ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USAs angivelig 14. største bank, First Republic Bank, er en forretningsbank med hovedkontor i San Francisco, California. I forrige uke ble banken overtatt ved inngrep fra Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC. Det skal i weekenden ha blitt bestemt at banken ble solgt til JPMorgan, USAs største bank. First Republic Bank er den 3. storbanken som kollapser i USA i løpet av de siste to måneder.

 

I dag morges kunngjorde Federal Deposit Insurance CorporationFDIC, at denne hadde grepet inn og beslaglagt banken, som besatt i underkant av 230 milliarder dollar i totale aktiva på tidspunktet for FDICs intervensjon. Samtidig ble det meddelt at JPMorgan Chase ville tiltre alle bankens aktiva og ellers sikre dennes alle innskudd.

Denne relativt store banken som hadde 84 filialer i åtte stater, overtar således den bedrøvelige rekorden omfattet bankfallitter fra Silicon Valley Bank, som den største banken som har kollapset, hvilken hadde aktiva omfattet nesten det tilsvarende, 209 milliarder dollar.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Could the US banking crisis be contained?» – link: https://www.em24.uk/could-the-us-banking-crisis-be-contained/

 

40 % av bankinnskuddene ble hevet i årets første kvartal

First Republic Bank HQ, San Francisco

FDICs inngripen skjedde bare få dager etter at banken hadde rapportert om et tap på omkring 40 % av sine innskudd i løpet av årets første kvartal etter at innskyterne hadde flyttet sine innskudd til tryggere banker, som også ga større avkastning, samt dessuten også hensyntatt kollapsene i Silicon Valley Bank og Signature Bank.

Bank of America kunne opplyse at 70 % av First Republic Banks, som bedrev tjenester innen ordinær formues-forvaltning, sine innskudd oversteg den garanterte grensen for sikring på kun på 250.000 dollar pr. innskyter. Dette kan sammenlignes med en gjennomsnitt på 55 % uforsikrede innskudd for alle mellomstore US-banker.  70% er det tredje høyeste nivået etter SVB og Signature Bank. Innsprøytning av 30 milliarder dollar fra 11 banker i samme størrelsessjikt i mars, stoppet ikke innskyternes desperate uttak fra disses konti i First Republic Bank og bankens aksjekurs falt med hele 75 % i siste måned. Kroken på døra syntes således uunngåelig.

I tillegg til den store mengden av innskudd som oversteg maksimal forsikring, besatt den fallerte First Republic Bank også mange lån med faste, langsiktige renter, som har begynt å miste underliggende sikkerhet i takt med Federal Reserves stadige hevinger av sin referanserente.

I forsøk på å avhjelpe den kritiske situasjonen hadde banken sendt ut en pressemelding i forrige uke, om at denne forhandlet om ytterligere bistand. Hensyntatt Silicon Valley Banks og Signature Banks endelikt, var dette en direkte oppfordring til alle kreditorer om umiddelbart å tømme sine konti i banken. Bankens CEO kan nok derfor ikke heretter påregne noen ny tilsvarende stilling i bankvesenet i nær framtid, men vedkommende, samt styremedlemmene for øvrig, vil i alle fall ikke bli straffeforfulgt for å tilbakeholde essensielle opplysninger for kreditorene, dersom disse ikke hadde kontraktet straffeansvar forutfor den prekære situasjonen oppsto.

Bedre likviditets-styrking ville ha vært, i stillhet å forsøke å selge sine mindre sikrede utlån på et tidligere tidspunkt, samt ellers å påstarte reforhandling med låntagerne om betingelsen for slike lån, innenfor rammene mulige kjøpere var villig til å betale for overtagelse av lånene. Dette eksempelvis ved forlengelse av takten for tilbakebetaling for seriøse låntagere, som ønsket å beholde sine sikringsaktiva, men som ikke fullt kunne betjene de påkomne renteøkninger.

Diverse forretningsnyheter skal ha rapportert at den fallerte banken skal ha vært ute etter å selge lån og verdipapirer for opptil 100 milliarder dollar, for om mulig å restrukturere balansen med styrket omsettelig egenkapital. Dette forsøket ville ha vært som å tette et hull i en skute som allerede var fylt med mer vann enn den kunne for å holde seg flytende. Tiltaket var for sent, selv om det ville ha fungert på kort sikt, ville det ha vært som en norsk bonde og parlamentariker, Jon Leirfall, for mer enn ett halvt århundre siden sa «Det var som å pisse på seg i vinterkulden i den tro han ble varm, men du så kald han ble når pisset frøs til is». Tiltaket måtte i tilfelle ha kommet på et tidligere tidspunkt. Det er usikkert om det fantes kjøpere, men det kunne opplagt ha utsatt retretten noe, i påvente av eventuelle bedre tider, mens vannet i skuta fortsatt steg.

På fredag ettermiddag ble det rapportert om at FDIC kunne ha tatt en beslutning om inngripen ettersom det rimeligvis åpenbart ikke fantes privat villig risikokapital. Det ble derfor allerede i løpet av helgen besluttet å kunngjøre nedleggelse av banken, sammen med en kjøpsavtale. Regjeringen besluttet å anta budet framsatt av JPMorgan Chase, som altså er Amerika største bank, samt tilsynelatende har tilstrekkelig finansiell styrke til å spise av fatet fylt av banker i krise. First Republics Banks filialer åpner derfor allerede i dag som filialer under JPMorgan Chase.

Fondet for innskuddsforsikring skal ha kalkulert med bare å ha tapt 7 milliarder dollar på First Republic Banks fallitt, mens det for Silicon Valley Banks vedkommende kostet forsikringen hele 20 milliarder dollar.

Fallitten i First Republic Bank tillagt samme skjebne som for de to andre bankene nevnt i EM24 EuropMedias ovennevnte artikkel, vil komme til å bli en vekker for innskuddskundene med hensyn til landets kreditt-institusjoners generelle bærekraft, i et stadig mer urolig kapitalmarked. Hvilken bank blir således den neste?

 

Melding fra JPMorgan Chase

JPMorgan Chase hovedkontor, New York

JPMorgan Chase meddeler i dag til First Republic Banks klienter følgende:

«May 1, 2023

JPMorgan Chase recently announced that we acquired a substantial majority of assets and assumed certain liabilities of First Republic Bank from the FDIC. JPMorgan will protect all deposits, insured and uninsured, bringing our financial strength, capabilities and capital to support First Republic’s clients and the U.S. banking system. JPMorgan Chase has been a leader in financial services for more than 200 years, and we look forward to continuing to serve you and be deserving of your trust and business.

What does this mean for you today?

You and your assets are now backed by the fortress balance sheet of JPMorgan Chase, and all of your deposits are protected.

You will receive uninterrupted service. All preferred banking offices will operate as usual. You can continue visiting your local First Republic preferred banking office to make financial transactions, and over time you will have access to JPMorgan Chase’s extensive branch network, the largest in the country, which includes more than 4,700 Chase branches across all lower 48 states and the District of Columbia, and 16,000 ATMs in 49 states.

You can still go to www.FirstRepublic.com to manage your finances online or on your First Republic mobile app.

You will continue to work with your team at First Republic.

You should not respond to calls or texts claiming to be from JPMorgan Chase or First Republic that ask for your personal financial information. We don’t do that. We will also never ask you to transfer funds using Zelle, Wires or ACH to safeguard your funds.

We look forward to serving you. Welcome to JPMorgan Chase.»

 

 

Featured image: Federal Deposit Insurance CorporationFDIC, Washington

01/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!