ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Václav Havels menneskerettighetspris 2022, som deles ut av Europarådets parlamentariske forsamling i Strasbourg, ble i dag tildelt den fengslede russiske opposisjonslederen Vladimir Kara-Murza.

 

Menneskerettighetsprisen er oppkalt etter den tidligere tsjekkiske presidenten og borgerrettighetsaktivisten Václav Havel, for å hedre fremragende sivilsamfunnsaksjoner for å forsvare menneskerettighetene i Europa og utenfor.

Prisvinner Vladimir Kara-Murza

Europarådets parlamentariske forsamling eller Parliamentary Assembly of the Council of Europe – PACE, tildelte prisen, som består av en sum på 60.000 euro, et trofé og et diplom.

Opposisjonslederen og dissidenten Vladimir Kara-Murza sitter fengslet i Russland. PACEs president Tiny Kox sa at «det trengs utrolig mot for å stå opp imot den etablerte makten i dagens Russland».

Kara-Murza var med på å danne den russiske antikrigskomiteen i opposisjon mot Russlands invasjon av Ukraina. Han ble i april arrestert angivelig for forræderi, for å ha uttalt seg mot invasjonen.

Evgenia Kara-Murza

Den fengslede dissidentens ektefelle Evgenia Kara-Murza mottok prisen mandag på dennes vegne, og uttalte at «de russiske myndighetene betrakter opposisjon som forræderi».

Kara-Murza skal ha dedikert prisen til andre politiske fanger som er patrioter, og prispengene vil gå inn i et fond for disses familier. Kara-Murza hadde i fengselet tilknyttet anerkjennelsen, skrevet en deklarasjon som ble opplest, om at «president Vladimir Putin ved dennes brutale invasjon av Ukraina, hadde startet en krig mot sannheten i Russland».

Fredag i forrige uke ble den russiske organisasjonen for menneskerettigheter Memorial, som ble dannet i 1987 av Nobels fredsprisvinner Andrei Sakharov med flere, tildelt Nobels fredspris 2022 i fellesskap med den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties – CCL og den belarusiske Ales Bialiatski, som i 1996 opprettet Viasna og har viet sitt liv til å fremme demokrati og fredelig utvikling i Belarus. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Nobel Peace Prize aimed at freedom in Belarus, Russia and Ukraine» –  link: https://www.em24.uk/nobel-peace-prize-aimed-at-freedom-in-belarus-russia-and-ukraine/

 

Featured image: Utdeling av Václav Havels menneskerettighetspris 2022

10/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!