ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Republikaneren Rand Paul fra New York, blokkerte i går det amerikanske Senatet fra et hurtig vedtak om tilskudd på en milliard dollar til finansiering av israelernes fornyelse av disses rakettforsvar, kalt Iron Dome, hvilket reddet israelerne fra enorme skader tilknyttet angrep fra Hamas tidligere i år.

 

Det vises til artikler i www.em24.uk – «Eskalerende israelsk-palestinsk vold» – link: https://www.em24.uk/eskalerende-israelsk-palestinsk-vold/, «Oppgradering av kampen i Israel i natt» – link: https://www.em24.uk/oppgradering-av-kampen-i-israel-i-natt/, «Stridighetene fortsetter uendret i Israel og Gaza» – link: https://www.em24.uk/stridighetene-fortsetter-uendret-i-israel-og-gaza/, «President Biden støtter våpenhvile mellom Israel og Palestina» – link: https://www.em24.uk/president-biden-stotter-vapenhvile-mellom-israel-og-palestina/ og «Våpenhvile mellom Israel og Hamas» – link: https://www.em24.uk/vapenhvile-mellom-israel-og-hamas/, dessuten «Israel sikkerhetsgaranti for arabere?» – link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/

 

Senator Bob Menendez

Leder av Senatets utenrikskomités forsvarsprogram, demokraten Bob Menendez, hadde ventet et enstemmig, hurtig samtykke for bevilgningen til dette forsvarssystemet, hvilket senator Paul overraskende forhindret selv om Senatet forut hadde stemt for å fremme denne beslutningen. En eventuell enstemmig godkjennelse ville ha unngått trenerende debatt om saken før avstemning. Paul mente at finansiering av 6 milliarder dollar til amerikansk bistand til Afghanistan bør vedtas i stedet. Dessuten den forestående pensjonshøringen.

 

Senator Rand Paul

Iron Dome-finansieringen er fremdeles sikker. Senatet er imidlertid ute av sesjon neste uke, hvilket kan bli enda lenger dersom ikke gjeldstaket økes innen den 18. oktober. Presidenten har dog allerede lovet å godkjenne finansieringen, men selvfølgelig etter at dette først er godkjent av Senatet.

Komiteens leder Menendez talte til Senatet etter å ha introdusert ordningen for et forventelig enstemmig samtykke. Denne presiserte at «Det er ingen tenkelig grunn til at noen i dette kammeret på hver side av gangen skal stå i veien for amerikansk støtte til at dette livreddende forsvaret er fullt klar for det neste angrepet». Etter senator Pauls innlegg sa Menendez, «Den eneste grunnen til at denne beslutningen blir tilbakeholdt er på grunn av Pauls innsigelse. Dette er et defensivt livssikkerhetssystem som er bygget på mange års samarbeid med vår allierte Israel. Jeg er skuffet over at vi er i denne situasjonen».

Alle republikanske senatorer støttet Pauls forslag. Menendez tilbakeviste at penger i stedet skulle gå til finansiering av Taliban. Menendez sa, «La meg være tydelig og gjenta hva administrasjonen har sagt, at ingen amerikansk utenlandsk bistand vil gå til en Taliban-kontrollert afghansk regjering. Dette betyr ikke at vi fortsatt er mindre forpliktet til å støtte det afghanske folket».

 

Iron Dome

Også motstand til mindretall bestående av åtte progressive demokrater, for å få fjernet bistanden til Israel, har utløst en betydelig oppstandelse blant amerikanske jøder, dessuten bekymring fra den israelske regjeringen for at finansieringen skulle bli kuppet av et lite mindretall av Israel-kritikere. Disse kritikernes innvendinger mot å finansiere Iron Dome, undergraver Israels sikkerhet og kan koste uskyldige israelere livet. Dessuten gjøre krig mer sannsynlig ved å oppmuntre Iran-støttede terrorister.

Det samlede Senat vil tilsynelatende etter hvert stemme for finansiering og president Joe Biden har allerede sagt seg villig til signering. Episoden i Senatet vil ikke gjøre annet enn å forsinke gjennomføring av leveringen, dersom ikke terroristene straks vil utnytte forsinkelsen.

 

 

Featured image: Iron Dome i aktivitet under Hamas-angrep våren 2021

05/10/2021