ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den russiske paramilitære Wagner Gruppen hevdes å rekruttere leiesoldater i Serbia, hvilket landets president Aleksandar Vučić i spissen angivelig forsøker å forhindre. Gruppen har reklamert med rekrutterings-videoer på den serbiske kanalen til den russiske statskringkasteren RT, dessuten på sosiale nettverk.

 

Serbia, som ønsker EU-medlemskap, er et av landene som ikke har tatt avstand til Russlands invasjon av Ukraina. Denne er avhengig av russerne blant annet grunnet gassleveranser og har derfor ikke tatt noen bastant stilling til Ukraina-spørsmålet. Dessuten forsøker Serbia å forsvare sine interesser tilknyttet Kosovo som var en tidligere serbisk provins. En rekke russere har dessuten i den senere tid tatt opphold i Serbia, som for øvrig har opprettholdt flyforbindelse med Russland. Det vises ellers til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Serbia tiltrår ikke sanksjonene mot Russland» – link: https://www.em24.uk/serbia-tiltrar-ikke-sanksjonene-mot-russland/

 

Motsetter seg rekruttering av soldater fra Serbia

President Aleksandar Vučić

President Vučić og den serbiske regjering har offentlig kritisert Wagner Gruppen tilknyttet dennes åpenbare forsøk på å rekruttere soldater fra Serbia med presentasjon av en innbydelsesfilm.

Russerne spørres om hvorfor disse inviterer soldater fra Serbia via Wagner Gruppen, ettersom dette er i strid med den serbiske loven. Det ryktes imidlertid at serbiske leiesoldater tidligere har deltatt på opprørernes side mot den ukrainske regjeringen i krigshandlingene etter 2014 i Donbas-regionen.

Det benektes imidlertid både av president Vučić og Wagner Gruppen selv at medlemmer av denne var involvert i kosovo-serbernes veiblokade i Nord-Kosovo i desember i fjor, men nasjonalistiske, minoritets-serbere bosatt i Kosovo har hatt et pro-russisk forhold til russerne også etter invasjonen i Ukraina. Det vises til tidligere artikkel, «Escalation of the crisis between Kosovo and Serbia» – link: https://www.em24.uk/escalation-of-the-crisis-between-kosovo-and-serbia/

 

Wagner Gruppen avvises i Serbia

Wagner Gruppens leder Yevgueni Prigozhin

Den serbiske kritikken har visstnok provosert Wagner Gruppens leder Yevgueni Prigozhin, som også er benevnt som Vladimir Putins kokk, etter tilsynelatende personlig å ha servert et måltid til den russiske presidenten i henhold til bilder i pressen.

Prigozhin har derfor sterkt avvist at dennes paramilitære hær har vært tilstede i Serbia, dessuten at denne ikke har noen serbiske stridende i sine rekker. Dette selv om han tilsynelatende innrømmer at noen har vært der tidligere. «Alle eventuelle rykter om at det er serbere i dennes hæravdelinger er totalt grunnløse», sier den beryktede, formodentlig spesielt brutale hærlederen Prigozhin, i det som kalles «Putins private hær». Hærlederen tillegger, for å presisere sitt totalt manglende forhold til Serbia, at han aldri har vært i landet og aldri har hatt noen kontakt med dette.

 

Anmeldelse til myndighetene

Ambassadør Alexander Botsan-Kharchenko

Til tross for Prigozhins bryske avvisning av enhver tilknytning til Serbia, har pro-ukrainske aktivister anmeldt den paramilitære Wagner Gruppen med leder til myndighetene, for å forsøke å rekvirere serbere for å kjempe mot Ukraina. Den russiske ambassadøren i Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko, samt lederen for det serbiske statlige sikkerhets- og informasjonsbyrået, Aleksandar Vulin, er også inkludert blant de anmeldte. Det hevdes at Vulin skal ha gitt direktiver om at Wagner Gruppen ikke skal forhindres i Serbia.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde av Wagner Gruppen

24/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!