ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sri Lanka med 22 millioner innbyggerne er i sin verste økonomiske krise siden landet ble uavhengig av Storbritannia i 1948. Befolkningen har en akutt mangel på grunnleggende varer og sliter med en økende årlig inflasjon opp til 65 prosent. Landet har nesten 30 milliarder dollar i gjeld, men mangler penger.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Economic despair in Sri Lanka unchanged» – link: https://www.em24.uk/economic-despair-in-sri-lanka-unchanged/, «Korrupte Sri Lanka i økonomisk desperasjon» – link: https://www.em24.uk/korrupte-sri-lanka-i-okonomisk-desperasjon/ og «Tamilene på Sri Lanka» – link: https://www.em24.uk/tamilene-pa-sri-lanka/

 

Koronavirus-pandemien og korrupsjon
Krisen har utløst voldsomme demonstrasjoner. Øyas turistnæring er nærmest totalt lammet, hvilket har medført tap av utenlandsk valuta. Dessuten har utenlandske pengeoverføringer fra landets arbeidskraft på jobb i utlandet tørket opp. Den avgåtte president Gotabaya Rajapaksas regjering innførte visstnok oppfattede korrupte skattekutt som økte statsgjelden og forverret krisen.

 

Lån ferdig utarbeidet til ratifisering

Direktør Christine Lagarde i IMF

Det internasjonale pengefondet – IMF, melder at det innledende er oppnådd et lån på 2,9 milliarder dollar over fire år for redning av landet i økonomisk krise, for å gjenopprette makroøkonomisk stabilitet. Låneavtalen må imidlertid ført godkjennes av IMFs ledelse og hovedstyre før utbetaling.

 

 

Pålegg om tiltak

Nåværende president Ranil Wickremesinghe

Sri Lankas myndigheter er pålagt å gjennomføre noen tidligere avtalte tiltak. IMF sa at landet hadde gått med på å øke inntektene ved skattelegging, fjerne subsidier på enkelte varer, dessuten sikre en markedstilrettelagt valutakurs, samt kontinuerlig å gjenoppbygge sikringsfond i reserver i utenlandsk valuta.

Det kreves på vanlig måte også forsikringer fra Sri Lankas offisielle kreditorer, i tillegg til å sikre at det arbeides med en rimelig samarbeidsavtale med private kreditorer. Sletting av beroende gjeld til Sri Lankas kreditorer og eventuell ytterligere finansiering fra multilaterale partnere, vil være nødvendig for å sikre betalingsevne av restgjelden og eliminerer eventuelle eventualiteter i finansieringsplanen. Myndighetene skal ha opplyst allerede å ha påstartet pålagte endringer.

 

Featured image: Demonstrasjon mot regjeringen på Sri Lanka

02/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!