ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

 

Tesla Inc. har gjort storhandel i denne for bilindustrien trange tider. Hertz Global Holdings Inc. har i én batch kjøpt 100.000 biler med målsetting om at ved utløpet av 2022 skal hele flåten være elektronisk. Et forhold er å selge, men et annet og mye viktigere er det å få betalt, samtidig som selgeren for tiden har vanskeligheter med produksjonen grunnet mangel på komponenter.

 

I fjor vår var kjøperen Hertz Global Holdings Inc., nedenfor bare benevnt Hertz eller kjøperen, lammet av koronakrisen hvilket umiddelbart rammet bilutleiefirmaene ved verdensomspennende nedstengninger.

 

Konkurs
Hertz som begjærte seg konkurs i mai 2020, var først ute av skyggen av konkurssituasjonen i siste halvdel av juli i sommer grunnet det som kan karakteriseres som et rødglødende marked for leiebiler da nedstengingene ble lettet og av pandemien innestengte turister skulle ta igjen det tapte, samt alle bedriftene som hadde overlevd krisen skulle sette seg i personlig forbindelse med kunder og leverandører. Mange mindre bilutleiefirma hadde helt eller delvis måttet avvikle eller hadde kontinuerlig redusert sin virksomhet ved å selge unna arbeidsbiene, utleiebilene for å skaffe kapital til å nedbetale gjeld, samt skaffe penger til noe av bemanningen som ble forsøkt beholdt. Hertz fikk innvilget konkursbeskyttelse i USA.

 

Nye eiere og kapitalinnsprøytning
Kjøperens selskap som var nedsyltet i gjeld, har foretatt en omfattende snuoperasjon med en rask oppgang de siste månedene etter å ha satt i gang en budkrig i markedet for å gjenopplive selskapet som er mer enn hundre år gammelt.

En gruppe investorer som ble ledet av Knighthead Capital Management og Certares Management styrket bedriften med 5,9 milliarder dollar i frisk kapital. Dette medførte at selskapet som konkursdebitor kunne sanere mer enn 5 milliarder dollar i gjeld, også inkludert hele bedriftsgjelden til Hertz Europe. Selskapet fikk også tilgang til nesten 10 milliarder dollar i lån og ble betrodd fornyet korttids kreditt. Selskapet hadde således arbeidskapital.

Dette har skjedd samtidig som etterspørselen av leiebiler har økt enormt idet tilbudet på leiebilmarkedet var blitt betydelig mindre grunnet reduksjon av antall virksomheter i drift i markedet hvilket har presset prisene på utleie i været så lenge det vil vare, idet bransjen vil tiltrekke nye og fornye tidligere etablissement. Det er imidlertid leveringsvansker på nye biler grunnet komponentmangler for nybilproduksjon slik at levering av nye biler til bilutleiefirmaene går tregt.

Ved å redusere gjeldsbelastningen kunne Hertz påbegynne gjennomføringen av nødvendige investeringer og kjøpe nye biler for å tilpasse seg trenden som blir krevd av samfunnet om elektrifisering av bilparken. Eneste problemet er altså bilprodusentenes eventuelle leveringsvansker.

 

Utbygging av ladestasjoner verden over
Det er forventet bedring av hurtiglading i omtrent 65 av verdens markeder innen utgangen av året 2022, samt i tillegg i ytterligere 100 markeder innen utgangen av det påfølgende år. Dette vil føre til at, «Elektriske kjøretøy heretter blir mainstream, og det er bare å følge den økende globale interesse og etterspørsel» uttalte Hertz sin midlertidige direktør Mark Fields, som er nytilsatt etter tidligere å ha jobbet i Ford Motor Co.

Overgangen til elektriske biler med dennes digitale opplevelse, skal bli det som heretter skal definere det nye hundre år gamle overhalte selskapet Hertz. Det skal underveis også implementeres ny effektiv programvare for å forbedre lagerstyring og prognoser for sikker kartlegging av kunders behov i god tid på forhånd.

Hertz sin nye ledelse advarte om at elektrifisering av flåten kan bli hemmet av faktorer utenfor dens kontroll. Dette gjelder som ovennevnt mangel på halvlederbrikker og andre begrensninger. Det henvises herom til artikkel i www.em24.uk – «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/

Både Hertz og andre leiebilselskaper sliter nå om dagen med å holde tritt med å etterkomme økningen i bestillinger av leiebiler ettersom det altså er for få biler tilgjengelig hos bilprodusentene.

 

Tesla er verdt 1.000 milliarder dollar
Bilprodusentens markedsverdi på børsen oversteg for første gang noensinne milepælen 1 billion dollar grunnet en stigende aksjekurs etter forrige ukes sterke inntjening, dessuten nyhetene i dag om at Hertz ville kjøpe Tesla-biler for flere milliarder dollar. Tesla plasseres nå i en elitegruppe av selskap som Google, Alphabet, Amazon og Facebook, selv om bilprodusenten fortsatt bare er i skyggen av Apples og Microsofts markedsverdier som er mer enn det dobbelte. Til orientering har det norske oljefondet i dag en verdi overkant 11.500 milliarder kroner.

Det henvises igjen til artikler www.em24.uk – «Teslas verdi større enn Volkwagens» – link: https://www.em24.uk/teslas-verdi-storre-enn-volkswagen/ og til Tesla – Verdens mest verdifulle bilprodusent – link:  https://www.em24.uk/tesla-verdens-mest-verdifulle-bilprodusent/

 

Teslas aksjer stiger kontinuerlig

Teslas aksjekurs har fortsatt å stige. I dag nådde aksjen vel 1.036 dollar, før de la seg på i underkant av 1.025 ved børsslutt. Dette indikerer en samlet verdi på selskapet til å være 1.010 milliarder dollar eller i norske kroner vel 8.452 milliarder.

Bilprodusenten har klart seg bedre enn noen av sine kollegaer under halvledermangelen som har gjort at også dette selskapet har strammet inn produksjonen mens de venter på flere chip-forsyninger. Tesla klarte å levere 240.000 biler i tredje kvartal. Dette var 70 prosent mer enn selskapet gjorde i løpet av samme tremånedersperiode i fjor, hvilket er resultatet av å ha økt Model Y-produksjonen i fabrikken i Shanghai som nå er Teslas viktigste anlegg. Teslas fabrikker må fortsatt holde tilbake kapasitet, skal finansdirektør Zach Kirkhorn ha uttalt etter publisering av selskapets resultat ved utløpet av forrige uke.

 

Både markedet og produksjonskapasitet vil komme til å få et betydelig puff ved oppstart av fabrikken i India, verdens nest folkerike stat, som det framgår av en annen artikkel i den ovennevnte verdensomspennende nettavisen, «Tesla skal starte produksjon av elektriske biler i India» – link: https://www.em24.uk/tesla-skal-starte-produksjon-av-elektriske-biler-i-india/

 

 

25/10/2021