Amerikansk nyhetsbrev har meddelt at Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan i lengre tid har ønsket tilgang til atomvåpen og han kan nå ikke godta Vestens begrensninger som hindrer han fra dette.

 

USA er følgelig sterkt bekymret for sitt arsenal omfattet 50 stykker B-61 atombomber med sprengkraft på opptil 340 kilotonn TNT, som i flere årtier har vært lagret ved luftforsvarsbasen Incirlik, som ligger i den sørlige delen av Tyrkia. Til sammenligning hadde Hiroshima-bomben Little Boy, som ble sluppet i Japan i 1945, en sprengkraft på 15 kilotonn TNT.

Det er anmerket fra annet hold at allerede sensommeren 2015 hadde den tyske etterretningen (Bundesnachrichtendienst – BND) klarlagt at Tyrkia arbeidet i hemmelighet med å framstille atombombe. Tyrkias politiske ledelse var rasende grunnet tyskernes spionasje, men Bundesrepublikken hevdet å ha gode grunner for å holde et våkent øye med Ankara. Dette forholdet skapte på angjeldende tidspunkt ingen vesentlig røre, men det burde ha gjort amerikanerne oppmerksom på at fortsatt lagring av atombombene på Incirlik-basen allerede den gang burde ha vært øyeblikkelig avsluttet. Tømmer man basen for bombene nå, vil forholdet mellom Tyrkia og USA bli uopprettelig negativt påvirket hvilket hevdes av amerikanske politikere, som mener at den senere eskalering av Tyrkias involvering i Syria-krisen alene straks burde ha påvirket tømming av lageret.

Nyhetsbrev har dessuten også meddelt at Erdoğan ønsker kontroll over et bredere felt enn det tyrkerne hittil har tilegnet seg langs Syrias grense mot Tyrkia, samt at president Trump vil komme til å beholde en liten kontingent av amerikanske tropper i Øst-Syria, i et tilsynelatende forsøk på å balansere amerikanernes misnøye med å bringe alle troppene hjem.

Nancy Pelosi

Det er dessuten etter Tyrkias invasjon nå behov for å sikre hittil innsats mot IS-kalifatet. Videre leder Speaker of the House Nancy Pelosi en delegasjon for å møte den jordanske kongen for å diskutere den tyrkiske invasjon i Syria, samt andre regionale utfordringer.

 

 

 

21/10/2019