Heretter må flypassasjerer påregne at både vekt og størrelse av håndbagasje blir kontrollert. Herunder må også det som kjøpes på tax-free i avgangshallen før ombordstigning inngå i samlet vekt.

Overvekt skaper både forsinkelser og tar plass for andres håndbagasje i flyet. For å motivere folk til mindre håndbagasje, vil reisende måtte betale gebyr ved for tung bagasje.

Det må anføres at Justervesenet og Avinor rimeligvis vil påse at flyselskapenes vekter er i orden, idet det tidligere er gitt pålegg derom.