ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Vestlige sanksjoner har som forventet økt Russlands budsjettunderskudd grunnet fallende olje- og gassinntekter, men russerne handler disse produktene i økende grad med Kina og får betaling i yuan. For å dekke opp sitt underskudd selger russerne nå sine eskalerende reserver av kinesisk yuan.

 

Russland hadde et budsjettunderskudd på nær 50 milliarder dollar i 2022, hvilket tilsvarer omtrent 2,3 prosent av landets BNP. Landets budsjett for 2023 er basert på en forventet gjennomsnittlig årlig oljepris på 70 dollar per fat. Analytikere hevder imidlertid at EUs pristak på 60 dollar per fat og forbud mot kjøp av russisk olje, samt eksempelvis det forhold at kvantumet solgt i desember ble redusert med hele 12 prosent, rimeligvis vil komme til å framholde. Dette vil samlet belaste russisk økonomi med mer enn 170 millioner dollar per dag.

 

Krig i Ukraina i årene framover?

Russisk lett tanks med soldater

Det skal heller ikke sees bort fra et ytterligere fall i eksportprisene på den russiske oljen til godt under 50 dollar per fat. Selv med sådanne lave oljepriser hevdes det at russerne likevel vil være i stand til å holde fram med krigen i Ukrainia i årevis.

Det er dog notert at enkelte pessimistiske analytikere betrakter mulig russisk utholdenhet under disse forhold, slik at krigen ytterligere kan vare kanskje hele tre år framover. Imidlertid estimeres med at enhver forlengelse av krigen vil øke landets budsjett-underskudd og vesentlig tvinge opp salget av yuan.

 

Hjelper yuan-valutaen inn i verdenshandelen

Samarbeid om valuta-angrep

Dollar har etter siste verdenskrig totalt dominert som valuta i internasjonal handel. Jo mer yuan russerne måker ut fra de stadig økende yuan-reservene, som erstatter de tidligere dollar-reservene som lenger ikke vil kunne eksistere hos russene, vil dette medføre Yuan grep om markedet. Vestens allierte og vestlig orienterte land bør avvise enhver sådanne transaksjon.

Yuan er blitt Russlands viktigste internasjonale reservevaluta som følge av at Washington og Brussel initierte sine sanksjoner for å rasere Russland krigsøkonomi. Det er i denne sammenheng frosset 300 milliarder dollar av den russiske sentralbankens valutareserver som kan stilles til disposisjon som krigsskadeerstatning. Russland hadde imidlertid likevel ved utløpet av 2022, mer enn en halv milliard dollar i reserve.

 

Makroøkonomisk likevekt

Ulike valutaer

Russlands tapping av yuan fra sine internasjonale reserver, for å balansere budsjettet til opprettholdelse av sin makroøkonomiske likevekt, vil samtidig styrke den kinesiske økonomis slagkraft. Forholdet kan lettere få yuan til å skli inn som en akseptabel valuta på høyde med dollaren og de andre akseptable internasjonale valutaer som euro og britiske pund. Når det gjelder effekten på Kina av Russlands omfattende yuan-salg, kan det også gi negativ virkning på de kinesiske forsøk på å få yuan mer allment akseptert. Dette kan særlig ramme transaksjoner i det internasjonale råvaremarkedet.

 

Kontroll over Russlands økonomi?

Økonomien stuper

Effekten av Russlands avhengighet av yuan vil praktisk kunne virke som at russerne spiller kontrollen av hele sin økonomi over i hendene på kineserne, ettersom den kinesiske regjering selv kan bestemme over verdien på yuan i henhold til eget godtbefinnende. Den kinesiske sentralbanken kan eksempelvis devaluere yuan for å fremme forbruk av innenlands-produserte produkter.

Lav verdi på yuan ble benyttet av kineserne over lang tid som et effektivt våpen mot USA, for å tappe amerikansk økonomi for oppbygging av den kinesiske, hvilket amerikanerne på Trump-administrasjonens tid prøvde å sette en rask stopper for ved over natten å pålegge høye tollavgifter på kinesiske varer. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Handelskrigen mellom Kina og USA» – link: https://www.em24.uk/handelskrigen-mellom-kina-og-usa/ og «President Donald Trump avviser tollavtale med Kina» – link: https://www.em24.uk/president-donald-trump-avviser-tollavtale-med-kina/

Kineserne selv benyttet samme metode med toll ett par år senere, for umiddelbart å stanse Australias handel med kineserne, hvilket spesielt rammet Australias vinprodusenter. Kina kan være en aggressiv, destruktiv handelspartner. Det vises til tidligere artikler – «Kina viser tenner» – link: https://www.em24.uk/kina-viser-tenner/ og «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/

 

Bilateral handel mellom Kina og Russland

En god handel?

For å dekke de løpende kostnadene tilknyttet krigen i Ukraina og ulempene ved sanksjonene mot landet som stadig forverrer Russlands statsfinanser, øker Russlands avhengighet til Kina.

Bilateral handel mellom Kina og Russland steg i 2022 med 35 prosent til nærmere den angivelig stående målsetning om handel omfattet minst 200 milliarder dollar. Russland solgte mest energiprodukter. Forholdet er imidlertid at Russland er mer avhengig av Kina enn omvendt. Dette slik at Russland blir et slags gissel for kineserne.

 

Kineserne kan tvinge russerne ut av Ukraina

Sanksjoner mot dragen

Dersom Beijing utnytter sin stadig eskalerende dominans over russisk økonomi vil imidlertid denne utvilsomt kunne påvirke russernes krigføring i Ukraina. Sanksjoner mot kinesisk handel kan således indirekte tvinge russerne ut av Ukraina. Derfor er det like viktig for vestlige land, som stadig pøser på ukrainerne mer våpen selv om dette tiltaket er en ytterst betinget nødvendighet så lenge krigen pågår, også å legge hindringer i veien for kinesisk handel over hele verden. Dette for å tvinge kineserne til å utnytte sin stadig økende økonomiske makt over Russland. Det må ellers hindres at rubelen fortsatt kan konverteres til en annen stor verdensvaluta.

 

Prisen på russisk olje må ned

Russisk oljepumpe

Enkelte analytikerne har beregnet at Russlands yuan-reserver helt kan forsvinne allerede i 2023 dersom prisen på russisk olje faller under gjennomsnittlige 25 dollar per fat, mens andre mener at under 35 dollar per fat er tilstrekkelig for at dette kan skje. Når den russiske oljeprisen gjennomsnittlig når EUs tak på 60 dollar, vil dette kunne tillate at den russiske regjeringen igjen kan begynne å øke sine yuan-reserver. Taket er således altfor høyt. Det må senkes.

Nå er Russland et vidstrakt land, med fra naturens side et brutalt landskap, slik at det i enkelte regioner vil være nødvendig med gjennomsnittlig oljepris opp mot 100 dollar per fat for at produksjonen skal nå break-even. Produksjon fra slike steder vil bety at russerne må subsidiere sin eksport for å hanke utenlandsk valuta, hvilket vil ramme landets makroøkonomiske balanse så lenge denne eksporten pågår.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

02/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!