister, i den senere tid eksempelvis Alexei Navalny. Det henvises til artikler i www.em24.uk – «Alexei Navalny dømt som ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/ og «Hvem og hva er Alexei Navalny?» – link: https://www.em24.uk/hvem-og-hva-er-alexei-navalny/

 

Distriktsdommer avviste utlevering av Assange

Assagne i retten

Med en livsvarig dom i livsdestruerende fengsel hengende over hodet, kalkulerer tiltalte selvfølgelig slik som også påtalemyndigheten, at livet i tilfelle i stedet burde avsluttes. I januar slo derfor en britisk distriktsdommer fast at Assange ikke kunne utleveres til USA på grunn av bekymring for hans angivelig mentale helse. Dette etter å ha fastslått at det var uklart at USA ikke ville være i stand til å sikre Assange i fengselssystemet. Dommeren avviste amerikanske eksperters såkalte vitnemål om at Assange ville bli beskyttet mot selvskading eller drap, med henvisning til blant annet at finansmannen Jeffrey Epstein hadde klart å drepe seg selv mens han var i såkalt sikker varetekt.

 

«Vitenskapelig journalistikk»

Julian Assagne

Den 50 år gamle Julian Assange, er født i Queensland, Australia, og utdannet seg til dataprogrammerer og grunnla medieorganisasjonen WikiLeaks som skulle praktisere såkalt «vitenskapelig journalistikk» omfattet å publisere kildemateriale med begrensede redaksjonelle kommentarer. WikiLeaks publiserte på dette vis tusenvis av interne, også klassifiserte dokumenter som var filtrert fra en rekke bedrifter også statlige virksomheter som NASA og Pentagon.

I 1991 ble Assange anklaget for et titalls tilfeller av datainnbrudd og fikk en liten bot som straff. Assange studerte deretter fysikk ved et australsk universitet University og jobbet som datasikkerhetskonsulent.

 

Avslørende journalistikk
WikiLeaks ble opprettet i 2006. Den første publikasjonen var en melding fra en somalisk opprørsleder som leide inn mordere for å avrette myndighetspersoner. Ettersom dokumenter ikke ble autentisert ble det straks spørsmål om WikiLeaks etikk.

Det ble deretter publisert en rekke detaljer om det amerikanske militærets interneringsanlegg ved Guantánamo Bay på Cuba, en medlemsliste for British National Party, interne dokumenter fra Scientologi-bevegelsen, samt private e-poster vedrørende klimaforskning.

 

Enorm mengde dokumenter

Bradley Manning

I 2010 la WikiLeaks ut nesten en halv million dokumenter hentet fra den amerikanske hærens etterretningsanalytiker Bradley (Chelsea Elizabeth) Manning tilknyttet USAs kriger i Irak og Afghanistan, mye av dette var også tilgjengelig fra andre kilder. Barack Obama-administrasjon kritiserte imidlertid likevel lekkasjene som en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

I november samme år begynte WikiLeaks å publisere, det hevdes hele 250.000 konfidensielle amerikanske diplomatiske hemmeligstemplede meldinger, i det vesentlige fra tidsrommet 2007 til 2010. Herunder også dokumentasjon vedrørende Iran både politisk og økonomisk, dessuten landets utvikling av atomvåpen. Det ble verdensom- spennende reaksjoner og amerikanske politikere ba om at Assange skulle forfølges som terrorist.

 

Tvilsom anklage fra Sverige

Den svenske aktoren Eve-Marie Persson

I Sverige ble Assange anklaget for seksuelle overgrep. Han ble arrestert i London for mulig utlevering til Sverige, men løslatt mot kausjon. Den svenske begjæringen ble etterkommet av britisk rett, hvilket ble anket av Assanges advokater. Britisk høyesterett avslo imidlertid anken.

US-amerikanerne var også på banen med krav om utlevering. Assange tok ikke sjansen på at han kunne bli utlevert til USA fra Sverige.

 

Ecuadors ambassade i London

Ecuadors ambassade i London

Assange søkte derfor tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, hvor han forble til 2019 da Ecuador trakk tilbake sitt tilbud om asyl. Den svenske anmeldelsen ble imidlertid trukket tilbake ettersom svenskene ikke klarte å få Assange utlevet før den fem år lange foreldelsesfristen utløp.

Etter å ha sikret en skriftlig avtale med den britiske regjeringen om at Assange ikke ville bli utlevert til et land der han kunne risikere tortur eller dødsstraff, ble britisk politi gitt adgang til ambassaden for å arrestere Assange som fortsatt var ettersøkt for ikke å ha møtt i britisk domstol i henhold til kausjons-formalitetene tilknyttet den nå henlagte svenske saken.

 

Aktiv som ambassade-gissel

Assagne aktivt gissel

I den tiden Assange bodde i ambassaden var han svært aktiv. Herfra påvirket han det amerikanske presidentvalget i 2016 ved å publisere intern kommunikasjon fra Det demokratiske partiet og Hillary Clintons kampanje, hvilket er blitt antatt innhentet av hackere tilknyttet russiske etterretningsbyråer. Assange deltok for det statsfinansierte russiske nyhetsbyrået RT som sender pr. satellitt. Videre registrere han WikiLeaks som et politisk parti i Australia for om mulig å vinne plass i det australske parlamentet, hvilket mislyktes. Assange fikk enorm pressedekning. Dette slik at det faktisk kan påstås at han var årsaken til at Hillary Clinton tapte presidentvalget for den eksentriske Donald Trump. Det kan derfor være rimelig å spørre om Assange faktisk har påvirket verdenshistorien.

Mens han innledningsvis ventet på Høyesteretts avgjørelse om utleveringen til Sverige, var han i «husarrest» på eiendommen til en WikiLeaks-supporter på landsbygda i Norfolk. Etter at USA begjærte han utlevert og han ble hentet ut av ambassaden, har han siden april 2019 vært innesperret i Belmarsh høysikkerhetsfengsel i London.

 

Tildelt æresbevisning på linje med Nelson Mandela og Dalai Lama

Med Sydney Peace Foundations gullmedalje

Assange ble 2011 ble tildelt Sydney Peace Foundations gullmedalje for sitt «eksepsjonelle mot i jakten på menneskerettigheter». Tilsvarende æresbevisning har forut blant annet blitt tildelt Nelson Mandela og Dalai Lama.

 

 

 

Featured image: Britisk høyesterett

27/10/2021