ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Reserve Bank of Australia (RBA) meddelte etter konsultasjon med den føderale regjeringen, at Australia ikke vil erstatte portrettet av dronning Elizabeth II på sine $5-sedler, som er den eneste av de australske sedler som har den avdøde dronningen som motiv, med kong Charles III. Det vil i stedet bli utformet et motiv i samarbeid med urfolksgruppene. Dette for å hedre disses kulturhistorie.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Australia a republic with a popularly elected president?» – link: https://www.em24.uk/australia-a-republic-with-a-popularly-elected-president/

 

Uavhengig president valgt direkte av folket

Frimerke avbildet Dronning Elisabeth II

Seddelens bakside vil omfatte bilde av det australske parlamentet. Debatten i Australia, om endring av landet til republikk, har blusset opp igjen etter Dronning Elizabeth II’s død i fjor høst.

Velgerne hadde ved folkeavstemning om grunnloven i 1999, valgt å opprettholde den britiske monarken som statsoverhode. Det ble imidlertid etter valget hevdet at mange australiere hadde stemt nei til tross for at de faktisk hadde ønsket å kutte forbindelsen til den britiske tronen. Dette ettersom den nye grunnloven for Australia, som det den gang ble stemt om, skulle innebære en republikk med en president valgt av det regjerende parlament, tilsvarende som statsministeren, ikke direkte uavhengig valgt av folket.

 

Erkjent republikaner

Statsminister Anthony Albanese

Australias sentrum-venstre, Labour-regjeringen presser for tiden på for en folkeavstemning, nødvendig for å endre grunnloven, for spesifikt å anerkjenne at urbefolkningen i henhold til den nye loven, kan kreve konsultasjon forutfor eventuelle for disse påvirkelige beslutninger.

Beslutningen i sin tid om å inkludere bildet av dronning Elisabeth II på 5-dollarseddelen var tilknyttet hennes personlighet, ikke hennes status som monark.

Statsminister Anthony Albanese som er en mangeårig erkjent republikaner, hadde umiddelbart etter dronningens død i september visstnok uttalt at det på tidspunktet ikke var passende for en debatt om monarkiet i landet.

 

Endret den offisielle nasjonalsangen

Liberal Party leder Peter Dutton

Lederen i opposisjonspartiet Liberal Party, Peter Dutton, sa at sentralbankens og regjeringens beslutning var politisk motivert. Banken kommenterte imidlertid med at utformingen ville skje i samarbeid med urfolksgrupper, som har kjempet for formelt å avkolonisere landet.

Allerede i 2021 hadde Australia endret den offisielle nasjonalsangen for å fjerne henvisningen til at landet var «ungt og fritt», for å anerkjenne at urbefolkningen kan være verdens eldste sivilisasjon. Det vil imidlertid ta noe tid å designe og trykke den nye seddelen, slik at nåværende seddel fortsatt vil være gjeldende.

 

Commonwealth’s seremonielle monark

Kong Charles III

Det er pålagt at australske mynter skal være preget med bildet av den britiske monarken. Nye mynter vil således ha bilde av den seremonielle monarken, kong Charles III, som i de øvrige Commonwealth-land. Den av mange visstnok innledningsvis, lite populære monarken, inntil denne med tiden eventuelt får «gått seg til», vil derfor bli udødelig foreviget også i Australia.

Mange av verdens monarker har startet med blandet forventning. Med sine foreldres gener for høy alder, vil nok kong Charles III ha rikelig med tid på seg, ett kvart århundre, til å opparbeide seg popularitet. Dette skulle således ikke være noe graverende problem.

 

Featured image: Reserve Bank of Australia – specimen-stemplet australsk 5-dollar seddel

04/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!