ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Indias statsminister Narendra Modi ble søndag tatt i ed for sin tredje periode, med velsignelse fra sine allierte koalisjons-partnere etter et for svakt valgresultat for sitt eget parti. Dette medføre at de allierte kunne kreve ministerstillinger i regjeringen.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk  – «Indian Prime Minister Modi won for the third time, although depending on coalition» – link: https://www.em24.uk/indian-prime-minister-modi-won-for-the-third-time-although-depending-on-coalition/

 

National Democratic Alliance

Modis koalisjonsregjering

 

Modis hindu-nasjonalistiske parti, Bharatiya Janata Party – BJP, hadde regjert alene det siste tiåret, men partiet nådde ikke opp ved siste valg slik at presidenten måtte supplere med stemmer fra National Democratic Alliance – NDA, for å oppnå parlamentariske tall.

Seremonien i hvilken presidenten avla sin embetsed, ble høytidelig avholdt inkludert ministrene i hans regjering, samt med gjester fra nabolandene, herunder også omfattet en byråkrat fra Kina som selvfølgelig ikke hadde sendt noen toppdiplomat.

 

Ikke lenger noen diktatorisk makt

Statsminister Narendra Modi

 

President Modis regjeringspartnere fra koalisjonspartiene kan heretter fremme sine synspunkter før viktige avgjørelser for India blir besluttet. India har således etter valget i prinsippet blitt betydelig mer demokratisk enn det var under Modis forutgående perioder som suveren enehersker.

 

Featured image: Statsminister Narendra Modi tatt i ed

17/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!