ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

I dag ble verdens lengste undersjøiske strømkabel – North Sea Link, operativ. Norge og Storbritannia kan således heretter dele ren, grønn energi. Ved full kapasitet kan kabelen gi strøm til 1,4 millioner britiske hjem.

 

Kraftverket Kvilldal

Kabelen forbinder den relativt lille byen Blyth, med i underkant av 40.000 innbyggere i Northumberland i det nordøstlige England, vel 20 km nordøst for Newcastle upon Tyne, med kraftverket Kvilldal i den norske kommunen Suldal i Ryfylke i Rogaland, med nær 4.000 innbyggere. Det foreligger beregninger om at kabelen vil medvirke til at Storbritannia innen 2030 vil redusere sine karbonutslipp med 23 millioner tonn.

 

Systemoperatøren Statnett

Statnett, Kvilldal

Kabelen vil i utgangspunktet ha en maksimal kapasitet på 700 megawatt – MW, som gradvis vil økes til 1.400 MW over tre måneders tid. Storbritannias National Grid vil drive kabelen som et joint venture selskap sammen med den norske systemoperatøren Statnett.

Når vindproduksjonen i turbinene i Storbritannia er høy, men energibehovet lavere, vil vindkraft kunne eksporteres gjennom kabelen til Norge og følgelig spare vann i de norske vannmagasiner. Når kraftetterspørselen derimot er stor i Storbritannia, men vindproduksjonen er lav, vil vannkraft kunne importeres fra Norge og dekke det britiske behovet.

Det tok seks år å fullføre kabelen til en pris på 1,9 milliarder euro. Denne kabelen er National Grids femte oversjøiske kabel. De andre er mellom Storbritannia, samt henholdsvis Belgia, Frankrike og Nederland. Ifølge National Grid vil 90 % av behovet for elektrisiteten bli importert fra null-karbonkilder via disse kablene innen 2030. Dette vil spare britene for et samlet utslipp på 100 millioner tonn karbon.

I Storbritannia utgjør fortsatt fossilt brensel i årets første seks måneder, en større andel av elektrisitetsproduksjonen enn fornybar energi. Sammenlignet med samme periode i fjor var produksjonen av fornyet energi lavere grunnet lavere gjennomsnittlig vindhastighet, samt ugunstigere værforhold som også påvirket både vind- og solpanelproduksjon.

 

Norge Europas grønne batteri?

Strømkabel til Tyskland

Fra Norge driver Statnett tilsvarende strømsamarbeid som med England, sammen med Tyskland gjennom også en ny kabel i år som går fra Tonstad i den norske kommunen Kvinesdal på Sørlandet til Wilster i den tyske delstaten Schleswig-Holstein. Dennes kapasitet er også på 1.400 megawatt. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «NordLink – Norsk strøm til Tyskland» – link:  https://www.em24.uk/nordlink-norsk-strom-til-tyskland/

 

Norsk omstridt energipolitikk

Programleder Fredrik Solvang, NRK

Nordmenn har for øvrig også hatt strømkabler til sine skandinaviske naboland Sverige og Danmark siden 1960-tallet. Omkring 98 % av Norges elektrisitet er produsert fra fornybare energikilder med vannkraft som utgjør 96 % av totalen, ifølge statlig statistikk. Vindkraft og termisk kraft representerer de resterende 2 %. Norge er altså i ferd med å bli ett slags batteri for grønn energi.

Ettersom strømprisen for øyeblikket er unormalt høy i Norge på grunn av ekstrem lav vannstand i de norske vannbassengene etter en solrik sommer uten regn, har mange nordmenn reist spørsmål om denne eksporten er fordelaktig for landet. Den fratar nemlig norske industribedrifter konkurransefordelen ved lave energikostnader, hvilket kunne skape norske  arbeidsplasser.

 

Vindmøller upopulært i norsk natur

Protest mot vindmøller

Dessuten er økt utbygging av vindmøller, for gjennom disse å skaffe grønn energi, ikke særlig populært hos miljøpolitiske grupper. Disse er på samme vis heller ikke tilhengere av landets eksport av gass, samt videre leting etter olje på den norske kontinentalsokkelen og i norske havområder nordover. Norges sterke økonomiske stilling og velferd kommer imidlertid nettopp fra oljeutvinningen på kontinentalsokkelen, som for Norge må kunne sies å ha vært en lykkelig omstendighet.

 

Vil Norge tjene på klimaendringen?

Norsk natur

De uønskede klimaendringene i løpet av siste par årene ser virkelig ut til å ha satt preg på hverdagen verden over. Det bør imidlertid bemerkes at Norge, med verdens lengste øyrike kystlinje og høye landområder, er ett av landene som rimeligvis faktisk vil kunne tjene på klimaendringene såframt Golfstrømmen består, uansett hvor banalt det faktisk kan høres ut.

 

 

Featured image: Legging av North Sea Link-kabelen mellom Norge og Storbritannia

01/10/2021