ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter at Aserbajdsjans militære angrep regionen Nagorno-Karabakh på tirsdag, kunngjorde myndighetene i republikken Artsakh, som er det armenske navnet på regionen, en enklave i Aserbajdsjan, påfølgende onsdag at partene hadde signert en total våpenhvile. Avtalen ble formidlet av de russiske fredsbevarende styrkene.

 

Krigssituasjonen hadde ved våpenhvilens inntreden kun pågått vel et døgn. Overmakten var rimeligvis for stor for den lille lokale arméen, ettersom Armenia ikke innlot seg i stridighetene. Armenias statsminister Nikol Pashinyan aksepterte tilsynelatende våpenhvilen med dens betingelser uten viderverdigheter. Armenias opposisjon har derfor begjært at statsminister Pashinyan avgår.

Våpenhvilens betingelser omfatter at armenske tropper sammen med tungt artilleri og andre våpen, blir trukket tilbake fra regionen sammen med fullstendig avvæpning og oppløsning av regionens egen lokale hær.

 

Inkluderes i Aserbajdsjan?

Kristen familie i Artsakh

 

Den nye situasjonen kan etter hvert medføre at opptil 120.000 kristne armenere, som snakker armensk og russisk av de i henhold til divergerende estimater, totalt 150.000 innbyggerne i regionen, muligens vil bli nødt til å evakuere til Armenia. Regionen er allerede internasjonalt anerkjent som en del av det muslimske Aserbajdsjan, hvor den altså ligger som en enklave og omfatter et areal på 3.170 kvadratkilometer.

Den 7. juli 1923 hadde Nagorno-Karabakh, som russerne hadde tatt kontroll over i 1813, blitt opprettet av Sovjetunionen som en autonom oblast med hovedstad i Stepanakert. På tidspunktet for dannelsen var området beregnet til 4.161 km2. Ifølge folketellingen fra 1926 var befolkningen i regionen den gang 125.200 mennesker, blant dem utgjorde armenerne 89,2 prosent. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 erklærte Nagorno-Karabakh-regionen offisielt uavhengighet. Regionen vil heretter tydeligvis bli inkludert i Aserbajdsjan, for hvilket det altså foreligger internasjonal erkjennelse.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Azerbaijan attacks Nagorno-Karabakh region» – link: https://www.em24.uk/azerbaijan-attacks-nagorno-karabakh-region/

 

Featured image: Beboere i Nagorno-Karabakh sørger over falne

25/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!