ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Cyril Ramaphosa ble gjenvalgt til sin andre femårs-periode som president i Sør-Afrikas nasjonalforsamling den 14. juni 2024. For første gang på 30 år har ANC ikke lenger rent flertall i nasjonalforsamlingen. Inauguration foretas onsdag den 19. juni.

 

I nasjonalforsamlingens valg den 14. juni 2024 fikk presidenten 283 stemmer, mens motkandidaten Julius Malema, som er leder av opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters, fikk kun 44 stemmer. 73 representanter unnlot å stemme. Sør-Afrikas parlament har 400 seter. ANC hadde vunnet 159 seter, DA er det nest største partiet og vant 87 seter, IFP har 17 seter, PA har 9 seter og GOOD har kun et enkelt sete. Samlet har koalisjonsregjeringen 273 seter. Presidenten fikk således 10 seter fra representanter som ikke tilhører koalisjonen.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «South Africa’s election has generated a political vacuum» – link: https://www.em24.uk/south-africas-election-has-generated-a-political-vacuum/

 

Koalisjonsregjering

Nelson Mandelas parti ANC tvunget til samarbeids-regjering


Det største partiet African National Congress ANC, har dannet en koalisjonsregjering sammen med Democratic Alliance – DA, som ellers består av Inkatha Freedom Party – IFP, samt partiet Patriotic Alliance – PA, som hovedsakelig trekker støtte blant befolkningens blandede rase, dessuten det lille sentrum-venstre partiet GOOD med slagordet «South Africa Needs Good». Samlet vil koalisjonsregjeringen representere politikk omfattet både sentrum-venstre og sentrum-høyre.

 

Utrydding av landets fattigdom, ulikhet og arbeidsledighet

President Cyril Ramaphosa avgir sin ed

 

Etter 30 år med demokrati har Sør-Afrika den 19. juni 2024 innviet sin syvende demokratisk valgte president, etter nasjonalvalget 29. mai 2024, hvilket innledningsvis så ut til å kunne skape et politisk vakuum, men som så langt synes å være forent overvunnet ved gjenvalg av den sittende presidenten Cyril Ramaphosa. Ny innsettelse av denne fant sted i Pretoria med stor offentlig deltakelse.

Temaet for innvielses-seremonien var «30 år med demokrati, partnerskap og vekst». Dette skulle være en oppfordring til folket for å intensivere at alle har en rolle for etablering av en bedre framtid. Oppnådde erfaringer hittil skal først og fremt benyttes til å redusere og utrydde landets fattigdom, ulikhet og arbeidsledighet.

Innvielsen er den formelle markering av begynnelsen på presidentens funksjonstid. Den valgte presidenten avla sin embetsed og derom signerte «edssertifikatet». Deretter talte presidenten for å informere sitt lands borgere om det som vil være dennes visjon og intensjoner i løpet av den kommende funksjonstid.

 

Featured image: Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosas innsettelses-seremoni den 19. juni 2024

19/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!