ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter at krigen i Ukraina har pågått siden februar 2022, har omring hundre av verdens nasjoner vært samlet til konferanse i Stansstad i nærheten av byen Luzern i Sveits, for om mulig å påvirke til fred i det av Russland hærtatte landet.

 

Russland og Kina deltar imidlertid ikke på fredskonferansen. Flertallet av de i konferansen deltagende land har utstedt en erklæring som støtter Ukrainas uavhengighet og territorielle krav, men oppfordrer likevel landet til dialog med Russland tilknyttet den største konflikten i Europa etter andre verdenskrig. Det vises tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russlands-invasjon-av-ukraina/

 

Fornedrende fredsavtale kan koste livet

Putins skjebne

 

Vladimir Putin personlig er livredd for en for han fornedrende fredsavtale. Angrepskrigen har Putin rimeligvis iverksatt for ikke å bli «kastet til ulvene». Det vises til artikkelen «Vladimir Putin’s pyramid ruled by nepotism» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putins-pyramid-ruled-by-nepotism/

Den russiske presidenten, om denne i det hele tatt kan benevnes som president – (Det vises til artikkelen «EU parliamentarians say Putin should not be approved as President» – link: https://www.em24.uk/eu-parliamentarians-say-putin-should-not-be-approved-as-president/ ) har imidlertid for å komme fredskonferansen i Sveits i forkant, publisert et tilbud til fredsavtale som omfatter forslag om at Ukraina oppgir alle av de av russerne annekterte territorier. Videre tilbaketrekning av alle fortsatt opprettholdte ukrainske kamp-avdelinger i de annekterte territoriene. Dessuten at Ukraina skal avholde seg fra framtidig medlemskap i Nato. Det må vel oppfattes som at dette også gjelder medlemskap i EU.

Putins tilbud lar seg imidlertid ikke forenes med møtelandenes oppfatning av Ukrainas situasjon, hvilke er fokusert på fortsatt territorial integritet og full framtidig frihet for Ukraina. Herunder ingen avståelse av noe landområde.

Det vises imidlertid dog likevel til avsnittet «Nødvendig politisk korrigering» i tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Russland – USA, venner eller fiender» – link:  https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/, dessuten til artikkelen «Territorial integritet – Russland og Krim» – link: https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/. Det opplyses for orden skyld at disse artiklene ble publisert i EM24 EuropMedia henholdsvis for den førstnevnte artikkelens vedkommende den 30/11/2021, hvilket var nesten halvannet år før invasjonen. For den andre artikkelens vedkommende var publisering allerede den 17/05/2019, altså nær 3 år forut for den russiske invasjonen. Uten at disse artiklene beretter om noen rett for Russland.

Det vises dog videre til artikkelen av den 15/04/21,«Ukraina manipulerer med verdensfreden» – https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/, samt til en forutgående artikkel av den 13/04/2021, «Russland bestrider krigsforberedelser mot Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russland-bestrider-krigsforberedelser-mot-ukraina/

 

Den sterkestes rett

Presidentene Biden og Putin

 

Imidlertid har man en verdensordning som er basert på etablerte grenser landene mellom, som er internasjonalt akseptert og vedtatt og skal overholdes. Intet land skal kunne benytte militær styrke for å kunne gjennomføre endringer på det etablerte verdenskartet.

Det er eksempelvis like irrelevant for situasjonen Ukraina som vedrørende at Kina ruster opp sin militære kapasitet for å tilegne seg dominans i Sør-Kinahavet, undergitt påstand av at havet angivelig ble benyttet under forhistorisk tid av kinesere. Dette uten å hensynta at også andre tilliggende land må ha gjort samme benyttelse av havet. Dette forholdet er imidlertid regulert av de etablerte internasjonale havrettsregler, hvilke Kina avviser fordi denne har en utilnærmelig, sterkere militærmakt enn nabolandene. Kina har også derfor avvist en kjennelse avsagt av internasjonal rett herom.

På samme vis er Ukraina regulert av internasjonalt anerkjente grenser. Russland kan ikke fritt endre de etablerte grensene. Like lite som Den katalanske uavhengighets-bevegelsen som er en sosial og politisk bevegelse som søker Catalonias uavhengighet fra Spania. Eller for å sette det hele på spissen, at de norske samene som ønsker å opprette terrengpreferanser i Finnmark i Norge, fordi disse ubetinget først besatte territoriet som har vært en del av Norge siden landet ble samlet for tusen år siden. Eller at Norge ønsker Kolahalvøya tilbake fra Russland og ellers Jemtland og Herjedalen, samt Båhuslen tilbake fra Sverige, videre Grønland og Færøyene tilbake fra Danmark. Alt dette ettersom alle disse territoriene på et eller annet historisk tidspunkt var en del av Norgesveldet.

Russland, verdens største samlede enhetlige territorium, ville bare bli en ubetydelig flekk på kartet rundt Moskva, dette dersom landet skulle fradele landområder erobret i løpet av de siste århundrer. Verden vil bli kaotisk om de mer elle mindre aksepterte reguleringer med hensyn til landegrenser som er oppnådd gjennom tidene ikke skulle gjelde.

Justeringer bør selvsagt kunne gjøres, men i tilfelle gjennom dialog, diplomati og forhandlinger, men aldri gjennom væpnet konflikt eller trusler derom. Til dette er verden etter siste verdenskrig blitt for opplyst. Det britiske verdensomfattende i sin tid tilkjempede imperiet har eksempelvis blitt oppløst gjennom diplomati og britene sitter tilbake på sin lille øy i Nordsjøen.

Manipulatoren i Russland, den lille fattiggutten og selverklærte rottefangeren Putin, har dessverre fortsatt et virkelighetsbilde som ligger minst hundre år eller mer tilbake i tid, i alle fall forut for De forenete Nasjoners – FN, dannelse hvilket skjedde lenge før rottefangeren ble født. Slike personer som denne Putin finnes imidlertid over alt i vårt samfunn. Personer som manipuler og lyver, samt også kan drepe om disse har anledning, dette behøver ikke være fysisk, men med løgner. Dette dersom det gir forbryterne fordeler. Du kan kanskje daglig selv kunne møte slike mennesker, men disse har bare ikke hatt Putins helt tilfeldig tildelte muligheter.

 

Hindre verden matforsyninger

Navigasjonssikkerhet i Svartehavet

 

Verdens matsikkerhet er rammet av Ukrainakrisen. Dette ettersom Ukraina er en del av Europas og verdens kornkammer. Landet har betydelige, livsviktige matkornleveranser til den tredje verden. Russerne har stengt transportveien fra Ukraina gjennom Svartehavet. Følgelig var navigasjonssikkerhet i dette havet et essensielt spørsmål på konferansen i Sveits.

Spørsmålet om atomkatastrofe som á la Tsjernobyl er også overhengende relatert til atomkraftverket i Zaporisjsja. Det er således ikke kun Putins stadige trusler om å anvende atomvåpen i krigen som alene representerer atomfare, men stråling som også vil ramme både Ukraina, Europa og Russland selv, dersom atomkraftverket i Zaporisjsja eksempelvis destrueres under den pågående krigen.

Det vises til tidligere artikler «Russia attacks the Ukrainian city of Zaporizhzhia again» – link: https://www.em24.uk/russia-attacks-the-ukrainian-city-of-zaporizhzhia-again/, «Zaporizhzhia nuclear power plant connected to Russia?» – link: https://www.em24.uk/zaporizhzhia-nuclear-power-plant-connected-to-russia/ og «Inspection of the Zaporizhzhia nuclear plant» – link: https://www.em24.uk/inspection-of-the-zaporizhzhia-nuclear-plant/

 

India, arabiske ledende stater og Sør-Afrika undertegnet ikke

Statsminister Narendra Modi og president Vladimir Putin

 

Erklæringen fra Sveits i henhold til internasjonal lov og ellers FNs charter, prioriterte ikke bare Ukrainas opprinnelige grenser. Denne oppfordret ellers til utveksling av krigsfanger, samt retur av barn som russerne deporterte for å bli oppdratt under russisk domene, for å viske ut tilhørighet til Ukraina. Dette i henhold til Sovjets tidligere hersker Josef Stalins metodikk.

Erklæringen ble støttet av de fleste land unntatt eksempelvis India, som har betydelig oljehandel med russerne og utnytter olje på billigsalg for sitt folk, omfattet nær halvannen milliard individer, dessuten har India russiske våpen til sitt forsvar mot nabolandene Pakistan og Kina og derfor tvunget til avhengighet av russiske reservedeler, samt et rimelig diplomatisk forhold til den russiske krigsforbryteren. India omlegger nå sitt oppkjøp til mer franske og amerikanske sådanne utstyr, i tillegg til selv aktivt å bygge opp sin egen forsvarsindustri. Det vises til artikkelen «Russisk avhengighet hindrer Indisk Ukraina-beslutning» – link: https://www.em24.uk/russisk-avhengighet-hindrer-indisk-ukraina-beslutning/

De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia støttet heller ikke erklæringen. Dette kan tyde på at disse har kinesiske interesser. Disse landene er avhengig av oljesalg og Kina, som opptrer som russernes fortrolige, er verdens største importør av olje. Det vises til tidligere artikler «China can obtain major influence over Arabian countries» – link: https://www.em24.uk/china-can-obtain-major-influence-over-arabian-countries/ og «China and Saudi Arabia in development synergy» – link: https://www.em24.uk/china-and-saudi-arabia-in-development-synergy/

Med hensyn til Sør-Afrika henvises det til at landet er deltager sammen med Russland, samt forøvrig Kina, Brasil og India, i organisasjonen BRIKS. Det vises til artikkelen «BRICS meeting underway» – link: https://www.em24.uk/brics-meeting-underway/

 

Håper Putin at GOP vinner året USAs presidentvalg?

Donald Trump og Vladimir Putin

 

Amerikanernes sendrektige behandling av støtte til Ukraina kan ha forverret ukrainernes stilling i krigen, uansett president Joe Bidens enorme bidrag og støtte. Putin håper nok at republikanerne vinner årets presidentvalg. Det vises til artikklen, «The House of representatives finally approved the aid package for Ukraine» – link: https://www.em24.uk/the-house-of-representatives-finally-approved-the-aid-package-for-ukraine/

 

Featured image: Fra Summit on peace in Ukraine

18/06/202

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!