ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

EU-valget som avholdes hvert femte år er verdens nest største etter Indias nettopp avsluttede valg. Den fire dager lange valgperioden startet torsdag denne uken med Nederland som den første nasjonen, bortsett fra Estland som allerede mandag åpnet valgurnene for 6 dagers valg, blant de samlede 27 nasjonene som iverksetter sine valg fram til og med søndag den 9. juni. Valgets resultat forventes da å foreligge utover kvelden.

 

Det er observert en sterk populistisk høyrevridning i europeisk politikk. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «EU’s black sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán – link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban/

 

Antall representanter

EU Parlamentet

 

EUs omkring 373 millioner velgere i 27 nasjoner skal i EU-valget besette 705 seter i Europa-parlamentet. Disse skal de neste fem år blant annet ta stilling til global klimapolitikk, forsvar, migrasjon, samt ellers geopolitiske forhold til stormaktene.

Antall medlemmer i hvert land som innvelges til parlamentet avhenger av dets befolknings størrelse. De miste nasjonene, av hvilke det er flere, eksempelvis Luxembourg har seks seter, mens den største, Tyskland har 96. Medlemmer av Europaparlamentet skal stemme over tema innen klima, bank, fiske, landbruk, sikkerhet og rettferdighet, samt EU-budsjettet.

 

Høyreekstremisme

Den nederlandske politikeren Geert Wilders

 

Det i ovennevnte artikkel nevnte Geert Wilders’ høyreekstreme Parti for Frihet ble det største partiet i det nederlandske nasjonale parlamentet og hans idéer kan ha påvirket store deler av EU-blokken til ekstremistiske tanker.

 

Valg av ny president

Nåværende president Ursula von der Leyen

 

Russlands invasjon av Ukraina, som desperat ønsker EU-medlemskap, og EUs deltagelse i forsvaret av landet er omdiskutert. EU-parlamentets største blokk som domineres av kristendemokratene, vil rimeligvis komme til å holde fram etter valget. Ny president ved eventuell utskifting av den nåværende, Ursula von der Leyen, vil bli valgt på det første plenumsmøtet.

 

Det nye Europaparlamentets hovedtema

Innvendig fra Europa parlamentet

 

Ett av hovedtemaene for det kommende parlamentet vil forventet bli den grønne miljøpolitikken, for om mulig å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

 

Migrasjons- og asylpolitikk

Migranter ankommer Europa

 

Et viktig punkt to vil være Europas migrasjons- og asylpolitikk, som har vært sterkt splittende blant blokkens 27 medlemmer. De høyreekstreme partier vil sannsynligvis komme til å styrke flere barrierer mot innvandring.

 

Forsvarspolitikk

President Emmanuel Macro

 

Et tredje avgjørende tema er selvfølgelig forsvarspolitikkens stadig større viktighet. Ukraina-krigen har plutselig løftet øyelokkene og med dette at det kan være mulig for amerikansk løsrivelse fra kontinentets forsvar. EU-medlemmene har ellers brått blitt klar over deres manglende forsvarsevner og behovet for å styrke Europas industrielle og teknologiske virksomhet på forsvarssiden.

Europas ledende innen våpenproduksjon er tilsynelatende Frankrike som også er en av verdens største våpeneksportører. Landets president Emmanuel Macron har i årevis vært opptatt av at EU burde styrke sin egen uavhengige forsvarsevne.

 

Featured image: Europa Parlamentet

06/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE