ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Grunnet Kinas trusler og regionale, generelt utilbørlig opptreden, har USA og Japan sett det nødvendig å styrke sin sikkerhetsallianse. Det er derfor kunngjort signering av utvidede forsvarsavtaler. Landenes utenriksministre og forsvarsministre har derom møte i dag og skal signere ett par avtaler, begge disse også undergitt at landene deler kostnadene ved US-Army’s tilstedeværelse i Japan.

 

Lloyd Austin og Antony Blinken

Herunder omfatter dette også avtale, ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken som møter sammen med forsvarsminister Lloyd Austin, om forskning og utvikling av nye forsvarsrelaterte teknologier, inkludert metoder for å motvirke trusler fra hypersoniske våpen. Japan møter med utenriksminister Yoshimasa Hayashi og forsvarsminister Nobuo Kishi.

Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk – «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/, «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/ samt for øvrig artikkelen «Nord-Korea med vellykket test av hypersonisk missil» – link: https://www.em24.uk/nord-korea-med-vellykket-test-av-hypersonisk-missil/

 

Yoshimasa Hayashi og Nobuo Kishi

Møtet som blir bredt markedsført, skal vise kineserne at Pentagon setter stor vekt på USAs gode allianse med Japan, som en avgjørende faktorer for kontroll med Indo-Stillehavsregionen.

For å imøtegå de kinesiske ambisjoner i regionen bemerket utenriksminister Hayashi at det er mer essensielt enn tidligere at Japan og USA viser et godt spleiset samarbeid i møte med regionens eskalerende utfordringer. Utenriksminister Blinken kommenterte videre at det er viktig å være på vakt mot land som forsøker å undergrave den internasjonale ordenen og øke spenninger og utfordringer. Dette omfattet både Folkerepublikken Kina og Nord-Korea.

Møtet tar også opp nærmest som et standard emne når Kina er involvert, dennes håndtering av menneskerettighetene både i Xinjiang-region og i Hong Kong, samt dessuten stabiliteten i Taiwanstredet, mellom Kina og Taiwan.

 

 

Featured image: Kinesisk og japansk kystvakt møtes

07/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!