ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sentrum-høyrepartienes positive valgresultat hos EUs 27 medlemsland har definitivt slått beina under både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sine politiske fundament.

 

Italias statsminister Giorgia Meloni mer enn doblet sine seter i EU-parlamentet, og til og med det ekstreme høyrevridde partiet Alternative für Deutschland – AfD, fikk flere seter enn kansler Scholz sitt parti Sosialdemokratene.

 

Kan forbli EU-president

EU-president Ursula von der Leyen

 

EU-kommisjonens 65 år gamle president Ursula von der Leyen, som tilhører De kristne demokratene, hadde imidlertid forut for valget gjort tilpasninger og vridd sin politikk til høyre tilknyttet både migrasjon og klima. Grunnet denne endrede strategien forble tydeligvis partiet i sin posisjon som det største i Europaparlamentet. Dette kan tyde på at von der Leyen teoretisk vil kunne forbli EU- kommisjonens president faktisk til valget i 2029.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Ursula von der Leyen EU-kommisjonens første kvinnelige leder» – link: https://www.em24.uk/ursula-von-der-leyen-eu-kommisjonens-forste-kvinnelige-leder/

 

Valgets storvinner

Parlamentsmedlem Marine Le Pen

 

Valgets avgjort ene vinner i kveld var uten diskusjon Marine Le Pen og dennes parti National Rally, som dominerte i den grad at president Macron umiddelbart oppløste det franske parlamentet og kalte inn til nyvalg.

Le Pens parti National Rally oppnådde nemlig over 30 % eller dobbelt så mange stemmer som Macrons pro-europeiske sentrumsparti Renaissance (RE) som fikk mindre enn 15 %. Renaissance (RE) er en del av presidentens sentrums-koalisjon Ensemble, bestående av dennes eget parti, partiene Mouvement Démocrate og Horizons, samt i tillegg fire andre mindre partier. Denne koalisjonen fikk imidlertid ikke parlamentarisk flertall i Assemblée Nationale med sine samlede 245 seter, som er 44 seter færre enn nødvendig for et absolutt flertall, omfattet de 289 setene som kreves.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Democracy replaces autocracy in France» – link: https://www.em24.uk/democracy-replaces-autocracy-in-france/

 

Pokerspill med Frankrikes framtid

President Emmanuel Macron

 

Franskmenn har imidlertid benevnt Macrons nyvalg som et simpelt pokerspill med franske interesser, ettersom Macrons parti kunne lide ytterligere tap og resten av presidentperioden fram til 2027 vil deretter bli vanskelig dersom all politikk må gjennomføres på Le Pens betingelser. I Frankrike er det tradisjon at statsministeren skal velges fra det største partiet, dette er naturlig idet vedtak må ha flertall i Nasjonalforsamlingen. Som ny statsminister kan risikeres National Rallys nye leder, den 28 år gamle Jordan Bardella.

Det må i alle fall påregnes at Le Pens parti National Rally vil komme til å endre den pågående masseinnvandringen til Frankrike til hvilket Macrons parti Renaissance (RE) ikke er nok besluttsom.

Det vises til artiklene «Marine le Pen gjenvalgt som leder for Rassemblement National» – link: https://www.em24.uk/marine-le-pen-gjenvalgt-som-leder-for-rassemblement-national/, «Marine le Pen går av i Rassemblement National» – link: https://www.em24.uk/marine-le-pen-gar-av-i-rassemblement-national/ og «Le Pen splittende i EU-samarbeidet?» – link: https://www.em24.uk/le-pen-splittende-i-eu-samarbeidet/

 

Italias Meloni styrket sin tilstedeværelse

Statsminister Giorgia Meloni

 

Den andre vinneren av EU-valget foruten Marine Le Pen, var Italias statsminister Giorgia Meloni hvis høyreekstreme parti Brothers of Italy vant Europavalget i Italia med 28 %, som var en forbedring fra 26 % i det nasjonale valget i 2022. Status som landets mest populære parti ble styrket sammen med Melonis ledelse. Dessuten ble det uttrykkelig befestet at Meloni etter to år ved makten, er blitt en av Europas sterke kvinner, i det alt vesentlige tilsynelatende på bekostning av hennes regjeringspartnere i Roma, herunder spesielt Matteo Salvinis parti Lega Nord som var en av de største taperne i EU-avstemmingen. Lega Nord fikk i EU-valget i 2019 vel 34 % av stemmene. Denne gang kun 8,5 %, til og med mindre enn den allierte Forza Italia som fikk vel 9 %.

Det vises til tidligere artikkel «Italy’s first female Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/italys-first-female-prime-minister/

 

Tysklands Olaf Scholz i problemer?

Forbundskansler Olaf Scholz

 

I den mest folkerike nasjonen i EU-blokken, Tyskland, skjedde det også et høyrevridd opprør. Eksempelvis økte partiet Alternative für Deutschland – AfD, fra 11 % i 2019 til 16,5 %. AfD er et høyre-populistisk parti mest kjent for å motsette seg innvandring til Tyskland.

Det samlede resultatet for de tre partiene i den tyske regjerings-koalisjonen var urovekkende svak. Koalisjonen består av kansler Olaf Scholz sitt sentrum-venstre-parti, Sosialdemokratene – SPD, hvilket oppnådde 13,9 %, samt De Grønne som endte med 11,9 % og Fridemokratene – FDP som oppnådde 5,2 %. Til sammen fikk disse partiene 31 %. Det veletablerte sosialdemokratiske SPD kom altså til og med bak det høyreekstreme Alternative für Deutschland – AfD, som ble nummer to. Dette kan imidlertid få følger for kansler Scholz sin regjering.

Etter det europeiske valget oppnådde forbundskansler Scholz sitt SPD det dårligste utfall noensinne i et nasjonalt valg. Meningsmålinger skal ha vist at omkring tre fjerdedeler av tyskerne er generelt misfornøyde med den føderale regjeringen.

Det vises til artiklene «Olaf Scholz nærmere kanslerstillingen» – link: https://www.em24.uk/olaf-scholz-naermere-kanslerstillingen/, «Olaf Scholz ble i går Tysklands forbundskansler» – link: https://www.em24.uk/olaf-scholz-ble-i-gar-tysklands-forbundskansler/ og «Chancellor Scholz treads cautiously» – link: https://www.em24.uk/chancellor-scholz-treads-cautiously/

 

Featured image: European Parliament 2024 – 2029

11/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!