ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I påvente av forventet offensiv fra ukrainske styrker i den russisk-okkuperte regionen Kherson, med den regionale hovedstaden som ligger på venstre bredd av elven Dnepr i det sørlige Ukraina, tvangs-evakuerer russerne de sivile beboerne til Russland for å assimilere disse i det russiske samfunn. Nær halvparten av byens gjenværende innbyggere, omfattet omkring opp mot 60.000 mennesker, er hittil tvangsevakuert fra den potensielle konfliktsonen. Før krigen bodde nær 300.000 i byen.

 

Kherson er en av de fire ukrainske regioner som Russland annekterte, hvilke delvis er okkupert. Det er avholdt i disse regionene internasjonalt hevdet, ulovlige folkeavstemminger med våpenmunninger rettet mot hodet, for å tvinge befolkningen til å stemme for russisk anneksjon. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «European Sky Shield-initiative» – link: https://www.em24.uk/european-sky-shield-initiative/ og «Russian annexed areas provide land corridor to Crimea» – link: https://www.em24.uk/russian-annexed-areas-provide-land-corridor-to-crimea/

 

Forbrytelser mot folkeretten

Den internasjonale straffedomstolen i Haag

Til tross for Russlands tilsynelatende begrensede muligheter til å bekjempe ukrainerne med konven-sjonelle våpen, antydes det imidlertid at disse likevel fortsatt vil kjempe for å beholde Kherson. Denne deponeringen av innbyggerne er imidlertid å regne som en krigsforbrytelse, noe som ikke bekymrer de tidligere KGB-kameratene som leder Russland.

Hittil skal til sammen nær 5 millioner mennesker ha blitt deponert til Russland fra de fire regionene Moskva annekterte i strid med folkeretten. Dette er metodisk i henhold til den georgiske revolusjonæren Josef Stalin som ledet Russland fra 1924 til sin død i 1953.

 

Prestisjetap for regimet

Demonstrasjon mot russerne i Kherson

Dersom Ukraina tar kontroll over Kherson, vil dette kunne føre til et sterkt prestisjetap for president Vladimir Putin og dennes KGB-kamerater, som presidenten langsomt, men målrettet gjennom nærmere tre tiår, har plassert som ledere i alle essensielle maktstillinger i sitt land. Dette etter at han driblet til seg makten under den visstnok sterkt  alkoholavhengige Boris Yeltsins kaotiske presidentperiode i den nyfødte russiske føderasjon i perioden fra 1991 til 1999, etter at Sovjets siste leder Mikhail Gorbachev var blitt spilt av banen medfølgende unionens fall.

På grunn av prestisjetapet som følge av at Kherson eventuelt kan gå tapt, samt at befolkningen evakueres, kan det være en sjanse for at russerne her kan ha planer og vilje til å demonstrere sine kjernefysiske våpen, hvilket Putin har annonsert i månedsvis vil bli benyttet i krigen.

 

Upopulær mobilisering

Stridsdyktige menn flykter fra Russland

Ukrainas kampglød med støtte fra Vesten, tvang fram Putins mobilisering av sitt eget folk for å erstatte fallende og sårede, samt tette forsvaret av den stadig lengre demarkasjonslinjen mot Ukraina. Putin hadde lovet at mobilisering aldri ville skje.

Mobiliseringen medførte straks at hundretusener av menn i stridsdyktig alder har flyktet fra Russland i frykt for å bli drept som «ducks on the pond» for den stadig mer effektive ukrainske beskytningen. Mobilisering var en upopulær beslutning av Putin, som kan ha undergravd grunnlaget for hans legitimitet som president, som tilsynelatende er basert på å drible til seg popularitet. Det vises til artikkelen «Russland – USA, venner eller fiender» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/, som har fått 133 kommentarer fra ivrige lesere. Videre vises til artikkelen «Vladimir Putin signerte loven som tillater dennes ledelse til 2036» – link: https://www.em24.uk/vladimir-putin-signerte-loven-som-tillater-dennes-ledelse-til-2036/

 

Vanlige russere registrerer utviklingen

Ordinære russere demonstrerer i Moskva

Den sistnevnte artikkelen bør ses i sammenheng med en nettopp avholdt meningsmåling fra Kreml til kartlegging av Public Opinion Foundation. Meningsmålingen skal angivelig ha gitt som resultat at 70 prosent av russerne nå er engstelige for hva som er i ferd med å skje. Putins stilling er blitt prekær i motsetning til tidligere. Dette rimeligvis ettersom han ikke tidligere vesentlig direkte har påvirket den vanlige russer. Disse kan derfor å ha ignorert presidentens seneste trekk ved å holde ordinært folk utenfor de faktiske begivenheter med falsk propaganda.

Det er bare å vente på at noe rimeligvis vil komme til å skje i Russland. At Putins regime eksempelvis blir fjernet. Hva som hender med dette regimet når alminnelig folk oppdager sannheten, vil i stor grad avhenge av Ukrainas evne til å jage russerne ut av landet, forhåpentligvis i rimelig framtid. Dette er imidlertid totalt betinget av at Ukraina får kontinuerlig nødvendig støtte til sin krigsinnsats fra Nato-landene til denne proxy-krigen mot russerne. Natos og den øvrige Vestens mål er at denne krigen må ikke russerne vinne for noen pris.

 

Putins personlige krig?

President Vladimir Putin

Det største problemet kan være at president Putin synes totalt emosjonelt syk, i tillegg til å ha en mulig uhelbredelig fysisk sykdom. Slik situasjonen har utviklet seg har han intet personlig å tape uansett resultat av krigen. Følgelig reagerer han som rottene han har beskrevet. Han har sagt at, «rottene angriper når de er trengt opp i et hjørne». Derfor kan Putin i desperasjon gripe til kjernefysiske våpen om han ikke blir stoppet av mer besindige russere. Dessuten kan Putin fra det fattige kvartalet i St. Petersburg, ha et ønske om en dominerende plass i framtidens historiebøker. Det vises til artiklene «Desperate mobilisation of Russian reserves» – link: https://www.em24.uk/desperate-mobilisation-of-russian-reserves/ og «Er Russlands president Putin kreftsyk?» – link: https://www.em24.uk/er-russlands-president-vladimir-putin-kreftsyk/

 

Featured image: Den internasjonale straffedomstol, ICC, Haag, Nederland

20/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!