ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kandidaten fra det regjerende venstreorienterte partiet Morena, den nær 62 år gamle klimaforskeren Claudia Sheinbaum Pardo, ble i helgen valgt av nær 100 millioner stemmeberettigede til Mexicos første kvinnelige president, i følge en foreløpig uoffisiell telling. Sheinbaum har meddelt at landets politiske kurs vil forbli uendret.  

 

Valgdeltakelsen har vært noe lavere enn ved tidligere valg og omfattet kandidater til begge kongresshusene, dessuten guvernører i ni av landets 32 stater, samt lokale ordførere og ellers valgbare offentlige stillinger over hele landet.

 

Den nye presidenten

Claudia Sheinbaum Pardo

 

Claudia Sheinbaum Pardo ble født i en jødisk akademisk familie i Mexico City, med opphav fra Bulgaria og Litauen grunnet at besteforeldrene rømte fra Holocaust. Sheinbaums foreldre er begge forskere. Sheinbaum studerte fysikk og har en doktorgrad i energiteknikk. Fra 1996 var hun var forsker ved Institutt for ingeniørvitenskap. I 2007 begynte hun ved FNs organ innen energi og industri tilknyttet klimaendringer. Fra 2018 ble hun valgt til en 6 års periode som ordfører i Mexico City.

 

Opposisjonskandidaten

Xóchitl Gálvez Ruiz

 

Den sterkeste opposisjonskandidaten i valget var kvinnen Xóchitl Gálvez Ruiz som har sete i Kongressen for høyrepartiet PAN. Gálvez er datter av en tospråklig grunnskolelærer, opprinnelig fra urfolket Otomi. Gálvez studerte datateknikk og har forut blant annet arbeidet ved National Institute of Geography and Statistics før hun ble direktør for telekommunikasjon hos Mexico City World Trade Center. Hun har dessuten vært ordfører i Miguel Hidalgo, fra 2015 til hun ble valgt inn i Kongressen i 2018.

Under årets valgkampanje argumenterte Gálvez sterkt for sikkerhet og styrking av kampen mot organisert kriminalitet, herunder spesielt de store dominerende narkotikakartellene.

 

Utgående president

Utgående president Andrés Manuel López Obrador

 

Landet har i den foregående valgperioden, som har løpt siden 2018, vært ledet av president Andrés Manuel López Obrador også fra Morena-partiet, men som ikke kunne bli gjenvalgt i henhold til grunnlovens bestemmelser. Partiet Morena har hatt flertall i begge kongresshusene, samt besatt 23 av landets 32 guvernørposter.

Sheinbaum ble under valgkampen særlig fulgt opp av president López. Hennes program vil i det vesentligste bestå av den utgående presidentens, som blant annet  inkluderer en gjengs pensjon for alle eldre, samt støtte til ungdom under yrkesopplæring. Også hun, som sin opponent Gálvez, har bebudet et forsett om å styrke kampen mot landets kriminalitet.

 

Featured image: Mexicos nye president Claudia Sheinbaum Pardo

03/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!