For å presisere USAs holdning til Kina godkjente Senatet i ettermiddag et lovforslag om å sanksjonere de kinesiske myndighetspersoner som var ansvarlige for tvangsarbeidsleire i regionen Xinjiang.

 

Opptil 2 millioner etniske Uighur-muslimer er blitt tvangsfengslet. Det vises til artikkel i www.em24.uk «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/

 

I det siste kongressarbeidet for å styrke USAs skjerpende holdning til Kina, har Senatet godkjent et lovforslag med tittelen «Uyghur Human Rights Policy Act 2020».

Loven fordømmer det kinesiske kommunistpartiets handlinger tilknyttet leirene. Det anmodes om en omfattende tilbakemelding vedrørende menneskerettighetsbrudd som uigurer, etniske kasakhere og andre muslimske minoriteter i regionen Xinjiang er blitt utsatt for.

Dersom lovforslaget blir vedtatt i Kongressen, vil president Donald Trump ha 180 dager på seg til å sende en rapport til Kongressen som identifiserer kinesiske tjenestemenn og andre personer som er ansvarlige for å utføre tortur, forlenget forvaring uten siktelser, samt rettssaker omfattet bortføring, grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling av muslimske minoritetsgrupper, og andre beskjedne benektelser av “retten til liv, frihet eller personers sikkerhet” i Xinjiang.

De personene som blir identifisert i rapporten vil da bli underlagt sanksjoner, men lovgivningen gir Det hvite hus rom til å velge å innføre sanksjoner mot tjenestemennene hvis Presidenten bestemmer og bekrefter for Kongressen å holde tilbake sanksjoner som er i USAs nasjonale interesse.

Lovforslaget krever også at utenriksdepartementet inkluderer en rapport om brudd på menneskerettighetene i Xinjiang, inkludert et anslag over hvor mange mennesker som er innesperret i leirene og informasjon om forholdene disse utsettes for. Utenriksdepartementet skal gi detaljerer for overgrepene som beror i øyeblikket, i dettes årlige rapporter om menneskerettigheter og internasjonal religionsfrihet.

Senator Bob Menendez

Senatoren Marco Rubio

En koalisjon mellom republikanerne og demokratene omfattet mer enn 50 senatorer, oppfordret til loven som ble introdusert av den republikanske senatoren Marco Rubio fra Florida og senator Bob Menendez som leder demokratene i Senatets utenriksutvalg.

 

Uyghur Human Rights Project ønsket Senatets lovgivningskomité velkommen og uttalte i dag at det var “et viktig første skritt til en mer omfattende politisk uttalelse.”

World Uyghur Congress meldte på Twitter at Senatets beslutning “gir stort håp for oss alle” og oppfordret Representantenes hus til å handle raskt etter lovforslaget.

 

Medlemmene i  Representantenes hus vedtok overveldende med stemmeantall 407 mot 1, en endret versjon av lovforslaget i desember i fjor. Senatets beslutning nå vedrørende proposisjonen vil med sikkerhet påkalle Beijings sinne.

Pressetalsmann Hua Chunying

Den kinesiske regjeringen reagerte i alle fall med raseri på Representantenes hus sin beslutning gjennom en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet med navn Hua Chunying. Denne antydet noe som vil indikere at Kinas handlinger var et ledd i terrorbekjempelse. For øvrig har den kinesiske regjeringen lekket til pressen at denne bestrider Xinjiang-interneringen.

Senatet hadde håpet å få lovbeslutningen gjennomført på fjoråret, men endringer forsinket. Beslutningen kom på et tidspunkt da Senatets utenriksrelaterte komité snart likevel skulle framskynde et annet lovforslag som vil bli betraktet som en irettesettelse av den kinesiske regjeringen.

Proposisjonen ble enstemmig vedtatt, en prosess som ble brukt for hurtig framføring av ukontroversiell lovgivning. Representantenes hus må stemme over senatforslaget før det kan bli vedtatt som lov.

 

 

 

Featured Image: Den amerikanske Senatet

15/05/2020