ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det europeiske parlamentet stemte i dag, med 433 stemmer for og 123 mot, for en resolusjon som erklærer at Ungarn ikke er et «komplett demokrati», men opererer i strid med EUs normer. Dette slik at EU må ta affære. Ungarn er blitt beskrevet som et «hybrid regime av valgautokrati».

 

Europaparlamentet hevdet at Ungarns konstitusjonelle- og valgsystemer, rettslig uavhengighet, mulig korrupsjon, uregelmessigheter i offentlige anskaffelser, menneskelige rettigheter, samt medie-akademisk og religiøse frihet, er tvilsomt.

Det vises til artikler i www.em24.uk – «Ungarn forstyrrer forholdet mellom Kina og EU» – link: https://www.em24.uk/ungarn-forstyrrer-forholdet-mellom-kina-og-eu/ og «EU might block Orbáns management of Hungary» – link: https://www.em24.uk/eu-might-block-orbans-management-of-hungary/

 

Ungarn fornærmet

Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto

Landet styres av den populistiske statsministeren Viktor Orbán, som har tett forbindelse til Russlands president Vladimir Putin. Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto karakteriserte vedtaket som en fornærmelse mot Ungarn. Avstemmingen var imidlertid kun indikativ ettersom vedtak av større betydning trenger enstemmighet fra alle 27 medlemsland, herunder også Ungarn.

Utenriksminister Szijjarto anførte at ungarske velgere hadde bestemt i fire parlamentsvalg på rad, fremtiden disse ønsker for landet og derfor hadde valgt Orbán og dennes parti.

 

Fjerning av Ungarns stemmerett?

Protester mot statsminister Orbán

En rapport indikerte at landet siden 2018, systematisk hadde tilsidesatt de demokratiske og grunnleggende rettigheter tilrettelagt av landets regjering». Det er stor bekymring for korrupsjon i landet. Ungarn har rutinemessig blokkert felles uttalelser og beslutninger, slik som sanksjoner mot Russland. EU-reglementet kan imidlertid medføre at Ungarn mister stemmeretten i EUs råd, hvor medlemslandene vedtar beslutninger som berører blokken. Det er derfor ikke urimelig å legge til at dagens avstemming har vært ett skritt på veien for å frata Ungarn stemmeretten.

 

President Ursula von der Leyen

Mangel på handling fra EU-institusjoner, inkludert kommisjonen, som fungerer som et kontinuerlig  ettersyn for at EUs traktater og standarder overholdes, hadde forverret situasjonen sier rapporten. Avstemmingen ble avholdt i en plenumssesjon.

Orbans regjering ble således ikke pålagt noen straff eller at andre EU-land fikk pålegg om spesielle tiltak mot Ungarn. Imidlertid påpekte president Ursula von der Leyen at lovgivende tiltak ville bli benyttet for å trappe opp kampen mot korrupsjon.

Det bemerkes at Europaparlamentet allerede i 2018 lanserte en prosedyre mot risikoen Ungarn utgjorde for europeiske demokratiske verdier. EU har også øremerket 5,8 milliarder euro til Ungarn fra sitt gjenopprettingsfond for covid-19. Budapests oversikt over utgiftene som belastes fondet er imidlertid ikke signert av Brussel på grunn av korrupsjonsbetraktninger.

 

Featured image: Fra Det europeiske parlamentet

15/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!