ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Joe Biden holder ensidig fram med sine trusler. Frankrikes president Emmanuel Macron har reist diplomatiske vurderinger av verdi for videre forhandlinger. Tysklands kansler Olaf Scholz har derimot gitt president Vladimir Putin konkrete beslutninger om at Tyskland ikke vil godkjenne Ukraina innlemmet i Nato.

 

President Putin og kansler Scholz

I president Putins samtaler i Kreml både i forrige uke med president Macron, samt tirsdag med kansler Scholz, er det blitt fokusert på hvordan lederne kan bygge bro over den politiske kløften forårsaket av Ukraina-krisen. Den fysiske avstanden mellom Putins besøkende har imidlertid blitt heftig diskutert. Begge de besøkende ble nemlig plassert i enden av et langt bord.

Dr. Ben Noble, som er førsteamanuensis i russisk politikk ved University College London, mener Kreml er nervøs for muligheten for at Putin skulle pådra seg covid-19. Dette hovedsakelig på grunn av de store politiske konsekvensene dersom 69-åringen skulle bli alvorlig syk eller dø. Andre har lansert alternativt, mindre relevante forklaringer tilknyttet bordplasseringen.

 

Ett spill for galleriet

President Vladimir Putin

 «Dessverre vil vi komme til å bruke en betydelig del av tiden vår til spørsmål knyttet til situasjonen i Europa og til sikkerhet,» inkludert Ukraina, sa Putin i sin åpningsreplikk i møtet med den tyske kansler Olaf Scholz.

Kansler Scholz møtte Putin dagen etter at denne hadde vært i Kiev i samtale med president Volodymyr Zelenskiy. Zelenskiy har gitt signaler om at denne ikke noen gang har trodd på noe forestående angrep fra russerne, langt mindre forberedt hovedstaden Kiev på noe slikt angrep.

 

Tilfluktsrom i Kiev

Et indisk nyhetsselskap viste opptak fra tilfluktsrom i den angivelige truede byen. Disse rommene, som det finnes hundredevis av, stammer fra den kalde krigens tid, og var fulle av rot, rust og møkk og uten noen egnede fasiliteter for noe bruk til tilegnet formål.

President Zelenskiy er nok fullt klar over at Russlands militære opptrapping rundt Ukraina er en hypotetisk fekting og kun «ett spill for galleriet». Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk, blant mange «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/, dessuten «Refleksjoner tilknyttet Ukrainakrisen» – link: https://www.em24.uk/refleksjoner-tilknyttet-ukrainakrisen/, i hvilke den norske tidligere statsministeren Thorbjørn Jagland, forgjengeren til Natos nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg, uttaler seg i et lite nøtteskall om problematikken i Ukraina. Hadde verden fulgt, også en tidligere norsk statsminister, Kåre Willochs kloke råd, ville «Ukrainakrisen» i dag ikke vært tilstedeværende. Det vises til artikkelen «Territorial integritet – Russland Krim» – link: https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/

 

Energisituasjonen i EU

President Volodymyr Zelenskiy

Den vanskelige energisituasjonen i Europa sto nok på agendaen i samtalen mellom president Putin og kansler Scholz. President Zelenskiy har framstilt krav til Tyskland om å få betalt avgift for gassvolumet som planlagt skal transporteres gjennom Nord Stream 2, under Østersjøen direkte fra Russland til Tyskland, og derved unngår transittavgift fra Ukraina for gass befordret gjennom rørledningen fra Russland til EU gjennom dette landet. Det synes som at president Zelenskiy setter verdensfreden på spill for å oppnå denne inntekten. Det henvises derom til artikkelen «Gerhard Schröder i Gazprom-styret» – link: https://www.em24.uk/gerhard-schroder-i-gazprom-styret/ med bistand fra USAs president Joe Biden som er svært så opptatt av å få stengt Nord Stream 2, hvilket vil gjøre EU avhengig av amerikansk LNG-gass (Liquefied natural gas).

 

Europas sikkerhet er avhengig av Russlands sikkerhet

President Emmanuel Macron

Kansler Scholz’ møte med Putin følger altså et tilsvarende besøk i forrige uke fra president Macron, som synes svært så avdempende på en stresset situasjon. Macron hadde presisert at, «Europas sikkerhet er avhengig av Russlands sikkerhet.» Russland ønsker ikke Ukraina inn i Nato, med dertil utplassering av atom-missiles som kan nå Moskva etter bare få minutter.

Videre ønsker ikke Putin i framtiden å stå opp mot Nato i en situasjon der Ukraina ønsker Krimhalvøya tilbakeført til seg. Scholz ga imidlertid beskjed om at Tyskland aldri kom til å godkjenne at Ukraina blir medlem av Nato. Russerne kunne deretter på tirsdag påstarte tilbaketrekking av sine styrker, som har blitt benyttet tilknyttet den demonstrerende styrkeoppbyggingen rundt Ukrainas grenser. Dette ble derfor delvis straks igangsatt etter Scholz’ besøk. Imidlertid må det vel påregnes at noen styrker fortsatt vil bero inntil situasjonen normaliseres, herunder at Nord Stream 2 kommer i drift.

 

President Biden fortsetter utmaling av sitt trusselbilde

President Joe Biden

President Biden ønsker tydeligvis å bli husket som en stor og mektig president ala John F. Kennedy, i kampen mot russerne. I går snakket Biden til verden hvor han på nytt framsatte trusler om at dersom Putin angriper Ukraina vil dette medføre «alvorlige kostnader» for russerne. Denne fortalte om at vestlige land har advart Moskva om at de kan innføre sanksjoner mot Nord Stream 2 rørledningen, som vil doble forsyninger av russisk gass som europeisk industri innstendig trenger. Det vises til artiklene «Joe Bidens korrupsjonsaffære i Ukraina» – link: https://www.em24.uk/joe-bidens-korrupsjonsaffaere-i-ukraina/ og «Mediesensur i USA-valget» – link: https://www.em24.uk/mediesensur-i-usa-valget/

Kreml, som har bekreftet tilbaketrekking av noen russiske styrker fra Ukrainas grenser, sa at flyttingen var planlagt og understreket at Russland ville fortsette å flytte tropper over hele landet, slik disse til enhver tid anså passende. Nå startet amerikanerne å rope om bevis på tilbaketrekkingen. Det er vel imidlertid sikkert unødvendig med slike bevis. Disse skaffer nok amerikanerne seg selv ved blant annet kontinuerlig overvåkning ved hjelp av sine satellitter.

 

Kreml fordømmer USAs «Peak Hysteria»

Utenrikspolitisk rådgiver Yuri Ushakov

Kreml fordømte lørdag USAs «topphysteri» rundt Ukraina-konflikten, men uttalte at presidentene Putin og Biden hadde blitt enige om å fortsette dialogen. Etter nye telefonsamtaler mellom disse, sa Kremls øverste utenrikspolitiske rådgiver Yuri Ushakov på en telefonkonferanse at, «Hysteriet har nådd sitt høydepunkt.» Ushakov fortsatte med å si at amerikansk side hadde bedt om å arrangere telefonsamtaler mellom Biden og Putin på lørdag selv om en slik samtale opprinnelig var planlagt avholdt på mandag. De to lederne snakket etter at Washington hadde advart om at en fullstendig russisk invasjon av Ukraina kan begynne «hvilken som helst dag». Dette sikkert på grunn av at telen i jorden snart ville kunne forsvinne og weaselene (beltekjøretøyene) derved vil kunne få framkomstproblemer.

Ushakov klaget på de amerikanske uttalelsene og sa at amerikanerne til og med opplyste om «dato» for den angivelige russiske invasjonen. Til journalister sa denne, «Vi forstår ikke hvorfor falsk informasjon om våre intensjoner sendes til media.»

 

Våpen fra USA til Ukraina

President Putin klaget over at Vesten har bevæpnet Ukraina og at Kiev-myndighetene har «sabotert» vestlig-meglede fredsavtaler for å avslutte den årelange konflikten i Øst-Ukraina.

Samtidig opplyste Ushakov at de én-times lange telefonsamtalene mellom de to lederne, hadde vært balanserte og forretningsmessige, samt at presidentene altså hadde blitt enige om å fortsette kontakten på alle nivå.

 

Nato-styrker i Øst-Europa

Russland krever fortsatt bindende sikkerhetsgarantier fra Vesten som inkluderer et løfte om å fjerne Nato-styrkene ut av Øst-Europa og aldri ekspandere inn i Ukraina, hvilket Washington blankt har avvist, mens de har tilbudt å diskutere en ny europeisk nedrustningsavtale med Moskva. Ushakov sa at Moskva vil ta hensyn til Bidens synspunkt og nøye analysere dennes bekymringer. Dette når de fra russisk side forbereder seg på å svare på Washingtons og Natos forslag.

 

Siste: Donetsk- og Luhansk-folkerepublikkene «uavhengige»

Den russiske statsdumaen

Den russiske dumaen har meddelt at denne planlegger å sende til president Putin en appell om å anerkjenne de såkalte Donetsk- og Luhansk-folkerepublikkene som «uavhengige».

Kremls godkjenning av denne appellen vil utgjøre den russiske regjeringens avvisning av dennes forpliktelser underlagt Minsk-avtalene, som skisserer prosessen for full politisk, sosial og økonomisk reintegrering av de delene av Ukrainas Donbas-region som siden 2014 har vært kontrollert av Russlands ledede styrker. Vedtakelse av denne resolusjonen vil ytterligere undergrave Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, men tilsynelatende også utgjøre et grovt brudd på folkeretten, og derfor kunne sette et ytterligere spørsmål ved Russlands uttalte forpliktelse til å fortsette og engasjere seg i diplomatiet for å oppnå en fredelig løsning på den pågående krisen.

 

 

Featured image: Møte mellom president Vladimir Putin og kansler Olaf Scholz

16/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!