Det kinesiske kommunistpartiet startet i Beijing i dag fredag avholdelse av den største årlige politiske begivenhet, partiets nasjonalkongress. For andre år på rad vil det vesentlig være et delvis virtuelt arrangement på grunn av koronapandemien.

 

Nasjonalkongressen, som kan vare fra vel én til opptil to uker, fungerer som Kinas formelle lovgiver, men kommunistpartiet sentralt har på forhånd tatt alle vesentlige avgjørelser forut for noen forslag behandles i kongressen. Store politiske endnger, samt personellendringer, opplyses imidlertid likevel gjerne i forbindelse med kongressens avholdelse.

 

Koronapandemien under kontroll
Kina mener å ha fått koronapandemien under relativ god kontroll ved å gjennomføre kontaktsporing, isolasjon og karantene. For de fleste kinesere synes helsekrisen å være over, samtidig som det er sørget for en viss grad av oppretting av økonomien, etter en mer effektiv oppretting hos kineserne enn hos de fleste andre koronarammede land. For de fleste kinesere synes helsekrisen i det vesentlige å være over.

 

Sikrer likevel kongressen mot pandemien
Pandemien er imidlertid fortsatt en utfordring for den kinesiske ledelsen. I forbindelse med avholdelse av kongressen er kontrollen på atkomstveiene til Beijing blitt strammet inn da det er stor frykt for et nytt utbrudd. De nesten 3.000 delegatene må alle gjennomgå flere tester før de reiser til Beijing og det samme under oppholdet. Delegatene har tillatelse til kun å bo på hotell og oppholde seg i Folkets store sal og akseptere Covid-vaksinasjon.

 

Stor usikkerhet
Selv om koronapandemien synes delvis løst, står uansett kinesiske selskap imidlertid overfor stor usikkerhet grunnet pandemiens negative innvirkning ikke bare på Kinas interne forhold, men på hele den globale økonomien, dessuten er handelskonflikten med USA ennå uløst, samt andre negativt trykkende forhold. Det vises nedenfor til en rekke artikler blant mange i www.em24.uk ved angivelse av kun linker.

 

President Xi Jinpings visjon
Kinesiske aviser bekjentgjør i store oppslag president Xi Jinpings visjon for Kinas framtidige utvikling, for en modernisert sosialistisk nasjon med ytterligere styrking som global makt. Det menes vel så vel økonomisk som militært. https://www.em24.uk/kina-truer-usa-med-kald-krig/ og https://www.em24.uk/kinas-forsvar-er-mobilisert-for-worst-case-scenario-mot-usa/

Innenlandsk etterspørselsstyrt vekst og forbruk vil kreve en betydelig omfordeling og styrking av inntekten hos vanlige husholdninger, for å sikre vedvarende vekst. De sosiale systemer skal styrkes, spesielt innen helse og utdanning.

 

Kina skal bli en grønn nasjon

Det skal arbeides mot en grønn, karbonnøytral transformering av industrien. Kullkraftverk koplet til nettet skal frakoples. Statsrådet forventer at Kinas målrettede grønne forandring innen industri, transport og forbruk skal ha tatt en endelig form allerede innen 2025. Bare ett ti år senere, i 2135, skal omfanget av grønn industri ha nådd et nivå der alle energiintensive og forurensende næringer er blitt byttet til grønne produksjonsmetoder. Kommunistpartiets ledelses makt og legitimitet garanterer en bærekraftig økonomi i et sunt miljø.

 

Energi- og matforsyning fra egne kilder
Handelskonflikten med USA har dessuten spesielt gjort ledelsen oppmerksom på behovet for en effektiv og bærekraftig energi- og matforsyning fra egne kilder. Dessuten vil de enorme investeringer i grønn produksjon og forbruk gi Kina muligheten for utvikling av teknologi som vil gi verdensledelse innen miljøvern. Kineserne har etterhvert blitt oppmerksomme på at klimapolitikk er det eneste området hvor president Xi Jinping for øyeblikket kan vinne aksept, venner og allierte på den internasjonale scenen.

 

Hong Kong
I juni i fjor vedtok kongressens faste komité den såkalte nasjonale sikkerhetsloven for det som var ett av verdens finansielle sentrum, Hong Kong. https://www.em24.uk/kina-innforer-ny-sikkerhetslov-for-hong-kong/ og https://www.em24.uk/har-kina-drept-gasa-som-legger-gullegget/ dessuten https://www.em24.uk/hong-kong-slutt-pa-demokrati-og-ytringsfrihet/

Beijings handlinger i Hong Kong har blitt utsatt for sterk kritikk fra verdensopinionen. Det oppsto et kaos iverksatt av demonstrasjoner fra motstandere av lovendringen. Siden den gang har en rekke av motstanderne mot den nye loven blitt brakt for retten for anklager om brudd på dennes bestemmelser. https://www.em24.uk/heftige-demonstrasjoner-i-hong-kong/

 

Hong Kong må styres av patrioter
Den kinesiske stats direktør for Hong Kong- and Macao-affærer, Xia Baolong, har for kort tid siden understreket at nederlaget til det reelt Beijing-styrte distriktsrådsutvalget i byen, i november 2019 hadde sjokkert den kinesiske ledelsen. Siden den gang har motstandere prøvd å forhindre byens utvikling, hvilket er ugunstig for Beijing som følgelig blir tvunget til å gripe inn i Hongkongs valgsystem. Det vil derfor ventes at det vil bli foretatt ytterligere innstramming i det finansielle knutepunktet. Hong Kong må styres av patrioter. Revisjon av valgloven er derfor på vei. Ved å påberope pandemien utsatte de lokale myndighetene valget for Hong Kongs lovgivende råd med over ett år. Flere opposisjonslovgivere har allerede fått opphevet sine mandater på grunn av disses antiregjeringskritikk og aktiviteter.

 

Regionen Xinjiang
Kineserne har begrunnet sine stadige tiltak mot den uiguriske muslimske minoriteten i Kinas nordvestlige Xinjiang-provins, med at det der ble alet terrorister. USA trakk den kinesisk uiguriske separatistbevegelsen ETIM som registrert terrororganisasjon. https://www.em24.uk/usa-har-fjernet-kinesisk-terroristgruppe-fra-terroristlisten/

Beijing har skarpt fordømt USAs beslutning derom, men kritikk fra EU https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/, samt USA, hvis Senat har ratifisert et lovforslag om å sanksjonere de kinesiske myndighetspersoner som er ansvarlige for tvangsarbeidsleire i den uiguriske muslimske minoriteten i regionen Xinjiang. https://www.em24.uk/uyghur-human-rights-policy-act-proposisjon-vedtatt-av-usas-senat/

Deretter senest utspill fra Canadiske lovgivere, som har tatt til orde for opprettelse av en uoffisiell bevegelse, for å erklære Kinas behandling av uigurene som et rent folkemord. https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/

 

Naboland og Kina-havet

Den uviljen som blir skapt i verdensopinionen mot den kinesiske folkerepublikken vil kunne komme til å skape sanksjoner mot og uvilje om å kjøpe dennes produkter, hertil kommer problemer som vil komme til å eskalere vedrørende kinesernes forhold til Taiwan https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/ og japanske øyer https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/ i tillegg til forsøket på okkupasjon av Sør-Kinahavet. https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

 

 

Featured image: Fra Det kinesiske kommunistpartis nasjonalkongress 2021

05/03/2021