De siste dagene er antall nye koronavirusinfeksjoner i Kina redusert fra daglig nær 2.000 for tre uker siden, til under 100.

 

Idag rapporterte Kinas nasjonale helsekommisjon om kun 40 nye tilfeller, hvilket er det laveste daglige antall siden myndighetene begynte å spore utbruddet i januar. Ifølge de offisielle tallene har nye infeksjoner i resten av Kina, utenfor Hubei-provinsen som har blitt hardest rammet, nesten fullstendig stoppet.

Over hele verden øker antallet koronavirusinfeksjoner. Dette har fått observatører til å se til Beijing for å lære.

Kinas håndtering av virusutbruddet har tilsynelatende vært streng sosial distansering. Byen Wuhan og området rundt, har i mer enn en måned vært lukket, med omfattende offentlig overvåking av borgere medførende forskjellige former for straff eller oppmuntring og med belønninger for å følge myndighetenes pålegg.

 

Verdens helseorganisasjon roser Kinas handlinger

Kinas innsats for å hindre virusets spredning har blitt behørig rost av Verdens helseorganisasjon, som har konkludert med at Kinas besluttsomhet kan ha endret løpebanen til en raskt eskalerende og dødelig epidemi. Kina har i møtet med det tidligere ukjente viruset benyttet den mest ambisiøse, smidige og aggressive sykdomsinnsatsen i historien.

Den største bidragende faktoren var tilsynelatende Kinas aggressive bruk av karantene. Myndighetene konverterte byen Wuhans stadioner og andre fasiliteter til massekarantene sentre i tillegg til imponerende hurtig bygging av mer enn et dusin midlertidige sykehus for å huse pasienter med mindre alvorlige symptomer.

 

Italia benytter kinesisk tiltak mot spredning

Slike tiltak ville forut ha blitt avvist på bakgrunn av at det ville kunne føre til for mange negative innvirkninger på det berørte samfunnet og dets økonomi. Hele prosessen har latt seg gjennomføre grunnet stadig mer autoritær styring under president Xi Jinpings dyktige ledelse.

Det hittil vellykkede eksperimentet i Kina har selvfølgelig ikke unngått å få kritikk av forståsegpåere som klatrer på andres ideer. Imidlertid sperret Italia av en av sine mest økonomiske regioner etter kinesisk mønster. Såkalte kompetente mennesker, gjerne benevnt som eksperter, sa at de fleste land ikke er klare nok i sitt politiske system til å iverksette den samme typen tiltak som ble brukt av Kina. Det blir artig å se resultatet av det italienske tiltaket.

Kritikere mener imidlertid at systemet som muliggjorde aggressiv karantene og masseovervåking i Kina var feil. Spesielt kritiseres at de kinesiske myndighetene innledningsvis la lokk over utbruddet i de tidlige stadiene, samt at myndighetene frarådet åpenhet og en rask respons på regionalt nivå. Kritikere mener tiltakene kunne ha vært unngått hvis regjeringen hadde handlet raskere og vært mer oversiktlig. Tilsynelatende har imidlertid kritikerne tilsidesatt at regjeringen selvfølgelig måtte hensynta muligheten for panikk og massehysteri. Kaos ettersom helsemyndighetene ikke hadde nødvendig oversikt over sykdommens art og omfang.

 

 

 

09/03/2020