To kinesiske ambassadediplomater er i all stillhet blitt utvist fra USA.

Amerikanerne hevder at minst én av de kinesiske tjenestemennene var etterretningsoffiser som opererte under diplomatisk dekning.

Den kinesiske ambassadens medarbeidere dukket i slutten av september opp ved en sensitiv installasjon på en av forsvarets skjermede baser i Norfolk, Virginia. Den aktuelle basen inkluderer spesielle operasjonelle styrker, herunder hovedkvarteret for en av sjøforsvarets elitekommandoer for spesialoppdrag, SEAL.

Utvisningen har skjedd uten noen offisiell anmerkninger fra de to landene om episoden, hvilket kunne ha skapt ytterligere spenning tilknyttet den allerede opphetede situasjonen i den pågående handelskrigen. Man må helt tilbake til 1987 for å finne at USA utviste kinesisk  ambassadepersonale.

Siden handelsdisputten landene mellom intensiverte seg, har kinesiske tjenestemenn med diplomatiske pass blitt dristigere til å dukke uanmeldt opp på forsknings- og forsvarsanlegg.
Kineserne hadde denne gang blitt forfulgt av militært personell, men stoppet først da veien ble blokkert.

Etter overtredelsen av sikkerhetsforskriftene, forkynte det amerikanske utenriksdepartementet strenge begrensninger for kinesiske diplomaters ferdsel. Disse må heretter varsle før de møter med lokale eller statlige tjenestemenn eller besøker utdannings- og forskningsinstitusjoner. Tilsvarende regler har kineserne for øvrig selv for flere år siden gitt amerikanske diplomater som har måttet søke tillatelser for bevegelser i Kina. Det kinesiske diplomatiet i Washington DC hevdet imidlertid at de amerikanske regler tilsvarende de som kineserne selv strengt har håndhevet i årevis, var i strid med Wien-konvensjonen.

Utvisningen demonstrerer amerikanerens hardere håndtering av kinesernes spionasjeforsøk, hvilket må sees i sammenheng med en framtidig eskalerende spenning mellom verdens to største økonomier og største strategiske konkurrenter.

 

 

16/12/19