ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina vil ikke søke å lette spenningen til USA ved å skade forholdet mellom Kina og Russland. USA har ingen rett til å kreve at Kina skal akseptere ikke å eksportere våpen til Russland, eller å stoppe handel mellom Kina og Russland, grunnet Ukraina-krigen.

 

Yang Jiechi og Jake Sullivan

En av Kinas fremste seniordiplomater Yang Jiechi, som er medlem av det politiske byrået til det kinesiske kommunistpartiet – CPC’s sentralkomité og direktør for dennes utenrikskommisjon, møtte i går den 14. mars, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Roma.

 

I møtet mellom Yang og Sullivan meddelte Kina at denne ikke vil forsøke å lette spenningen til USA ved å skade forholdet mellom Kina og Russland. USA ville ikke klare å påtvinge Kina sine standpunkter.

Diplomat Yang utdypet Kinas holdning til situasjonen i Ukraina og oppfordret det internasjonale samfunnet til i fellesskap å støtte fredssamtalene mellom Russland og Ukraina. Yang skal ha sagt at alle parter bør utøve maksimal tilbakeholdenhet, beskytte sivile og forhindre en storstilt, humanitær krise. Diplomaten tilføyde at Kina allerede har gitt nødhjelp til Ukraina og vil fortsette med dette. Han understreket også at Kina er sterkt imot alle ord og handlinger som sprer falsk informasjon.

 

Taiwan-spørsmålet
Kina kritiserte som vanlig USA for dennes inkonsekvens i Taiwan-spørsmålet. Ellers hadde partene dyptgående og konstruktive diskusjoner om generelle forhold mellom Kina og USA. Disse ble i fellesskap enige om å implementere den begrensede forståelsen som ble oppnådd og håndtere forskjeller mellom synspunkter, men likevel å utvide og styrke samarbeidet for å samle felles retningslinjer med hensikt å bringe forholdet mellom Kina og USA tilbake på sporet mot en sunn og jevn utvikling.

Den kinesiske seniordiplomaten Yang sa at president Xi Jinping, har foreslått gjensidig respekt, fredelig sameksistens og et vinn-vinn-samarbeid, som de tre prinsippene for å utvikle forholdet mellom Kina og USA i den nye epoken, som plan for kursen på utviklingen av de bilaterale båndene landene imellom. Yang sa ellers at han hadde oppfattet det som at USAs president Joe Biden, hadde svart med å si at USA ikke søker en ny kald krig eller å endre Kinas interne system. Det er forstått som at Biden heller ikke ville motsette seg at Kina styrker sine allianser, selv om den amerikanske presidenten likevel støtter Taiwans uavhengighet, men vil unngå konfrontasjon derom med Kina.

 

Resultatet av møtet i Roma

Jiechi og Sullivans møte i Roma

Noen amerikanske media beskrev det 7-timers lange møtet mellom Yang og Sullivan som «intenst». Møtet dekket et bredt spekter av spørsmål, inkludert Ukraina-situasjonen og Kina-USA-båndene. Det hvite hus oppsummerte imidlertid likevel det angivelig «intense» møtet med kun 80 ord. Dette indikerer rimeligvis at amerikanerne ikke fikk noe særlig nyvinning ut av møtet.

Kinesiske eksperter sa imidlertid at møtet i seg selv mellom høytstående kinesiske og amerikanske representanter, uansett var et positivt signal til verden i en så turbulent tid. Det er fortsatt store divergenser mellom de to partene, spesielt når det gjelder disses holdninger til Ukraina-krisen.

 

Professor Wu Xinbo

Wu Xinbo, dekan ved Institute of International Studies ved Fudan University, skal ha kommentert møtet med at «Selv om Ukraina-spørsmålet var en prioritet for USA under tirsdagens møte, for å presse Kina til å ta et standpunkt, ser det ut til at amerikanernes hensikt med møtet har vært mislykket.»

I forholdet mellom Kina og USA, understreket Yang at Taiwan-spørsmålet gjelder Kinas suverenitet og territorielle integritet. Den nåværende amerikanske administrasjonen har lovet å følge ett-Kina-politikken og ikke støtte Taiwans uavhengighet. Amerikanernes handlinger er således selvmotsigende.

 

 

 

Featured image: Presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping

15/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!