Dersom EU ikke gjør noen fundamentale endringer, vil vi velge «no-deal», fastslo Storbritannias statsminister Boris Johnson, etter at dennes personlige frist utløp i går for avslutning av forhandlingene.

 

Forhandlingene mellom EU og Storbritannia, om hvordan forholdet mellom disse skal bli i ettertid, har pågått i flere uker. Partnerne rikker seg ikke vedrørende sine avsluttende krav. Statsminister Johnson forbereder derfor nå landets økonomi for en «hard brexit». Dersom ikke EU fundamentalt endrer sin tilnærming i forhandlingene, vil det komme til å bli en Brexit uten handelsavtale mellom partene, har statsminister Johnson standhaftig forkynt. Boris Johnson truer igjen med en hard brexit. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk “UK-Brexit uten avtale” – link:  https://www.em24.uk/uk-brexit-uten-avtale/

 

Boris Johnsons frist utløp

Statsminister Boris Johnson

Statsminister Johnson hadde imidlertid satt en angivelig siste frist for forhandlingene om ferdigstilt avtale til i går, den 15. oktober. EU og Storbritannia har imidlertid, i henhold til Brexit-avtalen, likevel fortsatt noen uker på seg til å bli enige om en eventuell framtidig handelsavtale. «En avtale med Brussel er helt usannsynlig ettersom EU ikke forhandler seriøst», tordnet Johnson. «Storbritannia må derfor nødvendigvis tilpasse seg en situasjon uten noen handelsavtale fra januar 2021.»

 

Ennå forhandlingsstid tilbake

Statue av dronning Viktoria

På slutten av det inneværende året løper imidlertid en overgangsperiode, der Storbritannia fortsatt benytter EU-regler. Det er det framtidige forholdet det for tiden forhandles om, men altså så langt uten noe resultat. Storbritannia hevder å være overrasket over den tøffe linjen EU legger seg på i forhandlingene, samt dessuten er skuffet ettersom EU krever at innrømmelser skal komme bare fra Storbritannia. Det hevdes at det tilsynelatende virker som om britene tror at disse fortsatt representerer det viktorianske, enorme Britiske Imperium i forhandlinger med hele Europa og ikke det lille, forblåste øysamfunnet ute i Nordsjøen.

 

To hovedspørsmål tilbake

Utenriksminister Dominic Raab

Den britiske utenriksministeren Dominic Raab har tidligere vært mer optimistisk. Ifølge denne skal en handelspakt mellom EU og Storbritannia være på gang til tross for alle uenighetene. Utenriksminister Raab skal optimistisk ha uttalt, «Vi er nærme, det er bare to omstridte spørsmål igjen.»

 

 

Fisket og standardisering

Spørsmålene som gjenstår er ikke uventede. Det ene er fisket som spesielt skottene er svært opptatt av. Det ble denne uke eksempelvis offentliggjort en meningsmåling som viste at hele 58 % av skottene ville ha stemt for å skille seg fra England, mens bare 45 % gjorde dette ved valget derom. Det andre omdiskuterte spørsmålet handler om felles standarder, hvilket direkte ikke kan påstås å være en uting, men derimot direkte praktisk, ettersom det forventes fortsatt stor handel mellom EU og Storbritannia. Dessuten vil felles standarder kunne virke oppdragende på andre større handelspartnere Storbritannia måtte få, noe begge parter kan dra nytte av.

 

Trade talks with the EU are “over”.

I skrivende stund meddeler BBC News at Trade talks with the EU are “over”. Statsminister Johnson sier at det er tid for å bli ferdig slik at handelsarrangement med EU fra 1. januar vil bli mer lik den vi har med Australia.

 

 

 

 

 

 

 

 

16/10/2020